Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Athallia pyracea »

História popisu - Athallia pyracea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 19:46

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Parmelia cerina var. pyracea Ach., Methodus, Sectio post. (Stockholmiæ): 176 (1803) (basionym) 1<b>Biatora aurantiaca var. pyracea</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>Sched. Crit. Lich. Suec. Exsicc.</i> <b>7</b>: 3 (1826)<br><b>Biatora rupestris var. pyrithroma</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Sectio Prior (Stockholm): 114 (1845)<br><b>Callopisma cerinum var. pyrithroma</b> <b>(Ach.) R&#228;s&#228;nen</b>, <i>Lichenotheca Fennica</i>: no. 180 (1947)<br><b>Callopisma pyraceum</b> <b>(Ach.) Stein</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>2</b>(2): 117 (1879)<br><br><b>Callopisma pyraceum</b> <b>(Ach.) Stein</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>2</b>(2): 117 (1879) <b><font color='#0000FF'>f. pyraceum</font></b><br><b>Callopisma pyraceum</b> <b>(Ach.) Stein</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>2</b>(2): 117 (1879) <b><font color='#0000FF'>var. pyraceum</font></b><br><b>Callopisma pyraceum var. pyrithroma</b> <b>(Ach.) M&#252;ll. Arg.</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>2</b>(1): 44 (1880)<br><br><b>Caloplaca holocarpa var. pyrithroma</b> <b>(Ach.) Flagey</b><br><b>Caloplaca lithophila var. pyrithroma</b> <b>(Ach.) B. de Lesd.</b>, <i>Rev. Bryol. Lich&#233;nol.</i>, N.S. <b>18</b>(1-2): 76 (1949)<br><br><b>Caloplaca pyracea</b> <b>(Ach.) Zwackh</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>45</b>(31): 487 (1862)<br><b>Caloplaca pyracea</b> <b>(Ach.) Zwackh</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>45</b>(31): 487 (1862) <b><font color='#0000FF'>f. pyracea</font></b><br><b>Caloplaca pyracea f. pyrithroma</b> <b>(Ach.) Erichsen</b>, <i>Flechtenfl. Nordwestdeutschl.</i>: 359 (1957)<br><b>Caloplaca pyracea</b> <b>(Ach.) Zwackh</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>45</b>(31): 487 (1862) <b><font color='#0000FF'>subsp. pyracea</font></b><br><b>Caloplaca pyracea</b> <b>(Ach.) Zwackh</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>45</b>(31): 487 (1862) <b><font color='#0000FF'>subvar. pyracea</font></b><br><b>Caloplaca pyracea</b> <b>(Ach.) Zwackh</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>45</b>(31): 487 (1862) <b><font color='#0000FF'>var. pyracea</font></b><br><b>Caloplaca pyracea var. pyrithroma</b> <b>(Ach.) Flagey</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>10</b>(no. 39): 130 (1888)<br><b>Lecanora cerina var. pyracea</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Act. Soc. linn. Bordeaux</i> <b>21</b>: 321 (1856)<br><b>Lecanora luteoalba var. pyracea</b> <b>(Ach.) Malbr.</b>, <i>Bull. Soc. Amis Sci. Nat. Rouen</i>, S&#233;r. II <b>4</b>: 253 (1868)<br><b>Lecanora pyracea</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Helsinki) <b>5</b>: 145 (1861)<br><br><b>Lecanora pyracea</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Helsinki) <b>5</b>: 145 (1861) <b><font color='#0000FF'>f. pyracea</font></b><br><b>Lecanora pyracea f. pyrithroma</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, (1861)<br><b>Lecanora pyracea</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Helsinki): 145 (1861) <b><font color='#0000FF'>var. pyracea</font></b><br><b>Lecanora pyrithroma</b> <b>(Ach.) T.P. Brisson</b>, <i>M&#233;m. Soc. Acad&#233;m. de la Marne</i>: 22 (1881) [1879-1880]<br><b>Lecanora pyrithroma</b> <b>(Ach.) T.P. Brisson</b>, <i>M&#233;m. Soc. Acad&#233;m. de la Marne</i>: 22 (1881) [1879-1880] <b><font color='#0000FF'>var. pyrithroma</font></b><br><b>Lecidea luteoalba var. pyracea</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>29</b>: 270 (1808)<br><b>Lecidea pyracea</b> <b>(Ach.) Schultz</b>, <i>Prodr. Fl. Starg.</i>: 381 (1806)<br><b>Lecidea rupestris var. pyrithroma</b> <b>Ach.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>29</b>: 270 (1808)<br><b>Lichen luteoalbus * pyracea</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 373 (1813)<br><b>Lichen rupestris * pyrithroma</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 373 (1813)<br><b>Parmelia cerina var. pyracea</b> <b>Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 176 (1803)<br><b>Patellaria rupestris var. pyrithroma</b> <b>(Ach.) Duby</b>, <i>Bot. Gall.</i> (Paris) <b>2</b>: 656 (1831)<br><b>Placodium cerinum var. pyraceum</b> <b>(Ach.) Branth. &amp; Rostr.</b>, <i>Bot. Tidsskr.</i> <b>3</b>: 205 (1869)<br><b>Placodium cerinum var. pyrithroma</b> <b>(Ach.) R&#228;s&#228;nen</b>, <i>Lich. Fenn. Exs.</i>: no. 236 (1936)<br><b>Placodium pyraceum</b> <b>(Ach.) Anzi</b>, <i>Atti Soc. ital. Sci. nat.</i> <b>11</b>: 163 (1868)<br><br><b>Placodium pyraceum</b> <b>(Ach.) Anzi</b>, <i>Atti Soc. ital. Sci. nat.</i> <b>11</b>: 163 (1868) <b><font color='#0000FF'>f. pyraceum</font></b><br><b>Placodium pyraceum</b> <b>(Ach.) Anzi</b>, <i>Atti Soc. ital. Sci. nat.</i> <b>11</b>: 163 (1868) <b><font color='#0000FF'>var. pyraceum</font></b><br><b>Placodium pyraceum var. pyrithromum</b> <b>(Ach.) A.L. Sm.</b>, <i>Monogr. Brit. Lich.</i> <b>1</b>: 213 (1918)<br><b>Pyrenodesmia pyracea</b> <b>(Ach.) E. Rud.</b>, (1955)<br><b>Zeora cerina var. pyracea</b> <b>(Ach.) Flot.</b>, <i>Linnaea</i> <b>22</b>: 370 (1849)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1802023


