Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Loxospora elatina »

História popisu - Loxospora elatina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.01.2021 18:53

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1_ 1

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Colpoma elatinum</b> <b>(Ach.) Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>2</b>: 423 (1833)<br><b>Haematomma elatinum</b> <b>(Ach.) A. Massal.</b>, <i>Geneac. lich.</i> (Verona): 21 (1854)<br><b>Haematomma elatinum</b> <b>(Ach.) A. Massal.</b>, <i>Geneac. lich.</i> (Verona): 21 (1854) <b><font color='#0000FF'>var. elatinum</font></b><br><b>Hysterium elatinum</b> <b>(Ach.) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>1</b>: xxviii (1801)<br><b>Hysterographium elatinum</b> <b>(Ach.) Ellis &amp; Everh.</b>, <i>N. Amer. Pyren.</i> (Newfield): 707 (1892)<br><b>Krempelhuberia elatina</b> <b>(Ach.) Kuntze</b> [as '<i>Krempelhubera</i>'], <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 489 (1898)<br><b>Lecania elatina</b> <b>(Ach.) M&#252;ll. Arg.</b>, <i>Nuovo G. bot. ital.</i> <b>23</b>: 125 (1891)<br><b>Lecanora elatina</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 387 (1810)<br><b>Lecidea incana var. elatina</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 143 (1850)<br><b>Lichen elatinus</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 22 (1799) [1798]<br><b>Lichen peltatus * elatina</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 396 (1813)<br><b>Parmelia elatina</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 155 (1831)<br><b>Patellaria elatina</b> <b>(Ach.) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 911 (1867)<br><b>Pseudographis elatina</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Herb. Mus. Fenn.</i>: 96 (1855)<br><b>Pseudographis elatina</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Herb. Mus. Fenn.</i>: 96 (1855) <b><font color='#0000FF'>f. elatina</font></b><br><b>Pseudographis elatina</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Herb. Mus. Fenn.</i>: 96 (1855) <b><font color='#0000FF'>var. elatina</font></b><br><b>Triblidium crispum var. elatinum</b> <b>(Ach.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 332 (1822)<br><b>Triblidium elatinum</b> <b>(Ach.) Petr.</b> [as '<i>Tryblidium</i>'], <i>Kryptogamenflora Forsch. Bayer. Bot. Ges. Erforsch Leim. Flora</i> <b>2</b>(2): 181 (1931)<br><b>Zeora elatina</b> <b>(Ach.) Flot.</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>27</b>: 125 (1849) 1<b>Haematomma elatinum</b> <b>(Ach.) A. Massal.</b>, <i>Geneac. lich.</i> (Verona): 21 (1854)<br><b>Lecania elatina</b> <b>(Ach.) M&#252;ll. Arg.</b>, <i>Nuovo G. bot. ital.</i> <b>23</b>(1): 125 (1891)<br><b>Lecanora elatina</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 387 (1810)<br><b>Lecidea incana var. elatina</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 143 (1850)<br><b>Lichen peltatus * elatina</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 396 (1813)<br><b>Parmelia elatina</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 155 (1831)<br><b>Patellaria elatina</b> <b>(Ach.) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 911 (1867)<br><b>Zeora elatina</b> <b>(Ach.) Flot.</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>[27]</b>: 125 (1849)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.08.2017 17:28

