Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Buchwaldoboletus sphaerocephalus »

História popisu - Buchwaldoboletus sphaerocephalus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 12.01.2014 13:23

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Boletus sphaerocephalus</b> <b>Barla</b>, <i>Champ. Prov. Nice</i>: tab. 36 (1859)<br><b>Boletus sulphureus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 413 (1838) [1836-1838]<br><br><b>Buchwaldoboletus hemichrysus f. sphaerocephalus</b> <b>(Barla) Estad&#232;s &amp; Lannoy</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>31</b>(no. 121): 59 (2001)<br><b>Buchwaldoboletus sulphureus</b> <b>(Singer) Watling &amp; N.M. Greg.</b>, <i>Proc. R. Soc. Qd.</i> <b>99</b>: 71 (1988)<br><b>Phlebopus sulphureus</b> <b>Singer</b>, <i>Am. Midl. Nat.</i> <b>37</b>: 3 (1947)<br><b>Versipellis sulphurea</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b> [as '<i>sulfurea</i>'], <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 157 (1886)<br><b>Viscipellis sphaerocephala</b> <b>(Barla) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 155 (1886) 1<b>Boletus sphaerocephalus</b> <b>Barla</b>, <i>Champ. Prov. Nice</i>: tab. 36 (1859)<br><b>Boletus sulphureus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 413 (1838) [1836-1838]<br><br><b>Buchwaldoboletus hemichrysus f. sphaerocephalus</b> <b>(Barla) Estad&#232;s &amp; Lannoy</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>31</b>(no. 121): 59 (2001)<br><b>Buchwaldoboletus sulphureus</b> <b>(Singer) Watling &amp; N.M. Greg.</b>, <i>Proc. R. Soc. Qd.</i> <b>99</b>: 71 (1988)<br><b>Phlebopus sulphureus</b> <b>Singer</b>, <i>Am. Midl. Nat.</i> <b>37</b>: 3 (1947)<br><b>Versipellis sulphurea</b> <b>Qu&#233;l.</b> [as '<i>sulfurea</i>'], <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 157 (1886)<br><b>Viscipellis sphaerocephala</b> <b>(Barla) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 155 (1886)


Úvodné znenie

Publikoval: Vladimír Kunca
Dátum: 26.03.2013 20:31

žltavec sírový

Buchwaldoboletus sphaerocephalus (Barla) Watling & T.H. Li

Vzácna huba