Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Polysporina cyclocarpa »

História popisu - Polysporina cyclocarpa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 28.07.2017 21:59

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník NT potenciálne ohrozený (Near Threatened)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 07.02.2017 21:35

Český názov:

Old VersionNew Version
1_ 1drobnovýtruska

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Acarospora cyclocarpa</b> <b>(Anzi) Jatta</b>, (1900)<br><b>Biatorella cyclocarpa</b> <b>(Anzi) Lindau</b>, <i>Die Flecht.</i>: 131 (1913)<br><b>Lecanora cyclocarpa</b> <b>(Anzi) J. Steiner</b>, (1905)<br><b>Lithographa cyclocarpa</b> <b>Anzi</b>, <i>Cat. Lich. Sondr.</i>: 97 (1860)<br><b>Sarcogyne cyclocarpa</b> <b>(Anzi) J. Steiner</b>, in Penther &amp; Zederbauer, <i>Annln K. K. naturh. Hofmus. Wien</i> <b>20</b>: 374 (1905) 1<b>Acarospora cyclocarpa</b> <b>(Anzi) Jatta</b>, <i>Syll. Lich. Ital.</i>: 226 (1900)<br><b>Biatorella cyclocarpa</b> <b>(Anzi) Lindau</b>, <i>Die Flecht.</i>: 131 (1913)<br><b>Biatorella cyclocarpa</b> <b>(Anzi) Lindau</b>, <i>Die Flecht.</i>: 131 (1913) <b><font color='#0000FF'>var. cyclocarpa</font></b><br><b>Lecanora cyclocarpa</b> <b>(Anzi) J. Steiner</b>, (1905)<br><b>Lecanora cyclocarpa</b> <b>(Anzi) J. Steiner</b>, (1905) <b><font color='#0000FF'>var. cyclocarpa</font></b><br><b>Lithographa cyclocarpa</b> <b>Anzi</b>, <i>Cat. Lich. Sondr.</i>: 97 (1860)<br><b>Sarcogyne cyclocarpa</b> <b>(Anzi) J. Steiner</b>, in Penther &amp; Zederbauer, <i>Annln K. K. naturh. Hofmus. Wien</i> <b>20</b>: 374 (1905)<br><b>Sarcogyne simplex var. cyclocarpa</b> <b>(Anzi) Boistel</b>, <i>Nouv. Flore Lich.</i>, Edn 2: 229 (1903)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, zanorený Pycnidia nepozorované Apothecia: obvykle rozptýlené, vypuklé, čierne, hrubé, 0,5-2 mm, disky najprv červené, neskôr čierne Substrát: na pieskovcoch, rule a karbonátoch Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=53057 http://www.discoverlife.org/mp/20p?see=I_JHO52&res=640


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 07.12.2013 09:22

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1_

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1_


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:36

Polysporina cyclocarpa (Anzi) Vězda