Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lamprospora tuberculata »

História popisu - Lamprospora tuberculata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 29.11.2013 20:54

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Lesklospórka bradačkatá 1Lesklospórka bradavičkatá


Úvodné znenie

Publikoval: Stanislav Glejdura
Dátum: 29.11.2013 20:45

Lesklospórka bradačkatá

Lamprospora tuberculata Seaver

Vzácna huba
Výskyt: X. - XII.

Klobúk/Plodnica:

Plodničky do 1 mm veĺké, oranžové, s belavým okrajom

Mikroznaky:

výtrusy guľovité, ornamentované veĺkými polguľovitými bradavičkami. medzi týmito bradavičkami sú aj drobné bradavička len asi s tretinovou veľkosťou.

Výskyt:

Rastú v nízkom machu Pleuridium sp. na zemi.

Podobné druhy:

Všetky osttné Lamprospory.