Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Porina chlorotica f. chlorotica »

História popisu - Porina chlorotica f. chlorotica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 07.12.2017 19:29

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, tenký, hladký, šedo hnedkastý až hnedo zelenkastý Prothallus: chýba alebo hnedastý Pycnidia: čierne, pologuľovité asi 0,1 mm Apothecia: perithecia spolovice zanorené 0,2-0,3 mm, čierne Reakcie: negatívne Substrát: severné steny kremičitých skál prípadne starých múrov, mikroskopovanie potrebné Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=334 1Thallus: kôrovitý, tenký, hladký, šedo hnedkastý až hnedo zelenkastý Prothallus: chýba alebo hnedastý Pycnidia: čierne, pologuľovité asi 0,1 mm Apothecia: perithecia spolovice zanorené 0,2-0,3 mm, čierne Reakcie: negatívne Substrát: severné steny kremičitých alebo pieskovcových skál prípadne starých múrov, v tieni, niekedy na skalách príležitostne obmývaných vodou, mikroskopovanie potrebné Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=334 http://www.tropicallichens.net/4023.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-566.html


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 18.08.2017 17:41

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Porina chlorotica 1Porina chlorotica f. chlorotica

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Pseudosagedia chlorotica (Ach.) Hafellner & Kalb Trichothelium chloroticum (Ach.) R. C. Harris 1<b>Arthopyrenia chlorotica</b> <b>(Ach.) H. Olivier</b>, <i>Flore analytique et dichotomique des Lichens de l'Orne et d&#233;partements circonvoisins</i> <b>2</b>: 267 (1884)<br><b>Arthopyrenia chlorotica</b> <b>(Ach.) H. Olivier</b>, <i>Flore analytique et dichotomique des Lichens de l'Orne et d&#233;partements circonvoisins</i> <b>2</b>: 267 (1884) <b><font color='#0000FF'>var. chlorotica</font></b><br><b>Bacidia luteola f. chlorotica</b> <b>(Ach.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>4</b>: 218 (1926) [1927]<br><b>Porina chlorotica</b> <b>(Ach.) M&#252;ll. Arg.</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>6</b>(no. 21): 20 (1884)<br><b>Porina chlorotica</b> <b>(Ach.) M&#252;ll. Arg.</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>6</b>(no. 21): 20 (1884) <b><font color='#0000FF'>var. chlorotica</font></b><br><b>Pseudosagedia chlorotica</b> <b>(Ach.) Hafellner &amp; Kalb</b>, <i>Biblthca Lichenol.</i> <b>57</b>: 172 (1995)<br><b>Pyrenula chlorotica</b> <b>(Ach.) Trevis.</b>, <i>Spighe Paglie</i>: 18 (1853)<br><b>Sagedia chlorotica</b> <b>(Ach.) A. Massal.</b>, <i>Ric. auton. lich. crost.</i> (Verona): 159 (1852)<br><b>Sagedia chlorotica</b> <b>(Ach.) A. Massal.</b>, <i>Ric. auton. lich. crost.</i> (Verona): 159 (1852) <b><font color='#0000FF'>f. chlorotica</font></b><br><b>Sagedia chlorotica</b> <b>(Ach.) A. Massal.</b>, <i>Ric. auton. lich. crost.</i> (Verona): 159 (1852) <b><font color='#0000FF'>var. chlorotica</font></b><br><b>Sagedia macularis var. chlorotica</b> <b>(Ach.) K&#246;rb.</b>, <i>Parerga lichenol.</i> (Breslau) <b>4</b>: 354 (1863)<br><b>Sagedia persicina var. chlorotica</b> <b>(Ach.) Jatta</b>, <i>Syll. Lich. Ital.</i>: 548 (1900)<br><b>Segestrella chlorotica</b> <b>(Ach.) Branth &amp; Rostr.</b>, <i>Bot. Tidsskr.</i> <b>3</b>: 258 (1869)<br><b>Segestria chlorotica</b> <b>(Ach.) Hellb.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>, ny f&#246;ljd <b>9</b>(no. 11): 85 (1870)<br><b>Segestria chlorotica</b> <b>(Ach.) Hellb.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>, ny f&#246;ljd <b>9</b>(no. 11): 85 (1870) <b><font color='#0000FF'>f. chlorotica</font></b><br><b>Segestria macularis var. chlorotica</b> <b>(Ach.) Zwackh</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>59</b>: 549 (1862)<br><b>Spermatodium maculare var. chloroticum</b> <b>(Ach.) Trevis.</b>, <i>Conspect. Verruc.</i>: 12 (1860)<br><b>Trichothelium chloroticum</b> <b>(Ach.) R.C. Harris</b>, <i>More Florida Lichens</i>, Incl. 10 Cent Tour Pyrenol. (New York): 179 (1995)<br><b>Verrucaria chlorotica</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 283 (1810)<br><b>Verrucaria macularis b chlorotica</b> <b>(Ach.) K&#246;rb.</b>, <i>Syst. lich. germ.</i> (Breslau): 364 (1855)<br><b>Verrucaria margacea var. chlorotica</b> <b>(Ach.) Rabenh.</b>, <i>Deutschl. Krypt.-Fl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 10 (1845)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1428834


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 18.08.2017 17:40

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Ach.) Mull. Arg. 1(Ach.) Müll. Arg.


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 04.08.2017 18:00

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 04.08.2017 17:53

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 17.06.2017 20:17

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Pseudosagedia chlorotica (Ach.) Hafellner & Kalb Trichothelium chloroticum (Ach.) R. C. Harris


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 17.06.2017 20:15

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, tenký, hladký, šedo hnedkastý až hnedo zelenkastý Prothallus: chýba alebo hnedastý Pycnidia: čierne, pologuľovité asi 0,1 mm Apothecia: perithecia spolovice zanorené 0,2-0,3 mm, čierne Reakcie: negatívne Substrát: severné steny kremičitých skál prípadne starých múrov, mikroskopovanie potrebné Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=334


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 02.03.2013 11:27

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1porina


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 02.03.2013 11:26

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Porina 1Porina chlorotica

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Ach. 1(Ach.) Mull. Arg.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
14337 10


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 02.03.2013 11:25

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Porina chlorotica 1Porina

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Ach.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 14337


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 02.03.2013 11:24

Porina chlorotica
bradavnice blednoucí