Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Dichomitus squalens »

História popisu - Dichomitus squalens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 03.01.2015 00:25

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1outkovka neladná

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Bjerkandera squalens</b> <b>(P. Karst.) P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>14</b>: 79 (1887)<br><b>Coriolellus anceps</b> <b>(Peck) Parmasto</b>, <i>Acta Inst. bot. Komarov. Acad. Sci.</i>, Pl. Crypt, ser. 2 <b>12</b>: 258 (1959)<br><b>Coriolellus squalens</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>39</b>(1): 60 (1941)<br><b>Favolus squalens</b> <b>(P. Karst.) Zmitr.</b>, <i>Mycena</i> <b>1</b>(1): 92 (2001)<br><b>Polyporus anceps</b> <b>Peck</b>, <i>Bull. Torrey bot. Club</i> <b>22</b>: 207 (1895)<br><b>Polyporus ellisianus</b> <b>(Murrill) Sacc. &amp; Trotter</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>21</b>: 281 (1912)<br><b>Polyporus squalens</b> <b>(P. Karst.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>6</b>: 121 (1888)<br><b>Polyporus versisporus</b> <b>Lloyd</b>, <i>Mycol. Writ.</i> <b>4</b>(Letter 54): 54 (1915)<br><b>Poria squalens</b> <b>(P. Karst.) J. Lowe</b>, <i>Mycologia</i> <b>48</b>(1): 123 (1956)<br><b>Trametes squalens</b> <b>P. Karst.</b>, in Rabenhorst &amp; Winter, <i>Fungi europ. extra-eur. exsicc.</i>: no. 3528 (1886)<br><b>Tyromyces anceps</b> <b>(Peck) Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(1): 35 (1907)<br><b>Tyromyces ellisianus</b> <b>Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(1): 34 (1907)<br><b>Tyromyces squalens</b> <b>(P. Karst.) Imazeki</b>, <i>Bull. Tokyo Sci. Mus.</i> <b>6</b>: 84 (1943)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1312964


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 09.01.2012 20:34

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(P. Karst.) D.A. Reid


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 23.01.2002 00:00

trúdnikovník borovicový

Dichomitus squalens