Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Armoracia macrocarpa »

História popisu - Armoracia macrocarpa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 13.05.2013 14:45

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Tento taxon je uvedený v Bernské úmluvě na seznamu nejvzácnějších rostlin Evropy.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 13.05.2013 13:24

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Armoracia rusticana 1{9819}


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Valíček
Dátum: 13.05.2013 13:23

chren veľkoplodý

Armoracia macrocarpa (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit ex Baumg.
křen

Vzácna huba
Výskyt: IV. - V.

Výskyt:

Panónsky subendemit (v užšom zmysle).

Význam:

Na Slovensku silně ohrožený, zriedkavý druh (EN), v Maďarsku zákonem chráněný.

Podobné druhy:

Armoracia rusticana