Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Placopyrenium tatrense »

História popisu - Placopyrenium tatrense

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 29.12.2022 12:45

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1_ 1

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Placidiopsis tatrensis Vězda 1961 1<b>Placidiopsis tatrensis</b> <b>V&#283;zda</b>, <i>Acta Mus. Silesiae</i>, Ser. A <b>10</b>: 4 (1961)<br><b>Placopyrenium tatrense var. hispanicum</b> <b>Breuss</b>, <i>Biblthca Lichenol.</i> <b>99</b>: 100 (2009)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 17.08.2017 18:53

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1358720


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 17.08.2017 18:52

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1_

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Placidiopsis tatrensis Vězda 1961

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1358720 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.07.2017 21:47

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnice

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník EN ohrozený (endangered)


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:36

Placopyrenium tatrense (Vězda) Breuss