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 19:46

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Caloplaca pyracea 1Athallia pyracea

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Ach.) Zwackh 1(Ach.) Arup, Frödén & Søchting

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1543408 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 19:45

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Ach.) Zwackh

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1543408


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 19:45

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Ach.) Zwackh 1


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 19:36

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Parmelia cerina var. pyracea Ach., Methodus, Sectio post. (Stockholmiæ): 176 (1803) (basionym)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1asi iba syn. pre Caloplaca holocarpa Thallus: kôrovitý, často nenápadný, sivý, bez lalokov Prothallus: chýba Pycnidia: zanorené, ostioly oranžové Apothecia: 0,3-0,7 mm, disky oranžové, ploché, neskôr vypuklé, okraj vystúpený, bledší, trochu svetlejší Reakcie: K+ purpurová, C- Substrát: kôra alebo drevo listnatých stromov, menej často na, Tilia Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.stridvall.se/lichens/gallery/Caloplaca/D80A5109 http://www.lichenology.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=atlas_frm&newId=2591 http://www.sharnoffphotos.com/lichens/caloplaca_pyracea.html 1Thallus: kôrovitý, často nenápadný, sivý, bez lalokov Prothallus: chýba Pycnidia: zanorené, ostioly oranžové Apothecia: 0,3-0,7 mm, disky oranžové, ploché, neskôr vypuklé, okraj vystúpený, bledší, trochu svetlejší Reakcie: K+ purpurová, C- Substrát: kôra alebo drevo listnatých stromov, menej často na, Tilia Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.stridvall.se/lichens/gallery/Caloplaca/D80A5109 http://www.lichenology.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=atlas_frm&newId=2591 http://www.sharnoffphotos.com/lichens/caloplaca_pyracea.html

