Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lecidea laboriosa »

História popisu - Lecidea laboriosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.08.2017 11:43

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 10.04.2017 20:10

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, jednoliaty niekedy popraskaný na areoly, belavý, svetlo šedý až pieskový Pycnidia: zanorené Apothecia: s výrazne zúženou bázou, 0,6-1,4 mm, disky čierne, vypuklé, často zvlnené, okraj čierny trvalý Reakcie: negatívne Substrát: kyslé horniny na otvorených miestach, v podhorskej až alpínskej oblasti Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=54116


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 10:51

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1šálečka


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:34

šáločka

Lecidea laboriosa Müll. Arg.