Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lecidea inops »

História popisu - Lecidea inops

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 21.11.2017 12:48

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, tenký, jemne zrnitý, belavý až šedý Prothallus: nevýrazný Apothecia: prisadnuté 1-3 mm, výrazne vypuklé, matno čierne, okraj často zle vyvinutý Reakcie: negatívne Substrát: často na starých banských haldách po ťažbe medených rúd Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=128057 1Thallus: kôrovitý, tenký, jemne zrnitý, belavý až šedý, v trhlinách často s modrým oxalatom meďnatým Prothallus: nevýrazný Pycnidia: hlavne na miestach so zle vyvinutou stielkou Apothecia: prisadnuté 1-3 mm, výrazne vypuklé, matno čierne, okraj často zle vyvinutý Reakcie: negatívne, UV+ biela Substrát: často na starých banských haldách po ťažbe medených rúd Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=128057 http://fungi.myspecies.info/all-fungi/lecidea-inops


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.08.2017 11:42

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník VU zraniteľný (vulnerable)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 10.04.2017 20:09

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, tenký, jemne zrnitý, belavý až šedý Prothallus: nevýrazný Apothecia: prisadnuté 1-3 mm, výrazne vypuklé, matno čierne, okraj často zle vyvinutý Reakcie: negatívne Substrát: ? Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=128057 1Thallus: kôrovitý, tenký, jemne zrnitý, belavý až šedý Prothallus: nevýrazný Apothecia: prisadnuté 1-3 mm, výrazne vypuklé, matno čierne, okraj často zle vyvinutý Reakcie: negatívne Substrát: často na starých banských haldách po ťažbe medených rúd Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=128057


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 10.04.2017 20:04

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, tenký, jemne zrnitý, belavý až šedý Prothallus: nevýrazný Pycnidia: Apothecia: prisadnuté 1-3 mm, výrazne vypuklé, matno čierne, okraj často zle vyvinutý Reakcie: negatívne Substrát: ? Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=128057 1Thallus: kôrovitý, tenký, jemne zrnitý, belavý až šedý Prothallus: nevýrazný Apothecia: prisadnuté 1-3 mm, výrazne vypuklé, matno čierne, okraj často zle vyvinutý Reakcie: negatívne Substrát: ? Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=128057


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 10.04.2017 20:04

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, tenký, jemne zrnitý, belavý až šedý Prothallus: nevýrazný Pycnidia: Apothecia: prisadnuté 1-3 mm, výrazne vypuklé, matno čierne, okraj často zle vyvinutý Reakcie: negatívne Substrát: ? Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=128057


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 10:51

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1šálečka


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:34

šáločka

Lecidea inops Th. Fr.