Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Phaeophyscia endococcina »

História popisu - Phaeophyscia endococcina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 07.12.2017 15:14

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Dimelaena endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Trevis.</b>, <i>Atti Soc. ital. Sci. nat.</i> <b>11</b>: 623 (1868)<br><b>Hagenia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Bagl.</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>1</b>(fasc. 4): 299 (1863)<br><b>Hagenia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Bagl.</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>1</b>(fasc. 4): 299 (1863) <b><font color='#0000FF'>var. endococcina</font></b><br><b>Parmelia endococcina</b> <b>K&#246;rb.</b>, <i>Reprium nov. Spec. Regni veg.</i> <b>29</b>: 288 (1931)<br><b>Parmelia obscura var. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Anzi</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>2</b>(fasc. 1): 6 (1864)<br><b>Phaeophyscia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Moberg</b>, <i>Symb. bot. upsal.</i> <b>22</b>(no. 1): 35 (1977) <b><font color='#0000FF'>var. endococcina</font></b><br><b>Physcia ciliata var. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Du Rietz</b>, <i>Svensk bot. Tidskr.</i> <b>19</b>: 80 (1925)<br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>60</b>: 354 (1877)<br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>60</b>: 354 (1877) <b><font color='#0000FF'>f. endococcina</font></b><br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>60</b>: 354 (1877) <b><font color='#0000FF'>var. endococcina</font></b><br><b>Physcia lithotea f. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Harm.</b>, <i>Lich. Fr.</i> <b>4</b>: 648 (1910) [1909]<br><b>Physcia lithotodes var. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Degel.</b>, <i>G&#246;teborgs Kungl. Vetensk.-och Vitterh. Samh. handl.</i>, Ser. 4 <b>1</b>(no. 7): 39 (1941)<br><b>Physcia obscura f. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>: 143 (1871)<br><b>Physcia orbicularis var. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Burnh.</b>, <i>Bryologist</i> <b>25</b>: 78 (1922)<br><b>Physcia sciastra f. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) M. Choisy</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Soc. Bot. Lyon</i> <b>20</b>: 141 (1951)<br><b>Physcia ulothrix f. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Vain.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>3</b>: 100 (1878) 1<b>Dimelaena endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Trevis.</b>, <i>Atti Soc. ital. Sci. nat.</i> <b>11</b>: 623 (1868)<br><b>Hagenia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Bagl.</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>1</b>(fasc. 4): 299 (1863)<br><b>Hagenia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Bagl.</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>1</b>(fasc. 4): 299 (1863) <b><font color='#0000FF'>var. endococcina</font></b><br><b>Parmelia endococcina</b> <b>K&#246;rb.</b>, <i>Reprium nov. Spec. Regni veg.</i> <b>29</b>: 288 (1931)<br><b>Parmelia obscura var. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Anzi</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>2</b>(fasc. 1): 6 (1864)<br><b>Phaeophyscia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Moberg</b>, <i>Symb. bot. upsal.</i> <b>22</b>(no. 1): 35 (1977) <b><font color='#0000FF'>var. endococcina</font></b><br><b>Physcia ciliata var. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Du Rietz</b>, <i>Svensk bot. Tidskr.</i> <b>19</b>: 80 (1925)<br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>60</b>: 354 (1877)<br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>60</b>: 354 (1877) <b><font color='#0000FF'>f. endococcina</font></b><br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>60</b>: 354 (1877) <b><font color='#0000FF'>var. endococcina</font></b><br><b>Physcia lithotea f. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Harm.</b>, <i>Lich. Fr.</i> <b>4</b>: 648 (1910) [1909]<br><b>Physcia lithotodes var. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Degel.</b>, <i>G&#246;teborgs Kungl. Vetensk.-och Vitterh. Samh. handl.</i>, Ser. 4 <b>1</b>(no. 7): 39 (1941)<br><b>Physcia obscura f. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>: 143 (1871)<br><b>Physcia orbicularis var. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Burnham</b>, <i>Bryologist</i> <b>25</b>: 78 (1922)<br><b>Physcia sciastra f. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) M. Choisy</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Soc. Bot. Lyon</i> <b>20</b>: 141 (1951)<br><b>Physcia ulothrix f. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Vain.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>3</b>: 100 (1878)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: lupeňovitý, laločnatý, dosahuje až 30 cm priemer, zospodu čierny, bez isídií, pevne pripojený k substrátu, rhiziny pomerne hojné Laloky: úzke, 0,5-0,8 mm, zvrchu šedo hnedé až tmavo hnedé, dreň oranžová Apothecia: až 1,2 mm, disky hnedo čierne, okraj vrúbkovaný Reakcie: K- (kôra), K+ purpurová (dreň) Substrát: silikáty, najčastejšie v blízkosti vody Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55087 1Thallus: lupeňovitý, za mokra sviežo zelený, za sucha hnedozelený, ružica až 30 cm priemer, laloky zospodu čierny, bez isidií, pevne pripojený k substrátu, rhiziny pomerne hojné Laloky: úzke, 0,5-0,8 mm, zvrchu šedo hnedé až tmavo hnedé, dreň oranžová Apothecia: až 1,2 mm, disky hnedo čierne, okraj vrúbkovaný Reakcie: K- (kôra), K+ purpurová (dreň) Substrát: silikáty, najčastejšie v blízkosti vody, často na nepravidelne zaplavovaných skalách Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55087 http://www.moh.cz/jphpdf/18269.pdf


