Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Placynthiella icmalea »

História popisu - Placynthiella icmalea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 29.07.2017 19:54

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Biatora fuliginea</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>: 265 (1822)<br><b>Biatora fuliginea</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>: 265 (1822) <b><font color='#0000FF'>var. fuliginea</font></b><br><b>Biatora humosa f. fuliginea</b> <b>(Ach.) R&#228;s&#228;nen</b>, (1935)<br><b>Biatora uliginosa f. icmalea</b> <b>(Ach.) Torss.</b>, <i>Enum. Lich. Byssac. Scandin.</i>: 32 (1843)<br><b>Biatora uliginosa var. fuliginea</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 275 (1831)<br><b>Biatora uliginosa var. icmalea</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Sectio Prior (Stockholm): 113 (1846)<br><b>Epinyctis fuliginea</b> <b>(Ach.) Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>1</b>: 582 (1831)<br><b>Lecidea fuliginea</b> <b>Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 35 (1814)<br><b>Lecidea fuliginosa var. icmalea</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>: 265 (1822)<br><b>Lecidea icmalea</b> <b>Ach.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>29</b>: 267 (1808)<br><b>Lecidea microphylla var. fuliginea</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>3</b>: 112 (1828)<br><br><b>Lecidea uliginosa var. fuliginea</b> <b>(Ach.) Link</b>, <i>Grundr. Krauterk.</i> <b>3</b>: 203 (1833)<br><b>Lichen peltatus * icmalea</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 390 (1813)<br><b>Pannularia perfurfurea</b> <b>Nyl.</b>, <i>Acta Soc. Sci. fenn.</i> <b>26</b>(no. 10): 29 (1900)<br><b>Parmeliella corallinoides f. perfurfurea</b> <b>(Nyl.) Gyeln.</b>, <i>Annls Mus. natn. Hung.</i>, Pars bot. <b>29</b>: 18 (1935)<br><b>Parmeliella perfurfurea</b> <b>(Nyl.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>3</b>: 220 (1925)<br><b>Patellaria fuliginea</b> <b>(Ach.) Spreng.</b>, <i>Syst. veg.</i>, Edn 16 <b>4</b>(1): 266 (1827)<br><b>Placynthiella perfurfurea</b> <b>(Nyl.) Gyeln.</b>, <i>Annls Mus. natn. Hung.</i>, Pars bot. <b>32</b>: 175 (1939)<br><b>Saccomorpha icmalea</b> <b>(Ach.) Clauzade &amp; Cl. Roux</b>, <i>Bull. Soc. bot. Centre-Ouest</i>, Nouv. s&#233;r., num. spec. <b>7</b>: 828 (1985) 1<b>Biatora fuliginea</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>: 265 (1822)<br><b>Biatora fuliginea</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>: 265 (1822) <b><font color='#0000FF'>var. fuliginea</font></b><br><b>Biatora humosa f. fuliginea</b> <b>(Ach.) R&#228;s&#228;nen</b>, (1935)<br><b>Biatora uliginosa f. icmalea</b> <b>(Ach.) Torss.</b>, <i>Enum. Lich. Byssac. Scandin.</i>: 32 (1843)<br><b>Biatora uliginosa var. fuliginea</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 275 (1831)<br><b>Biatora uliginosa var. icmalea</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Sectio Prior (Stockholm): 113 (1845)<br><b>Epinyctis fuliginea</b> <b>(Ach.) Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>1</b>: 582 (1831)<br><b>Lecidea fuliginea</b> <b>Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 35 (1814)<br><b>Lecidea fuliginosa var. icmalea</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>: 265 (1822)<br><b>Lecidea icmalea</b> <b>Ach.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>29</b>: 267 (1808)<br><b>Lecidea microphylla var. fuliginea</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>3</b>: 112 (1828)<br><br><b>Lecidea uliginosa var. fuliginea</b> <b>(Ach.) Link</b>, <i>Grundr. Krauterk.</i> <b>3</b>: 203 (1833)<br><b>Lichen peltatus * icmalea</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 390 (1813)<br><b>Pannularia perfurfurea</b> <b>Nyl.</b>, <i>Acta Soc. Sci. fenn.</i> <b>26</b>(no. 10): 29 (1900)<br><b>Parmeliella corallinoides f. perfurfurea</b> <b>(Nyl.) Gyeln.</b>, <i>Annls Mus. natn. Hung.</i>, Pars bot. <b>29</b>: 18 (1935)<br><b>Parmeliella perfurfurea</b> <b>(Nyl.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>3</b>: 220 (1925)<br><b>Patellaria fuliginea</b> <b>(Ach.) Spreng.</b>, <i>Syst. veg.</i>, Edn 16 <b>4</b>(1): 266 (1827)<br><b>Placynthiella perfurfurea</b> <b>(Nyl.) Gyeln.</b>, <i>Annls Mus. natn. Hung.</i>, Pars bot. <b>32</b>: 175 (1939)<br><b>Saccomorpha icmalea</b> <b>(Ach.) Clauzade &amp; Cl. Roux</b>, <i>Bull. Soc. bot. Centre-Ouest</i>, Nouv. s&#233;r., num. spec. <b>7</b>: 828 (1985)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 09.05.2017 17:20

