Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Porina lectissima »

História popisu - Porina lectissima

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 07.12.2017 19:34

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, tenký, svetlo okrovo až olivovo hnedý, za mokra zelenkastý Apothecia: perithecia 0,3-0,5 mm, hnedo červené, za sucha tmavšie, čiastočne zanorené Reakcie: negatívne Substrát: vlhké chránené, tienisté kyslé skaly, občas zaplavované, mikroskopovanie potrebné Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_P/Text_P_2/Porina_lectissima.htm http://www.moh.cz/jphpdf/18269.pdf  1Thallus: kôrovitý, tenký, svetlo okrovo až olivovo hnedý, za mokra zelenkastý, silno prirastený k substrátu, +- popraskaný Pycnidia: zanorené, početné, za mokra oranžové Apothecia: perithecia 0,3-0,5 mm, hnedo červené, za sucha tmavšie, čiastočne zanorené Reakcie: negatívne Substrát: vlhké chránené, tienisté kyslé skaly, občas zaplavované, mikroskopovanie potrebné Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_P/Text_P_2/Porina_lectissima.htm http://www.moh.cz/jphpdf/18269.pdf http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=609


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 07.12.2017 15:18

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, tenký, svetlo oranžovo hnedý, za mokra zelenkastý Apothecia: perithecia 0,3-0,5 mm, hnedo červené, čiastočne zanorené Reakcie: negatívne Substrát: vlhké kyslé skaly, občas zaplavované, mikroskopovanie potrebné Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_P/Text_P_2/Porina_lectissima.htm 1Thallus: kôrovitý, tenký, svetlo okrovo až olivovo hnedý, za mokra zelenkastý Apothecia: perithecia 0,3-0,5 mm, hnedo červené, za sucha tmavšie, čiastočne zanorené Reakcie: negatívne Substrát: vlhké chránené, tienisté kyslé skaly, občas zaplavované, mikroskopovanie potrebné Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_P/Text_P_2/Porina_lectissima.htm http://www.moh.cz/jphpdf/18269.pdf


