Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Rinodina atrocinerea »

História popisu - Rinodina atrocinerea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 27.07.2017 20:18

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, tenký, hladký, výrazne rozpraskaný na areoly Prothallus: nápadný, tmavý, viditeľný aj medzi areolami Areoly: hranaté, 0,5-2 mm, ploché, svetlo šedé, okrové až žltohnedé Pycnidia: niekedy hojné Apothecia: 0,2-0,8 mm, prisadnuté, disky ploché až mierne vypuklé, tmavo hnedé až čierne, Reakcie: C+ slabo červená, K+ žltá, Pd+ žltá Substrát: exponované kremičité horniny, žula Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=165&lang=en 1Thallus: kôrovitý, tenký, hladký, výrazne rozpraskaný na areoly 0,4-1,3 mm, ploché, niekedy trochu riedke, biele, sivé alebo okrové Prothallus: nápadný, tmavý, viditeľný aj medzi areolami Areoly: hranaté, 0,5-2 mm, ploché, svetlo šedé, okrové až žltohnedé Pycnidia: niekedy hojné Apothecia: 0,2-0,8 mm, trochu zanorené, neskôr prisadnuté, disky ploché až mierne vypuklé, tmavo hnedé až čierne s okrajom dobre vyvinutým Reakcie: C+ slabo červená, K+ žltá, Pd+ žltá Substrát: exponované kremičité horniny, žula, horské polohy Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=165&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_R/Rinodina_aspersa_atrocinerea.htm


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 01.02.2017 11:34

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr.) Körb. 1(Dicks.) Körb.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1404225 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 01.02.2017 11:26

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, tenký, hladký, výrazne rozpraskaný na areoly Prothallus: nápadný, tmavý, viditeľný aj medzi areolami Areoly: hranaté, 0,5-2 mm, ploché, svetlo šedé, okrové až žltohnedé Pycnidia: niekedy hojné Apothecia: 0,2-0,8 mm, prisadnuté, disky ploché až mierne vypuklé, tmavo hnedé až čierne, Reakcie: C+ slabo červená, K+ žltá, Pd+ žltá Substrát:exponované kremičité horniny, žula Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=165&lang=en


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 07.12.2013 13:11

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1rohovka

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Sm. ex Hook.) Körb. 1(Fr.) Körb.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Berengeria atrocinerea</b> <b>(Fr.) Trevis.</b>, (1855)<br><b>Lecanora atrocinerea</b> <b>(Fr.) Link</b>, <i>Grundr. Krauterk.</i> <b>3</b>: 195 (1833)<br><br><b>Lecidea atrocinerea</b> <b>(Fr.) Sm. ex Hook.</b>, in Smith, <i>Engl. Fl.</i> (London) <b>5</b>: 174 (1833)<br><b>Lichen atrocinereus</b> <b>Dicks.</b>, <i>Fasc. pl. crypt. brit.</i> (London) <b>3</b>: 14 (1793)<br><b>Parmelia atrocinerea</b> <b>Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 151 (1831)<br><b>Rinodina aspersa subsp. atrocinerea</b> <b>(Fr.) Cl. Roux</b>, in Roux, Coste, Bricaud, Bauvet &amp; Masson (2008) <a href='http://www.cabi-publishing.org/products/taxonomy/IOF/Index.asp'>Recent record: see next part of Index of Fungi</a><br><b>Rinodina aspersa var. atrocinerea</b> <b>(Sm. ex Hook.) Cl. Roux</b>, in Roux, Coste, Masson &amp; Bauvet, <i>Bull. Soc. linn. Provence</i> <b>57</b>: 83 (2006)<br> 1<b>Berengeria atrocinerea</b> <b>(Fr.) Trevis.</b>, (1855)<br><b>Lecanora atrocinerea</b> <b>(Fr.) Link</b>, <i>Grundr. Krauterk.</i> <b>3</b>: 195 (1833)<br><br><b>Lecidea atrocinerea</b> <b>(Fr.) Sm. ex Hook.</b>, in Smith, <i>Engl. Fl.</i> (London) <b>5</b>: 174 (1833)<br><b>Lichen atrocinereus</b> <b>Dicks.</b>, <i>Fasc. pl. crypt. brit.</i> (London) <b>3</b>: 14 (1793)<br><b>Parmelia atrocinerea</b> <b>Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 151 (1831)<br><b>Rinodina aspersa subsp. atrocinerea</b> <b>(Fr.) Cl. Roux</b>, in Roux, Coste, Bricaud, Bauvet &amp; Masson, <i>Bull. Soc. linn. Provence</i> <b>59</b>: 247 (2008)<br><b>Rinodina aspersa var. atrocinerea</b> <b>(Sm. ex Hook.) Cl. Roux</b>, in Roux, Coste, Masson &amp; Bauvet, <i>Bull. Soc. linn. Provence</i> <b>57</b>: 83 (2006)<br>


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 21.01.2013 16:47

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1rinodína


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:36

Rinodina atrocinerea (Sm. ex Hook.) Körb.