Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Leimonis erratica »

História popisu - Leimonis erratica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 07.12.2017 17:16

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Biatora moestula</b> <b>(Nyl.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>53</b>: 475 (1870)<br><b>Biatorina expansa</b> <b>Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>44</b>: 505 (1861)<br><b>Lecidea demarginata</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>61</b>: 245 (1878)<br><b>Lecidea dispansa</b> <b>Nyl.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i>, Ny Ser. <b>8</b>: 186 (1866)<br><b>Lecidea erratica</b> <b>K&#246;rb.</b>, <i>Parerga lichenol.</i> (Breslau) <b>3</b>: 223 (1861)<br><b>Lecidea erratica f. demarginata</b> <b>(Nyl.) Vain.</b>, <i>Lichenogr. Fenn.</i> <b>4</b>: 295 (1934)<br><b>Lecidea erratica f. dendroides</b> <b>Erichsen</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>36</b>(2/3): 135 (1938)<br><b>Lecidea expansa</b> <b>Nyl.</b>, in Mudd, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 208 (1861)<br><b>Lecidea expansa f. demarginata</b> <b>(Nyl.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>67</b>: 563 (1884)<br><b>Lecidea moestula</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>51</b>: 344 (1868)<br><b>Lecidea sarcogynoides * dispansa</b> <b>(Nyl.) Branth &amp; Rostr.</b>, <i>Bot. Tidsskr.</i> <b>3</b>: 97 (1869)<br><b>Lecidea tephrizans</b> <b>Leight.</b>, <i>Trans. Linn. Soc. London</i>, Bot., Ser. 2 <b>1</b>: 237 (1876)<br><b>Micarea erratica</b> <b>(K&#246;rb.) Hertel, Rambold &amp; Pietschm.</b>, in Rambold, <i>Biblthca Lichenol.</i> <b>34</b>: 227 (1989) 1<b>Biatora moestula</b> <b>(Nyl.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>53</b>: 475 (1870)<br><b>Biatorina expansa</b> <b>Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>44</b>: 505 (1861)<br><b>Lecidea demarginata</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>61</b>: 245 (1878)<br><b>Lecidea dispansa</b> <b>Nyl.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i>, Ny Ser. <b>8</b>: 186 (1866)<br><b>Lecidea erratica</b> <b>K&#246;rb.</b>, <i>Parerga lichenol.</i> (Breslau) <b>3</b>: 223 (1861)<br><b>Lecidea erratica f. demarginata</b> <b>(Nyl.) Vain.</b>, <i>Lichenogr. Fenn.</i> <b>4</b>: 295 (1934)<br><b>Lecidea erratica f. dendroides</b> <b>Erichsen</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>36</b>(2/3): 135 (1938)<br><b>Lecidea expansa</b> <b>Nyl.</b>, in Mudd, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 208 (1861)<br><b>Lecidea expansa f. demarginata</b> <b>(Nyl.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>67</b>: 563 (1884)<br><b>Lecidea moestula</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>51</b>: 344 (1868)<br><b>Lecidea sarcogynoides * dispansa</b> <b>(Nyl.) Branth &amp; Rostr.</b>, <i>Bot. Tidsskr.</i> <b>3</b>: 97 (1869)<br><b>Lecidea tephrizans</b> <b>Leight.</b>, <b>1</b>(5): 237 (1876)<br><b>Micarea erratica</b> <b>(K&#246;rb.) Hertel, Rambold &amp; Pietschm.</b>, in Rambold, <i>Biblthca Lichenol.</i> <b>34</b>: 227 (1989)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, tenký, šedý až černastý Prothallus: tmavo šedý až čierny Pycnidia: početné, šedo čierne, čiastočne zanorené Apothecia: drobné pod 0,4 mm, Reakcie: negatívne Substrát: okrúhle, hladké kamienky Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.dorsetnature.co.uk/pages-lichen/lch-263.html 1Thallus: kôrovitý, tenký až hrubý, šedý až černastý, niekedy zelenkastý Prothallus: tmavo šedý až čierny Pycnidia: početné, šedo čierne, čiastočne zanorené, konídia valcovité Apothecia: drobné 0,2-0,4 mm, disky čierne, obvykle ploché, nepomúčené Reakcie: negatívne Substrát: okrúhle, hladké kamienky Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.dorsetnature.co.uk/pages-lichen/lch-263.html http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=127102 http://www.waysofenlichenment.net/lichens/Leimonis%20erratica