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 26.07.2017 22:03

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Dimelaena endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Trevis.</b>, <i>Atti Soc. ital. Sci. nat.</i> (Modena) <b>11</b>: 623 (1868)<br><b>Hagenia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Bagl.</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>1</b>(fasc. 4): 299 (1863)<br><b>Hagenia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Bagl.</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>1</b>(fasc. 4): 299 (1863) <b><font color='#0000FF'>var. endococcina</font></b><br><b>Parmelia endococcina</b> <b>K&#246;rb.</b>, <i>Reprium nov. Spec. Regni veg.</i> <b>29</b>: 288 (1931)<br><b>Parmelia obscura var. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Anzi</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>2</b>(fasc. 1): 6 (1864)<br><b>Phaeophyscia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Moberg</b>, <i>Symb. bot. upsal.</i> <b>22</b>(no. 1): 35 (1977) <b><font color='#0000FF'>var. endococcina</font></b><br><b>Physcia ciliata var. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Du Rietz</b>, <i>Svensk bot. Tidskr.</i> <b>19</b>: 80 (1925)<br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>60</b>: 354 (1877)<br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>60</b>: 354 (1877) <b><font color='#0000FF'>f. endococcina</font></b><br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>60</b>: 354 (1877) <b><font color='#0000FF'>var. endococcina</font></b><br><b>Physcia lithotea f. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Harm.</b>, <i>Lich. Fr.</i> <b>4</b>: 648 (1910) [1909]<br><b>Physcia lithotodes var. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Degel.</b>, <i>G&#246;teborgs Kungl. Vetensk.-och Vitterh. Samh. handl.</i>, Ser. 4 <b>1</b>(no. 7): 39 (1941)<br><b>Physcia obscura f. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>: 143 (1871)<br><b>Physcia orbicularis var. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Burnh.</b>, <i>Bryologist</i> <b>25</b>: 78 (1922)<br><b>Physcia sciastra f. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) M. Choisy</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Soc. Bot. Lyon</i> <b>20</b>: 141 (1951)<br><b>Physcia ulothrix f. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Vain.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>3</b>: 100 (1878) 1<b>Dimelaena endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Trevis.</b>, <i>Atti Soc. ital. Sci. nat.</i> <b>11</b>: 623 (1868)<br><b>Hagenia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Bagl.</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>1</b>(fasc. 4): 299 (1863)<br><b>Hagenia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Bagl.</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>1</b>(fasc. 4): 299 (1863) <b><font color='#0000FF'>var. endococcina</font></b><br><b>Parmelia endococcina</b> <b>K&#246;rb.</b>, <i>Reprium nov. Spec. Regni veg.</i> <b>29</b>: 288 (1931)<br><b>Parmelia obscura var. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Anzi</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>2</b>(fasc. 1): 6 (1864)<br><b>Phaeophyscia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Moberg</b>, <i>Symb. bot. upsal.</i> <b>22</b>(no. 1): 35 (1977) <b><font color='#0000FF'>var. endococcina</font></b><br><b>Physcia ciliata var. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Du Rietz</b>, <i>Svensk bot. Tidskr.</i> <b>19</b>: 80 (1925)<br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>60</b>: 354 (1877)<br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>60</b>: 354 (1877) <b><font color='#0000FF'>f. endococcina</font></b><br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>60</b>: 354 (1877) <b><font color='#0000FF'>var. endococcina</font></b><br><b>Physcia lithotea f. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Harm.</b>, <i>Lich. Fr.</i> <b>4</b>: 648 (1910) [1909]<br><b>Physcia lithotodes var. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Degel.</b>, <i>G&#246;teborgs Kungl. Vetensk.-och Vitterh. Samh. handl.</i>, Ser. 4 <b>1</b>(no. 7): 39 (1941)<br><b>Physcia obscura f. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>: 143 (1871)<br><b>Physcia orbicularis var. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Burnh.</b>, <i>Bryologist</i> <b>25</b>: 78 (1922)<br><b>Physcia sciastra f. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) M. Choisy</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Soc. Bot. Lyon</i> <b>20</b>: 141 (1951)<br><b>Physcia ulothrix f. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Vain.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>3</b>: 100 (1878)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník VU zraniteľný (vulnerable)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.02.2017 18:12

