Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lecidea diducens »

História popisu - Lecidea diducens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.08.2017 11:28

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 10.04.2017 19:27

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Lecidea auriculata var. diducens</b> <b>(Nyl.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Uppsala) <b>1</b>: 499 (1874)<br><b>Lecidea sarcogyniza</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>51</b>: 475 (1868) 1<b>Lecidea auriculata f. sarcogyniza</b> <b>(Nyl.) Walt. Watson</b>, <i>Trans. Bot. Soc. Edinb.</i> <b>31</b>: 509 (1935)<br><b>Lecidea auriculata var. diducens</b> <b>(Nyl.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>(2): 499 (1874)<br><b>Lecidea sarcogyniza</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>51</b>: 475 (1868)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, veľmi často chýba alebo veľmi tenký, belavý Pycnidia: zanorené Apothecia: s výrazne zúženou bázou, disky čierne, okraj výrazný, často zvlnený Reakcie: negatívne Substrát: kyslé hrubozrnné horniny na otvorených stanovištiach Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=54090 http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=18661


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 10:46

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1šálečka


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:34

šáločka

Lecidea diducens Nyl.