Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lecidea sarcogynoides »

História popisu - Lecidea sarcogynoides

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.08.2017 11:54

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 10.04.2017 20:31

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Lecidea calcarea var. sarcogynoides</b> <b>(K&#246;rb.) Boistel</b>, <i>Nouv. Flore Lich.</i>, Edn 2: 208 (1903)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, zanorený alebo nenápadný Apothecia: prisadnuté, báza výrazne zúžená, 0,5-1,5 mm, Reakcie: negatívne Substrát: kyslé horniny v slnečných polohách Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=155&lang=en


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 10:56

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1šálečka dvouvýtrusková


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:34

šáločka

Lecidea sarcogynoides Körb.