Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hypoxylon perforatum »

História popisu - Hypoxylon perforatum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 17.03.2014 23:43

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1drevovček 1drevovček bodkovaný

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Hypoxylon catalpae</b> <b>(Schwein.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>1</b>: 392 (1882)<br><b>Hypoxylon decorticatum</b> <b>M.A. Curtis</b>, <i>Goel. Nat. Hist. Surv. N. Carol.</i>, Pt 3: 140 (1867)<br><b>Hypoxylon durissimum</b> <b>(Schwein.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>1</b>: 378 (1882)<br><b>Hypoxylon leucostigma</b> <b>Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>1</b>: 367 (1882)<br><b>Hypoxylon luridum</b> <b>Nitschke</b>, <i>Pyrenomycetes Germanici</i> <b>1</b>: 31 (1867)<br><b>Hypoxylon plumbeum</b> <b>Speg.</b>, <i>Anal. Soc. cient. argent.</i> <b>18</b>(6): 270 (1884)<br><b>Hypoxylon rubiginosum var. microcarpum</b> <b>Speg.</b>, <i>Anal. Mus. nac. B. Aires</i>, Ser. 3 <b>17</b>(10): 120 (1908)<br><b>Hypoxylon rubiginosum var. perforatum</b> <b>(Schwein.) L.E. Petrini</b>, in Petrini &amp; M&#252;ller, <i>Mycol. helv.</i> <b>1</b>(7): 531 (1986)<br><b>Sphaeria catalpae</b> <b>Schwein.</b>, <i>Trans. Am. phil. Soc.</i>, Ser. 2 <b>4</b>(2): 193 (1832)<br><b>Sphaeria decorticata</b> <b>Schwein.</b>, <i>Trans. Am. phil. Soc.</i>, Ser. 2 <b>4</b>(2): 191 (1832)<br><b>Sphaeria durissima</b> <b>Schwein.</b>, <i>Schr. naturf. Ges. Leipzig</i> <b>1</b>: 32 (1822)<br><b>Sphaeria leucostigma</b> <b>L&#233;v.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 3 <b>9</b>: 142 (1848)<br><b>Sphaeria perforata</b> <b>Schwein.</b>, <i>Schr. naturf. Ges. Leipzig</i> <b>1</b>: 31 (1822) 1<b>Hypoxylon catalpae</b> <b>(Schwein.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>1</b>: 392 (1882)<br><b>Hypoxylon decorticatum</b> <b>M.A. Curtis</b>, <i>Goel. Nat. Hist. Surv. N. Carol.</i>, Pt 3: 140 (1867)<br><b>Hypoxylon durissimum</b> <b>(Schwein.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>1</b>: 378 (1882)<br><b>Hypoxylon leucostigma</b> <b>Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>1</b>: 367 (1882)<br><b>Hypoxylon luridum</b> <b>Nitschke</b>, <i>Pyrenomyc. Germ.</i> <b>1</b>: 31 (1867)<br><b>Hypoxylon luridum</b> <b>Nitschke</b>, <i>Pyrenomyc. Germ.</i> <b>1</b>: 31 (1867) <b><font color='#0000FF'>f. luridum</font></b><br><b>Hypoxylon luridum</b> <b>Nitschke</b>, <i>Pyrenomyc. Germ.</i> <b>1</b>: 31 (1867) <b><font color='#0000FF'>var. luridum</font></b><br><b>Hypoxylon plumbeum</b> <b>Speg.</b>, <i>Anal. Soc. cient. argent.</i> <b>18</b>(6): 270 (1884)<br><b>Hypoxylon rubiginosum var. microcarpum</b> <b>Speg.</b>, <i>Anal. Mus. nac. B. Aires</i>, Ser. 3 <b>17</b>(10): 120 (1908)<br><b>Hypoxylon rubiginosum var. perforatum</b> <b>(Schwein.) L.E. Petrini</b>, in Petrini &amp; M&#252;ller, <i>Mycol. helv.</i> <b>1</b>(7): 531 (1986)<br><b>Sphaeria catalpae</b> <b>Schwein.</b>, <i>Trans. Am. phil. Soc.</i>, Ser. 2 <b>4</b>(2): 193 (1832)<br><b>Sphaeria decorticata</b> <b>Schwein.</b>, <i>Trans. Am. phil. Soc.</i>, Ser. 2 <b>4</b>(2): 191 (1832)<br><b>Sphaeria durissima</b> <b>Schwein.</b>, <i>Schr. naturf. Ges. Leipzig</i> <b>1</b>: 32 (1822)<br><b>Sphaeria leucostigma</b> <b>L&#233;v.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 3 <b>9</b>: 142 (1848)<br><b>Sphaeria perforata</b> <b>Schwein.</b>, <i>Schr. naturf. Ges. Leipzig</i> <b>1</b>: 31 (1822)


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 06.02.2013 18:07

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Stromata mírně protažená, na délku necelý 1 cm, na šířku mírně menší. Stromata se však slévají, pak mohou být delší. Jsou rozlitá na povrchu dřeva, tmavě cihlově červená až šedohnědá. Ostioly mírně nižší než zbytek povrchu obklopená drobným bílým až šedobílým diskem velkým asi 0,1 - 0,2 mm. Perithecia jsou jednovrstevná, zhruba kulovitá nebo mírně protažená, o průměru asi 300 - 400 mikrometrů. Pigmenty extrahovatelné v KOH jsou jasně žluté až okrově žluté.

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1 1Výtrusy tmavě hnědé, oválné, některé mírně alantoidní, často se dvěma tukovými kapkami na pólech. Germ-slit (neznám ekvivalent - čára táhnoucí se přes celý výtrus nebo jen část) rovný po celé délce výtrusu. Velikost výtrusů 10,0 - 11,6 * 5 - 5,6 mikrometrů (průměr z 30-ti měření 10,8 * 5,4).

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Popis: Roman Maňák


Úvodné znenie

Publikoval: Pavel Brůžek
Dátum: 23.01.2013 18:16

drevovček

Hypoxylon perforatum (Schwein.) Fr.
dřevomor