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thalus: lupeňovitý, laločnatý, dosahuje až 30 cm priemer, zospodu čierny, bez isídií, pevne pripojený k substrátu, riziny pomerne hojné Laloky: úzke, 0,5-0,8 mm, zvrchu šedo hnedé až tmavo hnedé, dreň oranžová Apothecia: až 1,2 mm, disky hnedo čierne, okraj vrúbkovaný Reakcie: K- (kôra), K+ purpurová (dreň) Substrát: silikáty, najčastejšie v blízkosti vody Spracoval: Pavel Gažovčiak 1Thallus: lupeňovitý, laločnatý, dosahuje až 30 cm priemer, zospodu čierny, bez isídií, pevne pripojený k substrátu, rhiziny pomerne hojné Laloky: úzke, 0,5-0,8 mm, zvrchu šedo hnedé až tmavo hnedé, dreň oranžová Apothecia: až 1,2 mm, disky hnedo čierne, okraj vrúbkovaný Reakcie: K- (kôra), K+ purpurová (dreň) Substrát: silikáty, najčastejšie v blízkosti vody Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55087


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 26.01.2017 09:22

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Dimelaena endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Trevis.</b>, <i>Atti Soc. ital. Sci. nat.</i> (Modena) <b>11</b>: 623 (1868)<br><b>Hagenia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Bagl.</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>1</b>(4): 299 (1863)<br><b>Hagenia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Bagl.</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>1</b>(4): 299 (1853) <b><font color='#0000FF'>var. endococcina</font></b><br><b>Parmelia endococcina</b> <b>K&#246;rb.</b>, <i>Reprium nov. Spec. Regni veg.</i> <b>29</b>: 288 (1931)<br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>60</b>: 354 (1877)<br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>60</b>: 354 (1877) <b><font color='#0000FF'>f. endococcina</font></b><br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>60</b>: 354 (1877) <b><font color='#0000FF'>var. endococcina</font></b><br><b>Physcia lithotodes var. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Degel.</b>, <i>G&#246;teborgs Kungl. Vetensk.-och Vitterh. Samh. handl.</i>, Ser. 4 <b>1</b>(no. 7): 39 (1941)<br><b>Physcia sciastra f. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) M. Choisy</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Soc. Bot. Lyon</i> <b>20</b>: 141 (1951) 1<b>Dimelaena endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Trevis.</b>, <i>Atti Soc. ital. Sci. nat.</i> (Modena) <b>11</b>: 623 (1868)<br><b>Hagenia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Bagl.</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>1</b>(fasc. 4): 299 (1863)<br><b>Hagenia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Bagl.</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>1</b>(fasc. 4): 299 (1863) <b><font color='#0000FF'>var. endococcina</font></b><br><b>Parmelia endococcina</b> <b>K&#246;rb.</b>, <i>Reprium nov. Spec. Regni veg.</i> <b>29</b>: 288 (1931)<br><b>Parmelia obscura var. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Anzi</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>2</b>(fasc. 1): 6 (1864)<br><b>Phaeophyscia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Moberg</b>, <i>Symb. bot. upsal.</i> <b>22</b>(no. 1): 35 (1977) <b><font color='#0000FF'>var. endococcina</font></b><br><b>Physcia ciliata var. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Du Rietz</b>, <i>Svensk bot. Tidskr.</i> <b>19</b>: 80 (1925)<br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>60</b>: 354 (1877)<br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>60</b>: 354 (1877) <b><font color='#0000FF'>f. endococcina</font></b><br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>60</b>: 354 (1877) <b><font color='#0000FF'>var. endococcina</font></b><br><b>Physcia lithotea f. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Harm.</b>, <i>Lich. Fr.</i> <b>4</b>: 648 (1910) [1909]<br><b>Physcia lithotodes var. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Degel.</b>, <i>G&#246;teborgs Kungl. Vetensk.-och Vitterh. Samh. handl.</i>, Ser. 4 <b>1</b>(no. 7): 39 (1941)<br><b>Physcia obscura f. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>: 143 (1871)<br><b>Physcia orbicularis var. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Burnh.</b>, <i>Bryologist</i> <b>25</b>: 78 (1922)<br><b>Physcia sciastra f. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) M. Choisy</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Soc. Bot. Lyon</i> <b>20</b>: 141 (1951)<br><b>Physcia ulothrix f. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Vain.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>3</b>: 100 (1878)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thalus: lupeňovitý, laločnatý, dosahuje až 30 cm priemer, zospodu čierny, bez isídií, pevne pripojený k substrátu, riziny pomerne hojné Laloky: úzke, 0,5-0,8 mm, zvrchu šedo hnedé až tmavo hnedé, dreň oranžová Apothecia: až 1,2 mm, disky hnedo čierne, okraj vrúbkovaný Reakcie: K- (kôra), K+ purpurová (dreň) Substrát: silikáty, najčastejšie v blízkosti vody Spracoval: Pavel Gažovčiak


