Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Rutstroemia petiolorum »

História popisu - Rutstroemia petiolorum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 18.09.2013 21:43

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1macro 1micro


Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 18.09.2013 21:40

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1terčovka 1terčovka buková


Úvodné znenie

Publikoval: Vladimír Kunca
Dátum: 18.09.2013 21:21

terčovka

Rutstroemia petiolorum (Roberge ex Desm.) W.L. White
terčka

Vzácna huba