Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Normandina pulchella »

História popisu - Normandina pulchella

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 19.12.2017 20:34

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: lupeňovitý, laloky malé 1-5 mm, šedo zelené až modro zelené, pripomínajú uši, okraj vyvýšený Soredia: múčnaté až zrnité, bledšie ako stielka, v strapcoch na okraji lalokov, neskôr sa môžu rozšíriť po celom laloku Apothecia: perithecia vzácne, zanorené, v strede laloku, čierne Substrát: medzi machmi a lišajníkmi na zatienených stromoch, zriedka na machnatých skalách Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-95.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=364&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_N/Normandina_pulchella.htm 1Thallus: lupeňovitý, laloky malé 1-5 mm, šedo zelené až modro zelené, pripomínajú uši, okraj vyvýšený Soredia: múčnaté až zrnité, bledšie ako stielka, v strapcoch na okraji lalokov, neskôr sa môžu rozšíriť po celom laloku Apothecia: perithecia vzácne, zanorené, v strede laloku, čierne Reakcie: negatívne Substrát: medzi machmi a lišajníkmi na zatienených stromoch, zriedka na machnatých skalách Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-95.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=364&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_N/Normandina_pulchella.htm


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.07.2017 21:44

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1normandína pôvabná

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1normandina sličná

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Endocarpon pulchellum</b> <b>Borrer</b>, in Hooker &amp; Sowerby, <i>Engl. Bot., Suppl.</i> <b>1</b>: tab. 2602 (1831)<br><b>Lenormandia jungermanniae</b> <b>Nyl.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 4 <b>3</b>: 151 (1855)<br><b>Lenormandia pulchella</b> <b>(Borrer) A. Massal.</b>, <i>Schedulae criticae in lichenes exsiccatos Italiae</i> <b>10</b>: 178 (1856)<br><b>Normandina jungermanniae</b> <b>(Nyl.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Sci. nat. Cherbourg</i> <b>3</b>: 191 (1855)<br><b>Verrucaria pulchella</b> <b>Borrer</b>, <i>Suppl. Engl. Bot.</i> <b>1</b>: tab. 2602, fig. 1 (1831) 1<b>Endocarpon pulchellum</b> <b>Borrer</b>, in Hooker &amp; Sowerby, <i>Suppl. Engl. Bot.</i> <b>1</b>: tab. 2602 (1831)<br><b>Lenormandia jungermanniae</b> <b>Nyl.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 4 <b>3</b>: 151 (1855)<br><b>Lenormandia pulchella</b> <b>(Borrer) A. Massal.</b>, <i>Sched. critic.</i> (Veronae) <b>10</b>: 178 (1856)<br><b>Normandina jungermanniae</b> <b>(Nyl.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>3</b>: 191 (1855)<br><b>Normandina jungermanniae</b> <b>(Nyl.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>3</b>: 191 (1855) <b><font color='#0000FF'>var. jungermanniae</font></b><br><b>Normandina pulchella</b> <b>(Borrer) Nyl.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 4 <b>15</b>: 382 (1861) <b><font color='#0000FF'>f. pulchella</font></b><br><b>Normandina pulchella</b> <b>(Borrer) Nyl.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 4 <b>15</b>: 382 (1861) <b><font color='#0000FF'>var. pulchella</font></b><br><b>Verrucaria pulchella</b> <b>Borrer</b>, <i>Suppl. Engl. Bot.</i> <b>1</b>: tab. 2602, fig. 1 (1831)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník CR kriticky ohrozený (critically endangered)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: lupeňovitý, laloky malé 1-5 mm, šedo zelené až modro zelené, pripomínajú uši, okraj vyvýšený Soredia: múčnaté až zrnité, bledšie ako stielka, v strapcoch na okraji lalokov, neskôr sa môžu rozšíriť po celom laloku Apothecia: perithecia vzácne, zanorené, v strede laloku, čierne Substrát: medzi machmi a lišajníkmi na zatienených stromoch, zriedka na machnatých skalách Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-95.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=364&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_N/Normandina_pulchella.htm


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:35

Normandina pulchella (Borrer) Nyl.