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1543408 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.08.2017 08:17

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, často nenápadný, sivý, bez lalokov Prothallus: chýba Pycnidia: zanorené, ostioly oranžové Apothecia: 0,3-0,7 mm, disky oranžové, ploché, neskôr vypuklé, okraj vystúpený, bledší, trochu svetlejší Reakcie: K+ purpurová, C- Substrát: kôra alebo drevo listnatých stromov, menej často na, Tilia Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.stridvall.se/lichens/gallery/Caloplaca/D80A5109 http://www.lichenology.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=atlas_frm&newId=2591 http://www.sharnoffphotos.com/lichens/caloplaca_pyracea.html 1asi iba syn. pre Caloplaca holocarpa Thallus: kôrovitý, často nenápadný, sivý, bez lalokov Prothallus: chýba Pycnidia: zanorené, ostioly oranžové Apothecia: 0,3-0,7 mm, disky oranžové, ploché, neskôr vypuklé, okraj vystúpený, bledší, trochu svetlejší Reakcie: K+ purpurová, C- Substrát: kôra alebo drevo listnatých stromov, menej často na, Tilia Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.stridvall.se/lichens/gallery/Caloplaca/D80A5109 http://www.lichenology.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=atlas_frm&newId=2591 http://www.sharnoffphotos.com/lichens/caloplaca_pyracea.html


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.08.2017 08:15

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, často nenápadný, sivý, bez lalokov Prothallus: chýba Pycnidia: zanorené, ostioly oranžové Apothecia: 0,3-0,7 mm, disky oranžové, ploché, neskôr vypuklé, okraj vystúpený, bledší, trochu svetlejší Reakcie: K+ purpurová, C- Substrát: kôra alebo drevo listnatých stromov Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.stridvall.se/lichens/gallery/Caloplaca/D80A5109 1Thallus: kôrovitý, často nenápadný, sivý, bez lalokov Prothallus: chýba Pycnidia: zanorené, ostioly oranžové Apothecia: 0,3-0,7 mm, disky oranžové, ploché, neskôr vypuklé, okraj vystúpený, bledší, trochu svetlejší Reakcie: K+ purpurová, C- Substrát: kôra alebo drevo listnatých stromov, menej často na, Tilia Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.stridvall.se/lichens/gallery/Caloplaca/D80A5109 http://www.lichenology.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=atlas_frm&newId=2591 http://www.sharnoffphotos.com/lichens/caloplaca_pyracea.html


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.03.2017 09:49

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, často nenápadný, sivý, bez lalokov Prothallus: chýba Pycnidia: zanorené, ostioly oranžové Apothecia: 0,3-0,7 mm, disky oranžové, ploché, neskôr vypuklé, okraj vystúpený, bledší, trochu svetlejší Reakcie: K+ purpurová, C- Substrát: kôra alebo drevo listnatých stromov Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.stridvall.se/lichens/gallery/Caloplaca/D80A5109 1Thallus: kôrovitý, často nenápadný, sivý, bez lalokov Prothallus: chýba Pycnidia: zanorené, ostioly oranžové Apothecia: 0,3-0,7 mm, disky oranžové, ploché, neskôr vypuklé, okraj vystúpený, bledší, trochu svetlejší Reakcie: K+ purpurová, C- Substrát: kôra alebo drevo listnatých stromov Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.stridvall.se/lichens/gallery/Caloplaca/D80A5109


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.02.2017 22:47

Český názov:

Old VersionNew Version
1krásnice 1krásnice oranžová


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.02.2017 17:02

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, často nenápadný, sivý, bez lalokov Prothallus: chýba Pycnidia: zanorené, ostioly oranžové Apothecia: 0,3-0,7 mm, disky oranžové, ploché, neskôr vypuklé, okraj vystúpený, bledší, trochu svetlejší Reakcie: K+ purpurová, C- Substrát: kôra alebo drevo listnatých stromov Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.stridvall.se/lichens/gallery/Caloplaca/D80A5109


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 09.03.2013 10:55

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1na kôre stromov


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 08.03.2013 19:57

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1krásnica

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1krásnice


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 08.03.2013 19:56

Caloplaca pyracea (Ach.) Zwackh