Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ramaria flavosalmonicolor »

História popisu - Ramaria flavosalmonicolor

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Stano Husár
Dátum: 09.02.2013 08:34

strapačka

Ramaria flavosalmonicolor Schild
kuřátka