Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Phaeophyscia kairamoi »

História popisu - Phaeophyscia kairamoi

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 17:27

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1343214


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 17.08.2017 18:30

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Physcia kairamoi Vainio 1Physcia kairamoi Vain. , Meddn Soc. Fauna Flóra fenn. 46 : 3 (1921)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1343214 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 27.07.2017 21:50

Význam:

Old VersionNew Version
1Lišajník zriedkavý taxón (R) 1Lišajník VU zraniteľný (vulnerable)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 26.07.2017 22:07

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník zriedkavý taxón (R)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1343214


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.02.2017 18:22

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Physcia kairamoi Vainio

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1343214 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.02.2017 18:22

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thalus: lupeňovitý, ružicovité, často nepravidelný, do 4 cm, často sa zhlukuje do väčších kolónií, šedý až sivohnedý, zospodu čierny, na koncoch bledší Laloky: trochu nepravidelné, často strechovité, 0,5-1,5 mm, konkávne hlavne v na koncoch, s riedkymi dlhými, čiernymi riasami Soredia: zrnité, v nepravidelných zhlukoch, sklovité Apothecia: časté až 2,5 mm, prisadnuté, celokrajné, často s hustou korunkou rizín Reakcie: negat. Substrát: na skalách a machnatých skalách, občas na kôre Spracoval: Pavel Gažovčiak 1Thallus: lupeňovitý, ružicovité, často nepravidelný, do 4 cm, často sa zhlukuje do väčších kolónií, šedý až sivohnedý, zospodu čierny, na koncoch bledší, laloky trochu nepravidelné, často strechovité, 0,5-1,5 mm, konkávne hlavne v na koncoch, s riedkymi dlhými, čiernymi riasami Soredia: zrnité, v nepravidelných zhlukoch, sklovité Apothecia: časté až 2,5 mm, prisadnuté, celokrajné, často s hustou korunkou rhizin Reakcie: negatívne Substrát: na skalách a machnatých skalách, občas na kôre Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55095 http://www.waysofenlichenment.net/lichens/Phaeophyscia%20kairamoi


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 26.01.2017 09:28

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thalus: lupeňovitý, ružicovité, často nepravidelný, do 4 cm, často sa zhlukuje do väčších kolónií, šedý až sivohnedý, zospodu čierny, na koncoch bledší Laloky: trochu nepravidelné, často strechovité, 0,5-1,5 mm, konkávne hlavne v na koncoch, s riedkymi dlhými, čiernymi riasami Soredia: zrnité, v nepravidelných zhlukoch, sklovité Apothecia: časté až 2,5 mm, prisadnuté, celokrajné, často s hustou korunkou rizín Reakcie: negat. Substrát: na skalách a machnatých skalách, občas na kôre Spracoval: Pavel Gažovčiak


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 18:08

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1terčovník


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:35

fyscia chĺpkatá

Phaeophyscia kairamoi (Vain.) Moberg