Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ramalina pollinaria »

História popisu - Ramalina pollinaria

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 30.07.2017 20:22

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Lichen pollinarius Westr. Ramalina pollinaria f. humilis (Ach.) anon. Ramalina squarrosa f. humilis (Ach.) Oxner 1<b>Lichen pollinarius</b> <b>Westr.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i> <b>16</b>: 56 (1755)<br><b>Lichen squarrosus * humilis</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 419 (1813)<br><b>Parmelia pollinaria</b> <b>(Westr.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 264 (1803)<br><b>Ramalina humilis</b> <b>(Ach.) R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i> (Frankfurt) <b>3</b>(2): 140 (1813)<br><b>Ramalina pollinaria f. humilis</b> <b>(Ach.) Anders</b>, <i>Die Strauch- und Laubflecht. Mitteleurop.</i>: 186 (1928)<br><b>Ramalina pollinaria</b> <b>(Westr.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 608 (1810) <b><font color='#0000FF'>f. pollinaria</font></b><br><b>Ramalina pollinaria var. humilis</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 609 (1810)<br><b>Ramalina pollinaria</b> <b>(Westr.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 608 (1810) <b><font color='#0000FF'>var. pollinaria</font></b><br><b>Ramalina polymorpha var. humilis</b> <b>(Ach.) A. Massal.</b>, <i>Memor. Lich.</i>: 66 (1853)<br><b>Ramalina squarrosa f. humilis</b> <b>(Ach.) Oxner</b>, <i>Viznachnilk Lishainikiv</i>: 284 (1937)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník VU zraniteľný (vulnerable)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1356436


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 28.03.2017 18:52

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Lichen pollinarius Westr. Ramalina pollinaria f. humilis (Ach.) anon. Ramalina squarrosa f. humilis (Ach.) Oxner

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1356436 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 28.03.2017 18:51

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1rožďovka pylová

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Ramalina pollinaria  1Ramalina pollinaria

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kríčkovitý, konáriky menej rozkonárené ako u Ramalina canariensis, 2-5 cm dlhé, 1-4 mm široké, svetlo žltkasto zelené s početnými uzlíkmi na koncoch konárikov Soralia: zrnité, oválne, časté v tvare pery na okrajoch a vrcholoch konárikov Apothecia: chýbajú alebo len veľmi vzácne na koncoch konárikov Reakcie: negatívne Substrát: kryté suché skaly a staré múry, ako jediná rastie aj na vápencoch, kôra stromov Zámena možná s Ramalina canariensis Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=215&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_R/Ramalina_pollinaria.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55442

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1356436


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:36

stužkovec poprášený

Ramalina pollinaria  (Westr.) Ach.