Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Russula saliceticola »

História popisu - Russula saliceticola

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 18.02.2014 15:20

Český názov:

Old VersionNew Version
1holubinka 1holubinka vrbovka

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Russula saliceticola var. gaviae</b> <b>Bincol., Giac. &amp; Ostellari</b>, <i>Riv. Micol.</i> <b>54</b>(1): 30 (2011)<br><b>Russula sphagnophila subsp. saliceticola</b> <b>Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>34</b>(6): 425 (1936) 1<b>Russula saliceticola var. gaviae</b> <b>Bincol., Giac. &amp; Ostellari</b>, <i>Riv. Micol.</i> <b>54</b>(1): 30 (2011)<br><b>Russula saliceticola</b> <b>(Singer) K&#252;hner ex Knudsen &amp; T. Borgen</b>, <i>Arctic and Alpine Mycology</i>, First International Symposium on Arcto-Alpine Mycology, 1980 (Seattle): 224 (1982) <b><font color='#0000FF'>var. saliceticola</font></b><br><b>Russula sphagnophila subsp. saliceticola</b> <b>Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>34</b>(6): 425 (1936)


Úvodné znenie

Publikoval: Slavo Židek
Dátum: 08.10.2013 19:42

plávka vŕbová

Russula saliceticola (Singer) Kühner ex Knudsen & T. Borgen
holubinka

Nejedlá huba