Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Rheubarbariboletus persicolor »

História popisu - Rheubarbariboletus persicolor

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 09.12.2017 20:24

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Boletus persicolor 1Rheubarbariboletus persicolor


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 25.05.2014 13:37

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Xerocomus persicolor 1Boletus persicolor

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1H. Engel, Klofac, H. Grünert & R. Grünert, 1(H. Engel, Klofac, H. Grünert & R. Grünert) Assyov

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Boletus persicolor (H. Engel, Klofac, H. Grünert & R. Grünert) Assyov 1<b>Xerocomus persicolor</b> <b>H. Engel, Klofac, H. Gr&#252;nert &amp; R. Gr&#252;nert</b>, in Engel, Dermek, Klofac, Ludwig &amp; Br&#252;ckner, <i>Schmier- und Filzr&#246;hrlinge s.l. in Europa</i>, Die Gattungen <i>Boletellus, Boletinus, Phylloporus, Suillus, Xerocomus</i> (Weidhausen b. Coburg): 175 (1996)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1347666


Zmeny urobil: Stano Husár
Dátum: 27.09.2013 07:18

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Boletus persicolor (H. Engel, Klofac, H. Grünert & R. Grünert) Assyov


Zmeny urobil: Stano Husár
Dátum: 27.09.2013 07:17

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Boletus persicolor 1Xerocomus persicolor

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(H. Engel, Klofac, H. Grünert & R. Grünert) Assyov 1H. Engel, Klofac, H. Grünert & R. Grünert,

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Xerocomus persicolor</b> <b>H. Engel, Klofac, H. Gr&#252;nert &amp; R. Gr&#252;nert</b>, in Engel, Dermek, Klofac, Ludwig &amp; Br&#252;ckner, <i>Schmier- und Filzr&#246;hrlinge s.l. in Europa</i>, Die Gattungen <i>Boletellus, Boletinus, Phylloporus, Suillus, Xerocomus</i> (Weidhausen b. Coburg): 175 (1996) 1

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1347666 10


Úvodné znenie

Publikoval: Stano Husár
Dátum: 27.09.2013 07:16

suchohríb

Boletus persicolor (H. Engel, Klofac, H. Grünert & R. Grünert) Assyov
hřib broskvový