Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Xanthoparmelia pulla »

História popisu - Xanthoparmelia pulla

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 19.08.2017 08:04

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Bežný, veľmi variabilný druh, vyskytuje sa na skalách a pôde. 1Bežný, veľmi variabilný druh, vyskytuje sa na skalách a pôde. Preložené z originálu: http://www.anbg.gov.au, http://kmubserv.tg.fh-giessen.de Spracoval Jozef Oboňa.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Preložené z originálu: http://www.anbg.gov.au, http://kmubserv.tg.fh-giessen.de Spracoval Jozef Oboňa. Thallus: lupeňovitý, tvorí ružice až 15 cm, laloky poprekrývané, silno zvlnené a zvraštené hlavne v strede stielky, tmavo hnedé, nie sú rozšírené na koncoch, slabo sieťkované, isidia a soralia chýbajú, zospodu čierne s riedkymi rhizinami, bledšie na okraji Apothecia: početné, 2-8 mm, disky tmavo hnedé, za mokra zelenkasté, s tenkým zvlneným okrajom Reakcie: dreň: K-, C+ červená, Pd- Substrát: dobre osvetlené kremičité skaly, niekedy na umelých substrátoch Podobné Xanthoparmelia loxodes a Xanthoparmelia verruculifera majú množstvo isidií, nemajú apothecia Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-171.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=61&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_X/Xanthoparmelia_pulla.htm 1Thallus: lupeňovitý, tvorí ružice až 15 cm, laloky poprekrývané, silno zvlnené a zvraštené hlavne v strede stielky, tmavo hnedé, nie sú rozšírené na koncoch, slabo sieťkované, isidia a soralia chýbajú, zospodu čierne s riedkymi rhizinami, bledšie na okraji Apothecia: početné, 2-8 mm, disky tmavo hnedé, za mokra zelenkasté, s tenkým zvlneným okrajom Reakcie: dreň: K-, C+ červená, Pd- Substrát: dobre osvetlené kremičité skaly, niekedy na umelých substrátoch Podobné Xanthoparmelia loxodes a Xanthoparmelia verruculifera majú množstvo isidií, nemajú apothecia Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-171.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=61&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_X/Xanthoparmelia_pulla.htm


