Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lecidea umbonata »

História popisu - Lecidea umbonata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.08.2017 12:03

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 10.04.2017 20:50

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Biatora umbonata</b> <b>Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 257 (1857)<br><b>Lecidella umbonata</b> <b>(Hepp) K&#246;rb.</b>, (1861) 1<b>Biatora umbonata</b> <b>Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 257 (1857)<br><b>Lecidea umbonata</b> <b>(Hepp) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 204 (1861) <b><font color='#0000FF'>var. umbonata</font></b><br><b>Lecidella umbonata</b> <b>(Hepp) K&#246;rb.</b>, <i>Parerga lichenol.</i> (Breslau) <b>3</b>: 204 (1861)<br><b>Lecidella umbonata</b> <b>(Hepp) K&#246;rb.</b>, <i>Parerga lichenol.</i> (Breslau) <b>3</b>: 204 (1861) <b><font color='#0000FF'>f. umbonata</font></b>

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, celistvý alebo slabo popraskaný, biely Prothallus: čierny, často iba ako tenká čiara Apothecia: zanorené, 0,5-2,4 mm, zamatovo čierne disky s dobre vyvinutým okrajom Reakcie: negatívne Substrát: vápencové skaly a drvina v horských oblastiach Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=54187 http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_L/Lecidea_umbonata.htm


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 10:58

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1šálečka


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:34

šáločka

Lecidea umbonata (Hepp) Mudd