Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Rinodina trachytica »

História popisu - Rinodina trachytica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.12.2017 20:10

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Substrát: na vyvrelinách a serpentinite Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://dryades.units.it/italic/index.php?procedure=taxonpage&num=2138


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 27.07.2017 22:13

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 01.02.2017 13:36

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Lecanora trachytica</b> <b>(A. Massal.) Stizenb.</b>, <i>Ber. T&#228;t. St Gall. naturw. Ges.</i>: 362 (1882) [1880-81]<br><b>Mischoblastia lecanorina var. trachytica</b> <b>A. Massal.</b>, <i>Ric. auton. lich. crost.</i> (Verona): 41 (1852)<br><b>Rinodina lecanorina var. trachytica</b> <b>(A. Massal.) Beltr.</b>, <i>Lich. Bassan.</i>: 130 (1858)<br><b>Rinodina ocellata var. trachytica</b> <b>(A. Massal.) Faurel &amp; Schotter</b>, in Qu&#233;zel: 77 (1958) 1<b>Berengeria lecanorina var. trachytica</b> <b>(A. Massal.) Trevis.</b> [as '<i>B?rengeria</i>'], <i>Flora</i>, Regensburg <b>38</b>: 186 (1855)<br><b>Lecanora lecanorina var. trachytica</b> <b>(A. Massal.) Harm.</b>, <i>Lich. Fr.</i> <b>5</b>: 908 (1913)<br><b>Lecanora trachytica</b> <b>(A. Massal.) Stizenb.</b>, <i>Ber. T&#228;t. St Gall. naturw. Ges.</i>: 362 (1882) [1880-81]<br><b>Mischoblastia lecanorina var. trachytica</b> <b>A. Massal.</b>, <i>Ric. auton. lich. crost.</i> (Verona): 41 (1852)<br><b>Rinodina atrocinerea var. trachytica</b> <b>(A. Massal.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>55</b>: 38 (1872)<br><b>Rinodina lecanorina var. trachytica</b> <b>(A. Massal.) Beltr.</b>, <i>Lich. Bassan.</i>: 130 (1858)<br><b>Rinodina ocellata var. trachytica</b> <b>(A. Massal.) Faurel &amp; Schotter</b>, in Qu&#233;zel, <i>Miss. Bot. au Tibesti</i>: 77 (1958)


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 07.12.2013 13:22

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1rohovka


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 21.01.2013 16:51

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1rinodína


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:36

Rinodina trachytica (A. Massal.) Bagl. & Carestia