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Haematomma elatinum</b> <b>(Ach.) A. Massal.</b>, <i>Geneac. lich.</i> (Verona): 21 (1854)<br><b>Hysterium elatinum</b> <b>(Ach.) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>1</b>: xxviii (1801)<br><b>Krempelhuberia elatina</b> <b>(Ach.) Kuntze</b> [as '<i>Krempelhubera</i>'], <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 489 (1898)<br><b>Lecania elatina</b> <b>(Ach.) M&#252;ll. Arg.</b>, (1891)<br><b>Lecanora elatina</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 387 (1810)<br><b>Lichen elatinus</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 22 (1798)<br><b>Parmelia elatina</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 155 (1831)<br><b>Patellaria elatina</b> <b>(Ach.) Hepp</b>, (1867)<br><b>Pseudographis elatina</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Herb. Mus. Fenn.</i>: 96 (1855)<br><b>Pseudographis elatina</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Herb. Mus. Fenn.</i>: 96 (1855) <b><font color='#0000FF'>var. elatina</font></b><br><b>Triblidium crispum var. elatinum</b> <b>(Ach.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 332 (1822)<br><b>Triblidium elatinum</b> <b>(Ach.) Petr.</b> [as '<i>Tryblidium</i>'], <i>Kryptogamenflora Forsch. Bayer. Bot. Ges. Erforsch Leim. Flora</i> <b>2</b>(2): 181 (1931)<br><b>Zeora elatina</b> <b>(Ach.) Flot.</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>27</b>: 125 (1849) 1<b>Colpoma elatinum</b> <b>(Ach.) Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>2</b>: 423 (1833)<br><b>Haematomma elatinum</b> <b>(Ach.) A. Massal.</b>, <i>Geneac. lich.</i> (Verona): 21 (1854)<br><b>Haematomma elatinum</b> <b>(Ach.) A. Massal.</b>, <i>Geneac. lich.</i> (Verona): 21 (1854) <b><font color='#0000FF'>var. elatinum</font></b><br><b>Hysterium elatinum</b> <b>(Ach.) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>1</b>: xxviii (1801)<br><b>Hysterographium elatinum</b> <b>(Ach.) Ellis &amp; Everh.</b>, <i>N. Amer. Pyren.</i> (Newfield): 707 (1892)<br><b>Krempelhuberia elatina</b> <b>(Ach.) Kuntze</b> [as '<i>Krempelhubera</i>'], <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 489 (1898)<br><b>Lecania elatina</b> <b>(Ach.) M&#252;ll. Arg.</b>, <i>Nuovo G. bot. ital.</i> <b>23</b>: 125 (1891)<br><b>Lecanora elatina</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 387 (1810)<br><b>Lecidea incana var. elatina</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 143 (1850)<br><b>Lichen elatinus</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 22 (1799) [1798]<br><b>Lichen peltatus * elatina</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 396 (1813)<br><b>Parmelia elatina</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 155 (1831)<br><b>Patellaria elatina</b> <b>(Ach.) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 911 (1867)<br><b>Pseudographis elatina</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Herb. Mus. Fenn.</i>: 96 (1855)<br><b>Pseudographis elatina</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Herb. Mus. Fenn.</i>: 96 (1855) <b><font color='#0000FF'>f. elatina</font></b><br><b>Pseudographis elatina</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Herb. Mus. Fenn.</i>: 96 (1855) <b><font color='#0000FF'>var. elatina</font></b><br><b>Triblidium crispum var. elatinum</b> <b>(Ach.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 332 (1822)<br><b>Triblidium elatinum</b> <b>(Ach.) Petr.</b> [as '<i>Tryblidium</i>'], <i>Kryptogamenflora Forsch. Bayer. Bot. Ges. Erforsch Leim. Flora</i> <b>2</b>(2): 181 (1931)<br><b>Zeora elatina</b> <b>(Ach.) Flot.</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>27</b>: 125 (1849)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník NT potencionálne ohrozený (Near Threatened)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 27.02.2017 20:57

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý 2- cm priemer, tenký, svetlo šedý, hladký Soralia: hojné, nepravidelne rozmiestnené, často zhluknuté, žlto modro zelenkasté Prothallus: častý, výrazný, biely Apothecia: veľmi zriedkavé, 1-1,5 mm, disky krvavo červené alebo červeno hnedé Reakcie: K+ jasne žltá (mizne), Pd+ žlto oranžová Substrát: kyslá kôra stromov v starých vlhkých lesoch, hlavne Quercus, Betula Podobná Lecanora jamesii no jej sorália sú menšie a reagujú s KOH iba veľmi slabo žlto; Mycoblastus caesius reaguje s jednotlivými činidlami negatívne Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Loxospora_elatina.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-413.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=467&lang=en


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 12:39

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1_


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 11:12

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1krevnatec vyvýšený


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:35

Loxospora elatina (Ach.) A. Massal.