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 28.07.2017 19:25

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.07.2017 22:35

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Alectoria prolixa</b> <b>(Ach.) R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i> <b>3</b>: 137 (1813)<br><b>Bryopogon prolixus</b> <b>(Ach.) M. Choisy</b>, <i>Annls Univ. Mariae Curie-Sk&#322;odowska</i>, Sect. C, Biol. <b>26</b>(21): 274 (1971)<br><b>Imbricaria dendritica</b> <b>(Pers.) K&#246;rb.</b>, (1846)<br><b>Imbricaria prolixa</b> <b>(Ach.) Arnold</b>, (1882)<br><b>Lichen pullus</b> <b>Neck.</b>, <i>Deliciae Gallo-Belgic.</i> <b>2</b>: 510 (1768)<br><b>Lobaria pulla</b> <b>(Neck.) Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 154 (1796) [1795]<br><b>Neofuscelia pulla</b> <b>(Ach.) Essl.</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>7</b>(1): 52 (1978)<br><b>Parmelia dendritica</b> <b>Pers.</b>, <i>Ann. Wetter. Gesellsch. Ges. Naturk.</i> <b>2</b>: 16 (1811) [1810]<br><br><b>Parmelia olivacea var. dendritica</b> <b>(Pers.) Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>, Edn 3: 115 (1879)<br><b>Parmelia olivacea var. prolixa</b> <b>(Ach.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>6</b>: 104 (1929) [1930]<br><b>Parmelia olivacea ? prolixa</b> <b>Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 214 (1803)<br><b>Parmelia prolixa</b> <b>(Ach.) Carroll</b>, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>3</b>: 288 (1865)<br><b>Parmelia pulla</b> <b>Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 206 (1814)<br><b>Parmelia subprolixa var. angusta</b> <b>Kremp.</b>, <i>Verh. zool.-bot. Ges. Wien</i> <b>30</b>: 337 (1880) 1<b>Alectoria prolixa</b> <b>(Ach.) R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i> (Frankfurt) <b>3</b>(2): 137 (1813)<br><b>Alectoria prolixa</b> <b>(Ach.) R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i> (Frankfurt) <b>3</b>: 137 (1813) <b><font color='#0000FF'>f. prolixa</font></b><br><b>Alectoria prolixa</b> <b>(Ach.) R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i> (Frankfurt) <b>3</b>: 137 (1813) <b><font color='#0000FF'>var. prolixa</font></b><br><b>Bryopogon jubatus var. prolixus</b> <b>(Ach.) Th. Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>3</b>: 126 (1861) [1860]<br><b>Bryopogon prolixus</b> <b>(Ach.) M. Choisy</b>, <i>Annls Univ. Mariae Curie-Sk&#322;odowska</i>, Sect. C, Biol. <b>26</b>(21): 274 (1971)<br><b>Imbricaria dendritica</b> <b>(Pers.) K&#246;rb.</b>, <i>Lichenogr. germ.</i> (Breslau): 16 (1846)<br><b>Imbricaria dendritica</b> <b>(Pers.) K&#246;rb.</b>, <i>Lichenogr. germ.</i> (Breslau): 16 (1846) <b><font color='#0000FF'>var. dendritica</font></b><br><b>Imbricaria dendritica var. pulla</b> <b>(Neck.) Flot.</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>28</b>: 132 (1850)<br><b>Imbricaria olivacea B pullus</b> <b>(Neck.) M&#233;rat</b>, <i>Nouv. Fl. Environs Paris</i>, Edn 2 <b>1</b>: 189 (1821)<br><b>Imbricaria olivacea var. prolixa</b> <b>(Ach.) Bausch</b>, <i>Verh. naturw. Verein. Carlsruhe</i> <b>4</b>: 36 (1869)<br><b>Imbricaria prolixa</b> <b>(Ach.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>53</b>: 210 (1870)<br><b>Imbricaria prolixa</b> <b>(Ach.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>53</b>: 210 (1870) <b><font color='#0000FF'>f. prolixa</font></b><br><b>Imbricaria prolixa var. dendritica</b> <b>(Pers.) Jatta</b>, <i>Syll. Lich. Ital.</i>: 133 (1900)<br><b>Imbricaria prolixa</b> <b>(Ach.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>53</b>: 210 (1870) <b><font color='#0000FF'>var. prolixa</font></b><br><b>Lichen olivaceus var. pullus</b> <b>(Neck.) Sibth.</b>, <i>Fl. oxon.</i>: 326 (1794)<br><b>Lichen pullus</b> <b>Neck.</b>, <i>Deliciae Gallo-Belgic.</i> <b>2</b>: 510 (1768)<br><b>Lobaria pulla</b> <b>(Neck.) Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 154 (1796) [1795]<br><b>Neofuscelia pulla</b> <b>(Ach.) Essl.</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>7</b>(1): 52 (1978)<br><b>Neofuscelia pulla</b> <b>(Ach.) Essl.</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>7</b>(1): 52 (1978) <b><font color='#0000FF'>var. pulla</font></b><br><b>Parmelia dendritica</b> <b>Pers.</b>, <i>Ann. Wetter. Gesellsch. Ges. Naturk.</i> <b>2</b>: 16 (1811) [1810]<br><br><b>Parmelia olivacea f. dendritica</b> <b>(Pers.) Blomb. &amp; Forssell</b>, <i>Enum. Pl. Scand.</i>: 65 (1880)<br><b>Parmelia olivacea var. dendritica</b> <b>(Pers.) Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>, Edn 3: 115 (1879)<br><b>Parmelia olivacea var. prolixa</b> <b>(Ach.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>6</b>: 104 (1929) [1930]<br><b>Parmelia olivacea ? prolixa</b> <b>Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 214 (1803)<br><b>Parmelia prolixa</b> <b>(Ach.) R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i> (Frankfurt) <b>3</b>(2): 100 (1813)<br><b>Parmelia prolixa</b> <b>(Ach.) Carroll</b>, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>3</b>: 288 (1865) <b><font color='#0000FF'>f. prolixa</font></b><br><b>Parmelia prolixa</b> <b>(Ach.) Carroll</b>, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>3</b>: 288 (1865) <b><font color='#0000FF'>subsp. prolixa</font></b><br><b>Parmelia prolixa</b> <b>(Ach.) R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i> (Frankfurt) <b>3</b>(2): 100 (1813) <b><font color='#0000FF'>subvar. prolixa</font></b><br><b>Parmelia prolixa</b> <b>(Ach.) Carroll</b>, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>3</b>: 288 (1865) <b><font color='#0000FF'>var. prolixa</font></b><br><b>Parmelia pulla</b> <b>Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 206 (1814)<br><b>Parmelia pulla</b> <b>(Neck.) Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 206 (1814) <b><font color='#0000FF'>f. pulla</font></b><br><b>Parmelia pulla</b> <b>(Neck.) Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 206 (1814) <b><font color='#0000FF'>subsp. pulla</font></b><br><b>Parmelia pulla</b> <b>(Neck.) Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 206 (1814) <b><font color='#0000FF'>var. pulla</font></b><br><b>Parmelia subprolixa var. angusta</b> <b>Kremp.</b>, <i>Verh. zool.-bot. Ges. Wien</i> <b>30</b>: 337 (1880)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 18.03.2017 21:51