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Biatora fuliginea</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i>: 265 (1822)<br><b>Biatora uliginosa var. fuliginea</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 275 (1831)<br><b>Epinyctis fuliginea</b> <b>(Ach.) Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>1</b>: 582 (1831)<br><b>Lecidea fuliginea</b> <b>Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 35 (1814)<br><b>Lecidea icmalea</b> <b>Ach.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>29</b>: 267 (1808)<br><br><b>Lecidea uliginosa var. fuliginea</b> <b>(Ach.) Link</b>, <i>Grundr. Krauterk.</i> <b>3</b>: 203 (1833)<br><b>Pannularia perfurfurea</b> <b>Nyl.</b>, <i>Acta Soc. Sci. fenn.</i> <b>26</b>(no. 10): 29 (1900)<br><b>Parmeliella corallinoides f. perfurfurea</b> <b>(Nyl.) Gyeln.</b>, <i>Annls Mus. natn. Hung.</i>, Pars bot. <b>29</b>: 18 (1935)<br><b>Parmeliella perfurfurea</b> <b>(Nyl.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>3</b>: 220 (1925)<br><b>Patellaria fuliginea</b> <b>(Ach.) Spreng.</b>, <i>Syst. veg.</i>, Edn 16 <b>4</b>(1): 266 (1827)<br><b>Placynthiella perfurfurea</b> <b>(Nyl.) Gyeln.</b>, <i>Annls Mus. natn. Hung.</i>, Pars bot. <b>32</b>: 175 (1939)<br><b>Saccomorpha icmalea</b> <b>(Ach.) Clauzade &amp; Cl. Roux</b>, <i>Bull. Soc. bot. Centre-Ouest</i>, Nouv. s&#233;r., num. spec. <b>7</b>: 828 (1985) 1<b>Biatora fuliginea</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>: 265 (1822)<br><b>Biatora fuliginea</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>: 265 (1822) <b><font color='#0000FF'>var. fuliginea</font></b><br><b>Biatora humosa f. fuliginea</b> <b>(Ach.) R&#228;s&#228;nen</b>, (1935)<br><b>Biatora uliginosa f. icmalea</b> <b>(Ach.) Torss.</b>, <i>Enum. Lich. Byssac. Scandin.</i>: 32 (1843)<br><b>Biatora uliginosa var. fuliginea</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 275 (1831)<br><b>Biatora uliginosa var. icmalea</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Sectio Prior (Stockholm): 113 (1846)<br><b>Epinyctis fuliginea</b> <b>(Ach.) Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>1</b>: 582 (1831)<br><b>Lecidea fuliginea</b> <b>Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 35 (1814)<br><b>Lecidea fuliginosa var. icmalea</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>: 265 (1822)<br><b>Lecidea icmalea</b> <b>Ach.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>29</b>: 267 (1808)<br><b>Lecidea microphylla var. fuliginea</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>3</b>: 112 (1828)<br><br><b>Lecidea uliginosa var. fuliginea</b> <b>(Ach.) Link</b>, <i>Grundr. Krauterk.</i> <b>3</b>: 203 (1833)<br><b>Lichen peltatus * icmalea</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 390 (1813)<br><b>Pannularia perfurfurea</b> <b>Nyl.</b>, <i>Acta Soc. Sci. fenn.</i> <b>26</b>(no. 10): 29 (1900)<br><b>Parmeliella corallinoides f. perfurfurea</b> <b>(Nyl.) Gyeln.</b>, <i>Annls Mus. natn. Hung.</i>, Pars bot. <b>29</b>: 18 (1935)<br><b>Parmeliella perfurfurea</b> <b>(Nyl.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>3</b>: 220 (1925)<br><b>Patellaria fuliginea</b> <b>(Ach.) Spreng.</b>, <i>Syst. veg.</i>, Edn 16 <b>4</b>(1): 266 (1827)<br><b>Placynthiella perfurfurea</b> <b>(Nyl.) Gyeln.</b>, <i>Annls Mus. natn. Hung.</i>, Pars bot. <b>32</b>: 175 (1939)<br><b>Saccomorpha icmalea</b> <b>(Ach.) Clauzade &amp; Cl. Roux</b>, <i>Bull. Soc. bot. Centre-Ouest</i>, Nouv. s&#233;r., num. spec. <b>7</b>: 828 (1985)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, +- popraskaný, zložený z drobných zŕn, tmavo hnedo čierny Apothecia: často chýbajú alebo sú nenápadné a rozptýlené po celej stielke 0,2-0,6 mm, disky hnedo červenkasté, okraj bledší Reakcie: K-, Pd-, C+ svetlo červená Substrát: na nevápnitých pôdach bohatých na organické látky, na machoch, tiež na lišajníkoch, kôre, stenách, občas na dreve, na spáleniskách Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=508&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_P/Text_P_3/Placynthiella_icmalea.htm


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 18:15

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1_


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 21.01.2013 16:32

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1šáločka


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:36

Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P. James