Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tulostoma giovanellae »

História popisu - Tulostoma giovanellae

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 13.12.2017 21:56

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1147072


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 10.05.2015 22:18

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1Lištovitá ornamentika špirálovite vychádzajúca od zvyškov sterigmy. 1Mikroskopicky je výrazným znakom ornamentika na výtrusoch, ktorá je usporiadaná v pásoch vychádzujúcich od zvyškov sterigmy, v optickom mikroskope sa javí ako lišty, mierne skrútené. Kapilícium má premenlivú hrúbku, v septách nie je zhrubnuté, alebo len občas. Výrazným znakom je premenlivá šírka lumenu (dutiny v kapilíciu), ktorý často úplne mizne.


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 02.05.2015 12:27

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Tento druh zatím není znám z ČR ani SR. Vzhledem k nálezům z okolních států: Maďarsko - Budapešť a dvou vdálenějších lokalitách, Německo - Potsdam, Rakousko - Wiener Neustadt a Španělsko, se dá předpokládat její výskyt i v ČR a SR. (Catathelasma - 10 December 2008. autor: M. Jeppson) update: prvý nález pre Slovensko 1Tento druh je zatím znám pouze z jediné lokality v rámci ČR a SR. Z okolních států byl nalezen v Maďarsku - Budapešťi a dvou vdálenějších lokalitách, Německu - Potsdam, Rakousku - Wiener Neustadt a Španělsku.


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 02.05.2015 12:19

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1Lištovitá ornamentika špirálovite vychádzajúca od zvaškov sterigmy. 1Lištovitá ornamentika špirálovite vychádzajúca od zvyškov sterigmy.


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 02.05.2015 09:32

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1 1Lištovitá ornamentika špirálovite vychádzajúca od zvaškov sterigmy.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Tento druh zatím není znám z ČR ani SR. Vzhledem k nálezům z okolních států: Maďarsko - Budapešť a dvou vdálenějších lokalitách, Německo - Potsdam, Rakousko - Wiener Neustadt a Španělsko, se dá předpokládat její výskyt i v ČR a SR. (Catathelasma - 10 December 2008. autor: M. Jeppson) 1Tento druh zatím není znám z ČR ani SR. Vzhledem k nálezům z okolních států: Maďarsko - Budapešť a dvou vdálenějších lokalitách, Německo - Potsdam, Rakousko - Wiener Neustadt a Španělsko, se dá předpokládat její výskyt i v ČR a SR. (Catathelasma - 10 December 2008. autor: M. Jeppson) update: prvý nález pre Slovensko

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 27.12.2013 14:51

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Bres.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Tulostoma mollerianum Bres. & Roum.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Tento druh zatím není znám z ČR ani SR. Vzhledem k nálezům z okolních států: Maďarsko - Budapešť a dvou vdálenějších lokalitách, Německo - Potsdam, Rakousko - Wiener Neustadt a Španělsko, se dá předpokládat její výskyt i v ČR a SR. (Catathelasma - 10 December 2008. autor: M. Jeppson)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Pavel Brůžek
Dátum: 27.12.2013 14:37

stopkovec

Tulostoma giovanellae
palečka Jenčina

Vzácna huba