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 04.08.2017 17:03

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Biatora moestula</b> <b>(Nyl.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>53</b>: 475 (1870)<br><b>Biatorina expansa</b> <b>Arnold</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>44</b>: 505 (1861)<br><b>Lecidea demarginata</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>61</b>: 245 (1878)<br><b>Lecidea dispansa</b> <b>Nyl.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i> <b>8</b>: 186 (1866)<br><b>Lecidea erratica</b> <b>K&#246;rb.</b>, <i>Parerga lichenol.</i> (Breslau): 223 (1861)<br><b>Lecidea erratica f. demarginata</b> <b>(Nyl.) Vain.</b>, <i>Lichenogr. Fenn.</i> <b>4</b>: 295 (1934)<br><b>Lecidea erratica f. dendroides</b> <b>Erichsen</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>36</b>(2/3): 135 (1938)<br><b>Lecidea expansa</b> <b>Nyl.</b>, in Mudd, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 208 (1861)<br><b>Lecidea moestula</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>51</b>: 344 (1868)<br><b>Lecidea tephrizans</b> <b>Leight.</b>, <i>Trans. Linn. Soc. London</i>, Bot., Ser. 2 <b>1</b>: 237 (1876)<br><b>Leimonis erratica</b> <b>(K&#246;rb.) R.C. Harris &amp; Lendemer</b>, <i>Opuscula Philolichenum</i> <b>6</b>: 151 (2009) 1<b>Biatora moestula</b> <b>(Nyl.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>53</b>: 475 (1870)<br><b>Biatorina expansa</b> <b>Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>44</b>: 505 (1861)<br><b>Lecidea demarginata</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>61</b>: 245 (1878)<br><b>Lecidea dispansa</b> <b>Nyl.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i>, Ny Ser. <b>8</b>: 186 (1866)<br><b>Lecidea erratica</b> <b>K&#246;rb.</b>, <i>Parerga lichenol.</i> (Breslau) <b>3</b>: 223 (1861)<br><b>Lecidea erratica f. demarginata</b> <b>(Nyl.) Vain.</b>, <i>Lichenogr. Fenn.</i> <b>4</b>: 295 (1934)<br><b>Lecidea erratica f. dendroides</b> <b>Erichsen</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>36</b>(2/3): 135 (1938)<br><b>Lecidea expansa</b> <b>Nyl.</b>, in Mudd, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 208 (1861)<br><b>Lecidea expansa f. demarginata</b> <b>(Nyl.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>67</b>: 563 (1884)<br><b>Lecidea moestula</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>51</b>: 344 (1868)<br><b>Lecidea sarcogynoides * dispansa</b> <b>(Nyl.) Branth &amp; Rostr.</b>, <i>Bot. Tidsskr.</i> <b>3</b>: 97 (1869)<br><b>Lecidea tephrizans</b> <b>Leight.</b>, <i>Trans. Linn. Soc. London</i>, Bot., Ser. 2 <b>1</b>: 237 (1876)<br><b>Micarea erratica</b> <b>(K&#246;rb.) Hertel, Rambold &amp; Pietschm.</b>, in Rambold, <i>Biblthca Lichenol.</i> <b>34</b>: 227 (1989)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.03.2017 20:14

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Micarea erratica 1Leimonis erratica

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Körb.) Hertel, Rambold & Pietschm. 1(Körb.) R.C. Harris & Lendemer

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, tenký, šedý až černastý Prothallus: tmavo šedý až čierny Pycnidia: početné, šedo čierne, čiastočne zanorené Apothecia: drobné pod 0,4 mm, Reakcie: negatívne Substrát: okrúhle, hladké kamienky Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.dorsetnature.co.uk/pages-lichen/lch-263.html

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1125877 1509018


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 12:17

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1třpytka divoká


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 21.01.2013 16:23

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1kôrovnica


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:35

Micarea erratica (Körb.) Hertel, Rambold & Pietschm.