Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pertusaria bryontha »

História popisu - Pertusaria bryontha

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 04.08.2017 13:37

Význam:

Old VersionNew Version
1VU zraniteľný (vulnerable) 1Lišajník VU zraniteľný (vulnerable)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 16.07.2017 20:34

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Lecanora bryontha</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, (1810)<br><b>Parmelia subfusca var. bryontha</b> <b>Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 167 (1803)<br><b>Pionospora bryontha</b> <b>(Ach.) Th. Fr.</b> [as '<i>bryantha</i>'], <i>Lich. Scand.</i> (Uppsala) <b>1</b>: 9 (1859) 1<b>Lecanora bryontha</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 392 (1810)<br><b>Lichen peltatus * bryontha</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 396 (1813)<br><b>Parmelia subfusca var. bryontha</b> <b>Ach.</b> [as '<i>bryonta</i>'], <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 167 (1803)<br><b>Pertusaria bryontha</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Helsinki): 178 (1861) <b><font color='#0000FF'>var. bryontha</font></b><br><b>Pionospora bryontha</b> <b>(Ach.) Th. Fr.</b> [as '<i>bryantha</i>'], <i>Lich. Scand.</i> <b>1</b>: 9 (1859)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1VU zraniteľný (vulnerable)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, šedo biely Apothecia: svetlo béžové až hnedé Reakcie: Substrát: na zemi, rastlinných zvyškoch, machu Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=54843


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 17:02

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1děratka


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:35

pertusária

Pertusaria bryontha (Ach.) Nyl.