Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Alnus incana »

História popisu - Alnus incana

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 24.02.2013 11:58

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Až 20 m vysoký strom s hladkou, světle šedou borkou, listy má vejčitě eliptické, na vrcholu zašpičatělé s dvojitě pilovitým okrajem, na rubu sivé a chlupaté. 1Až 20 m vysoký strom s hladkou, světle šedou borkou, listy má nelepkavé, vejčitě eliptické, na vrcholu zašpičatělé s dvojitě pilovitým okrajem, na rubu sivé a chlupaté. Samičí šištice jsou přisedlé (bezstopkaté).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 24.02.2013 11:21

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Alnus glutinosa 1{9790} - borka je v dospělosti tmavá a rozpukaná, čepele listů na špičce tupé až vykrojené.


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Valíček
Dátum: 24.02.2013 11:16

jelša sivá

Alnus incana (L.) Moench
olše šedá


Výskyt: III. - IV.

Klobúk/Plodnica:

Až 20 m vysoký strom s hladkou, světle šedou borkou, listy má vejčitě eliptické, na vrcholu zašpičatělé s dvojitě pilovitým okrajem, na rubu sivé a chlupaté.

Výskyt:

Horské potoky a říčky, lužní lesy, častěji ve středních a vyšších polohách.

Význam:

Meliorační a zpevňující dřevina, vhodná i k zalesňování extrémních stanovišť.

Podobné druhy:

Alnus glutinosa

Poznámka / Zaujímavosti:

Okrasné kultivary se pěstují v zahradách a parcích.