Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ramaria suecica »

História popisu - Ramaria suecica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 03.03.2013 20:20

strapačka

Ramaria suecica (Fr.) Donk