Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Diplomitoporus flavescens »

História popisu - Diplomitoporus flavescens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 29.01.2016 07:22

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Antrodia flavescens</b> <b>(Bres.) Ryvarden</b>, <i>Norw. Jl Bot.</i> <b>20</b>: 8 (1973)<br><b>Coriolellus flavescens</b> <b>(Bres.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>39</b>(1): 60 (1941)<br><b>Daedalea flavescens</b> <b>(Bres.) Aoshima</b>, <i>Trans. Mycol. Soc. Japan</i> <b>8</b>(1): 2 (1967)<br><b>Fabisporus flavescens</b> <b>(Bres.) Zmitr.</b>, <i>Mycena</i> <b>1</b>(1): 93 (2001)<br><b>Polyporus winogradowii</b> <b>Bondartsev</b> [as '<i>winogradowi</i>'], <i>Trudy Lesn. Opytn. Delu Rossii</i> <b>37</b>: 9 (1912)<br><b>Trametes flavescens</b> <b>Bres.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>1</b>(1): 81 (1903)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1313229


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 09.01.2012 20:32

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Bres.) Domański


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 20.03.2007 23:23

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1outkovka žlutavá


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 23.01.2002 00:00

Diplomitopórovec žltkastý

Diplomitoporus flavescens