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 18:07

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1terčovník

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Dimelaena endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Trevis.</b>, <i>Atti Soc. ital. Sci. nat.</i> (Modena) <b>11</b>: 623 (1868)<br><b>Hagenia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Bagl.</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>1</b>(4): 299 (1863)<br><b>Hagenia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Bagl.</b>, (1853) <b><font color='#0000FF'>var. endococcina</font></b><br><b>Parmelia endococcina</b> <b>K&#246;rb.</b>, <i>Reprium nov. Spec. Regni veg.</i> <b>29</b>: 288 (1931)<br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>60</b>: 354 (1877)<br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>60</b>: 354 (1877) <b><font color='#0000FF'>f. endococcina</font></b><br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>60</b>: 354 (1877) <b><font color='#0000FF'>var. endococcina</font></b><br><b>Physcia lithotodes var. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Degel.</b>, <i>G&#246;teborgs Kungl. Vetensk.-och Vitterh. Samh. handl.</i>, Ser. 4 <b>1</b>(no. 7): 39 (1941)<br><b>Physcia sciastra f. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) M. Choisy</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i> <b>20</b>: 141 (1951) 1<b>Dimelaena endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Trevis.</b>, <i>Atti Soc. ital. Sci. nat.</i> (Modena) <b>11</b>: 623 (1868)<br><b>Hagenia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Bagl.</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>1</b>(4): 299 (1863)<br><b>Hagenia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Bagl.</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>1</b>(4): 299 (1853) <b><font color='#0000FF'>var. endococcina</font></b><br><b>Parmelia endococcina</b> <b>K&#246;rb.</b>, <i>Reprium nov. Spec. Regni veg.</i> <b>29</b>: 288 (1931)<br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>60</b>: 354 (1877)<br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>60</b>: 354 (1877) <b><font color='#0000FF'>f. endococcina</font></b><br><b>Physcia endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>60</b>: 354 (1877) <b><font color='#0000FF'>var. endococcina</font></b><br><b>Physcia lithotodes var. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) Degel.</b>, <i>G&#246;teborgs Kungl. Vetensk.-och Vitterh. Samh. handl.</i>, Ser. 4 <b>1</b>(no. 7): 39 (1941)<br><b>Physcia sciastra f. endococcina</b> <b>(K&#246;rb.) M. Choisy</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Soc. Bot. Lyon</i> <b>20</b>: 141 (1951)


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:35

fyscia

Phaeophyscia endococcina (Körb.) Moberg