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Preložené z originálu: http://www.anbg.gov.au, http://kmubserv.tg.fh-giessen.de Spracoval Jozef Oboňa. 1Preložené z originálu: http://www.anbg.gov.au, http://kmubserv.tg.fh-giessen.de Spracoval Jozef Oboňa. Thallus: lupeňovitý, tvorí ružice až 15 cm, laloky poprekrývané, silno zvlnené a zvraštené hlavne v strede stielky, tmavo hnedé, nie sú rozšírené na koncoch, slabo sieťkované, isidia a soralia chýbajú, zospodu čierne s riedkymi rhizinami, bledšie na okraji Apothecia: početné, 2-8 mm, disky tmavo hnedé, za mokra zelenkasté, s tenkým zvlneným okrajom Reakcie: dreň: K-, C+ červená, Pd- Substrát: dobre osvetlené kremičité skaly, niekedy na umelých substrátoch Podobné Xanthoparmelia loxodes a Xanthoparmelia verruculifera majú množstvo isidií, nemajú apothecia Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-171.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=61&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_X/Xanthoparmelia_pulla.htm


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 10.02.2014 13:36

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Ach.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & Lu 1(Ach.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & Lumbsch

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Stielka lupeňovitá, pevne prirastená o podklad, veľká 2-12 cm. Laloky lesklé, hladké žltkasto hnedé až červenohnedé, lesklé, zvrásnené smerom k stredu (vrásnenie vytvára dojem drsných bradavíc, hrubé 1–3 (–5) mm). Spodok tmavý až hnedočierný; rizíny veľmi husté, jednoduché, 1,5 mm dlhé, čierne. Apotécia jednoduché, až 11 mm veľké, vyvíjajúce sa disky tvoria dutinu červenohnedú až hnedú, ktorá sa následne vyrovnáva, okraj hladký.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Bežný, veľmi variabilný druh, vyskytuje sa na skalách a pôde.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Preložené z originálu: http://www.anbg.gov.au, http://kmubserv.tg.fh-giessen.de Spracoval Jozef Oboňa.


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 10.02.2014 13:35

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1diskovka 1diskovka hnedočierna

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1terčovka tmavá


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 10.02.2014 13:05

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Neofuscelia pulla 1Xanthoparmelia pulla

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Ach.) Assl. 1(Ach.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & Lu

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Alectoria prolixa</b> <b>(Ach.) R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i> <b>3</b>: 137 (1813)<br><b>Bryopogon prolixus</b> <b>(Ach.) M. Choisy</b>, <i>Annls Univ. Mariae Curie-Sk&#322;odowska</i>, Sect. C, Biol. <b>26</b>(21): 274 (1971)<br><b>Imbricaria dendritica</b> <b>(Pers.) K&#246;rb.</b>, (1846)<br><b>Imbricaria prolixa</b> <b>(Ach.) Arnold</b>, (1882)<br><b>Lichen pullus</b> <b>Neck.</b>, <i>Deliciae Gallo-Belgic.</i> <b>2</b>: 510 (1768)<br><b>Lobaria pulla</b> <b>(Neck.) Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 154 (1796) [1795]<br><b>Neofuscelia pulla</b> <b>(Ach.) Essl.</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>7</b>(1): 52 (1978)<br><b>Parmelia dendritica</b> <b>Pers.</b>, <i>Ann. Wetter. Gesellsch. Ges. Naturk.</i> <b>2</b>: 16 (1811) [1810]<br><br><b>Parmelia olivacea var. dendritica</b> <b>(Pers.) Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>, Edn 3: 115 (1879)<br><b>Parmelia olivacea var. prolixa</b> <b>(Ach.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>6</b>: 104 (1929) [1930]<br><b>Parmelia olivacea ? prolixa</b> <b>Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 214 (1803)<br><b>Parmelia prolixa</b> <b>(Ach.) Carroll</b>, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>3</b>: 288 (1865)<br><b>Parmelia pulla</b> <b>Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 206 (1814)<br><b>Parmelia subprolixa var. angusta</b> <b>Kremp.</b>, <i>Verh. zool.-bot. Ges. Wien</i> <b>30</b>: 337 (1880)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1471780


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:35

diskovka

Neofuscelia pulla (Ach.) Assl.