Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Octospora pseudoampezzana »

História popisu - Octospora pseudoampezzana

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Juraj Hermann
Dátum: 02.02.2016 00:18

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Na vápencových skalách v machu Schistidium crassipilum .


Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 06.01.2014 11:04

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1kvapka machová 1kvapka zimná


Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 06.01.2014 11:00

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1zimovka machová 1kvapka machová

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hiemsia pseudoampezzana 1Octospora pseudoampezzana

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Svrček) Svrček 1(Svrček) Caillet & Moyne

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Hiemsia pseudoampezzana (Svrček) Svrček


Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 14.03.2013 21:40

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1výtrusy širšie elipsovité, s mízkou bradavičnatou ornamentikou. 1výtrusy širšie elipsovité, s nízkou bradavičnatou ornamentikou.


Úvodné znenie

Publikoval: Stanislav Glejdura
Dátum: 14.03.2013 20:36

zimovka machová

Hiemsia pseudoampezzana (Svrček) Svrček
zimnička mechová

Vzácna huba
Výskyt: II. - III.

Klobúk/Plodnica:

plodničky 1-3 mm, oranžové, v mladosti s belavým okrajom, ktorý vekom hnedne.

Výtrusný prach:

výtrusy širšie elipsovité, s mízkou bradavičnatou ornamentikou.

Makrochemické reakcie:

V KOH sa rozpúšťa ornamentika výtrusov.