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 04.08.2017 18:00

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 04.08.2017 17:53

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 17.06.2017 20:17

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Arthopyrenia lectissima</b> <b>(Fr.) H. Olivier</b>, <i>Flore analytique et dichotomique des Lichens de l'Orne et d&#233;partements circonvoisins</i> <b>2</b>: 267 (1884)<br><b>Sagedia lectissima</b> <b>(Fr.) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 696 (1860)<br><b>Segestrella lectissima</b> <b>(Fr.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 284 (1861)<br><b>Segestria erysiboda</b> <b>(Taylor) Trevis.</b>, <i>Conspect. Verruc.</i>: 5 (1860)<br><b>Segestria lectissima</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. orb. veg.</i> (Lundae) <b>1</b>: 287 (1825)<br><b>Sphaeromphale lectissima</b> <b>(Fr.) Flot.</b>, <i>Flechten Hirschberg-Warmbrunn</i>: 18 (1839)<br><b>Verrucaria austriaca</b> <b>Riedl</b>, <i>Linzer biol. Beitr.</i> <b>22</b>(1): 154 (1990)<br><b>Verrucaria erysiboda</b> <b>Taylor</b>, in Mackay, <i>Fl. Hibern.</i> <b>2</b>: 98 (1836)<br><b>Verrucaria holochrodes</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>59</b>: 311 (1876)<br><b>Verrucaria irrigua</b> <b>Zschacke</b>, <i>Hedwigia</i> <b>67</b>: 51 (1927)<br><br><b>Verrucaria lectissima</b> <b>(Fr.) Nyl.</b>, <i>Bot. Notiser</i>: 181 (1853)<br><b>Verrucaria rubiginosa</b> <b>Taylor</b>, in Mackay, <i>Fl. Hibern.</i> <b>2</b>: 94 (1836) 1<b>Arthopyrenia lectissima</b> <b>(Fr.) H. Olivier</b>, <i>Flore analytique et dichotomique des Lichens de l'Orne et d&#233;partements circonvoisins</i> <b>2</b>: 267 (1884)<br><b>Arthopyrenia lectissima var. holochrodes</b> <b>(Nyl.) Mong.</b>, <i>Bull. Acad. Intern. G&#233;ogr. Bot.</i> <b>23</b>: 200 (1914)<br><b>Arthopyrenia lectissima</b> <b>(Fr.) H. Olivier</b>, <i>Flore analytique et dichotomique des Lichens de l'Orne et d&#233;partements circonvoisins</i> <b>2</b>: 267 (1884) <b><font color='#0000FF'>var. lectissima</font></b><br><b>Porina lectissima f. erysiboda</b> <b>(Taylor) Zahlbr.</b>, in Mackay, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>1</b>: 389 (1922)<br><b>Porina lectissima f. holochrodes</b> <b>(Nyl.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>1</b>: 389 (1922)<br><b>Porina lectissima</b> <b>(Fr.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>1</b>: 388 (1922) <b><font color='#0000FF'>f. lectissima</font></b><br><b>Sagedia lectissima</b> <b>(Fr.) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 696 (1860)<br><b>Segestrella lectissima</b> <b>(Fr.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 284 (1861)<br><b>Segestrella lectissima</b> <b>(Fr.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 284 (1861) <b><font color='#0000FF'>f. lectissima</font></b><br><b>Segestrella lectissima var. erysiboda</b> <b>(Taylor) K&#246;rb.</b>, in Mackay, <i>Parerga lichenol.</i> (Breslau) <b>4</b>: 325 (1863)<br><b>Segestrella lectissima</b> <b>(Fr.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 284 (1861) <b><font color='#0000FF'>var. lectissima</font></b><br><b>Segestrella umbonata var. lecitissima</b> <b>(Fr.) K&#246;rb.</b>, <i>Syst. lich. germ.</i> (Breslau): 332 (1855)<br><b>Segestria erysiboda</b> <b>(Taylor) Trevis.</b>, <i>Conspect. Verruc.</i>: 5 (1860)<br><b>Segestria lectissima</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. orb. veg.</i> (Lundae) <b>1</b>: 287 (1825)<br><b>Sphaeromphale lectissima</b> <b>(Fr.) Flot.</b>, <i>Flechten Hirschberg-Warmbrunn</i>: 18 (1839)<br><b>Verrucaria austriaca</b> <b>Riedl</b>, <i>Linzer biol. Beitr.</i> <b>22</b>(1): 154 (1990)<br><b>Verrucaria erysiboda</b> <b>Taylor</b>, in Mackay, <i>Fl. Hibern.</i> <b>2</b>: 98 (1836)<br><b>Verrucaria holochrodes</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>59</b>: 311 (1876)<br><b>Verrucaria irrigua</b> <b>Zschacke</b>, <i>Hedwigia</i> <b>67</b>: 51 (1927)<br><br><b>Verrucaria lectissima</b> <b>(Fr.) Nyl.</b>, <i>Bot. Notiser</i>: 181 (1853)<br><b>Verrucaria lectissima subsp. glaucocinerea</b> <b>Nyl.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i>, Ny Ser. <b>5</b>: 278 (1861)<br><b>Verrucaria lectissima</b> <b>(Fr.) Nyl.</b>, <i>Bot. Notiser</i>: 181 (1853) <b><font color='#0000FF'>subsp. lectissima</font></b><br><b>Verrucaria lectissima</b> <b>(Fr.) Nyl.</b>, <i>Bot. Notiser</i>: 181 (1853) <b><font color='#0000FF'>var. lectissima</font></b><br><b>Verrucaria rubiginosa</b> <b>Taylor</b>, in Mackay, <i>Fl. Hibern.</i> <b>2</b>: 94 (1836)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, tenký, svetlo oranžovo hnedý, za mokra zelenkastý Apothecia: perithecia 0,3-0,5 mm, hnedo červené, čiastočne zanorené Reakcie: negatívne Substrát: vlhké kyslé skaly, občas zaplavované, mikroskopovanie potrebné Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_P/Text_P_2/Porina_lectissima.htm


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 07.12.2013 09:24

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnice


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 21.01.2013 16:35

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1porina


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:36

Porina lectissima (Fr.) Zahlbr.