Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Phaeophyscia hirsuta »

História popisu - Phaeophyscia hirsuta

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 07.12.2017 15:38

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Phaeophyscia hirsuta</b> <b>(Mereschk.) Moberg</b>, <i>Bot. Notiser</i> <b>131</b>(2): 259 (1978)<br><b>Physcia hirsuta</b> <b>Mereschk.</b>, <i>Anal. Lichen.</i> <b>21</b>: 181 (1919) 1<b>Physcia hirsuta</b> <b>Mereschk.</b>, <i>Anal. Lichen.</i> <b>21</b>: 181 (1919)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: malý, lupeňovitý, pevne prirastený, 1-3 cm, nepravidelný až ružicovitý, zospodu čierny niekedy na koncoch bledší, laloky čiarkovité, 0,5-1 mm, šedé, šedo hnedé až hnedé, čiastočne strechovité, riasinky početné, veľmi jemné, krátke, sklovité Soralia: v tvare pery, jemné až hrubšie zrnité Soredia: jemno zrnité Apothecia: do 2 mm, prisadnuté, celokrajné alebo jemne vrúbkované, niekedy s riasami Reakcie: negatívne Substrát: na kôre kmeňov a konároch listnatých stromov, ale aj na skalách Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_P/Phaeophyscia_hirsuta.htm 1Thallus: lupeňovitý, ružice malé, pevne prirastené, 1-3 cm, nepravidelné, zospodu čierny niekedy na koncoch bledší, laloky čiarkovité, 0,5-1 mm, šedé, šedo hnedé až hnedé, čiastočne strechovité, riasinky početné, veľmi jemné, krátke, sklovité Soralia: v tvare pery, jemné až hrubšie zrnité Soredia: jemno zrnité Apothecia: do 2 mm, prisadnuté, celokrajné alebo jemne vrúbkované, niekedy s riasami Reakcie: negatívne Substrát: na kôre kmeňov a konároch listnatých stromov, ale aj na skalách Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_P/Phaeophyscia_hirsuta.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55090 http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=925&lang=en


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 27.07.2017 21:49

Význam:

Old VersionNew Version
1Lišajník zriedkavý taxón (R) 1Lišajník VU zraniteľný (vulnerable)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 26.07.2017 22:05

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník zriedkavý taxón (R)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.02.2017 18:19

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: malý, lupeňovitý, pevne prirastený, 1-3 cm, nepravidelný až ružicovitý, zospodu čierny niekedy na koncoch bledší, laloky čiarkovité, 0,5-1 mm, šedé, šedo hnedé až hnedé, čiastočne strechovité, riasinky početné, veľmi jemné, krátke, sklovité Soralia: v tvare pery, jemné až hrubšie zrnité Soredia: jemno zrnité Apothecia: do 2 mm, prisadnuté, celokrajné alebo jemne vrúbkované, niekedy s riasami Reakcie: negatívne Substrát: na kôre kmeňov a konároch listnatých stromov, ale aj na skalách Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_P/Phaeophyscia_hirsuta.htm 1Thallus: malý, lupeňovitý, pevne prirastený, 1-3 cm, nepravidelný až ružicovitý, zospodu čierny niekedy na koncoch bledší, laloky čiarkovité, 0,5-1 mm, šedé, šedo hnedé až hnedé, čiastočne strechovité, riasinky početné, veľmi jemné, krátke, sklovité Soralia: v tvare pery, jemné až hrubšie zrnité Soredia: jemno zrnité Apothecia: do 2 mm, prisadnuté, celokrajné alebo jemne vrúbkované, niekedy s riasami Reakcie: negatívne Substrát: na kôre kmeňov a konároch listnatých stromov, ale aj na skalách Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_P/Phaeophyscia_hirsuta.htm


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.02.2017 18:18

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1terčovník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thalus: malý, lupeňovitý, pevne prirastený, 1-3 cm, nepravidelný až ružicovitý, zospodu čierny niekedy na koncoch bledší Laloky: čiarkovité, 0,5-1 mm, šedé, šedohnedé až hnedé, čiastočne strechovité, riasinky početné, veľmi jemné, krátke, sklovité Soralia: v tvare pery Soredia: jemno zrnité Apothecia: do 2 mm, prisadnuté, celokrajné alebo jemne vrúbkované, niekedy s riasami Reakcie: negat. Substrát: na kôre kmeňov a konároch listnatých stromov, ale aj na skalách Spracoval: Pavel Gažovčiak 1Thallus: malý, lupeňovitý, pevne prirastený, 1-3 cm, nepravidelný až ružicovitý, zospodu čierny niekedy na koncoch bledší, laloky čiarkovité, 0,5-1 mm, šedé, šedo hnedé až hnedé, čiastočne strechovité, riasinky početné, veľmi jemné, krátke, sklovité Soralia: v tvare pery, jemné až hrubšie zrnité Soredia: jemno zrnité Apothecia: do 2 mm, prisadnuté, celokrajné alebo jemne vrúbkované, niekedy s riasami Reakcie: negatívne Substrát: na kôre kmeňov a konároch listnatých stromov, ale aj na skalách Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_P/Phaeophyscia_hirsuta.htm


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 26.01.2017 09:26

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Phaeophyscia hirsuta  1Phaeophyscia hirsuta

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Mereschk.) Moberg 1(Mereschk.) Essl.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Phaeophyscia hirsuta</b> <b>(Mereschk.) Moberg</b>, <i>Bot. Notiser</i> <b>131</b>(2): 259 (1978)<br><b>Physcia hirsuta</b> <b>Mereschk.</b>, <i>Anal. Lichen.</i> <b>21</b>: 181 (1919)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thalus: malý, lupeňovitý, pevne prirastený, 1-3 cm, nepravidelný až ružicovitý, zospodu čierny niekedy na koncoch bledší Laloky: čiarkovité, 0,5-1 mm, šedé, šedohnedé až hnedé, čiastočne strechovité, riasinky početné, veľmi jemné, krátke, sklovité Soralia: v tvare pery Soredia: jemno zrnité Apothecia: do 2 mm, prisadnuté, celokrajné alebo jemne vrúbkované, niekedy s riasami Reakcie: negat. Substrát: na kôre kmeňov a konároch listnatých stromov, ale aj na skalách Spracoval: Pavel Gažovčiak

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1533855


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:35

fyscia

Phaeophyscia hirsuta  (Mereschk.) Moberg