Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lecanora paroptoides »

História popisu - Lecanora paroptoides

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.08.2017 19:05

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Lecanora paroptoides Nyl. – nomen confusum, nutné preštudovať typový materiál zrejme patrí do skupiny Lecanora anopta; revízia materiálu nazbieraného na Slovensku nutná Voľný preklad dodatku: "Checklist of lichens of Slovakia (May 2013)" 1Lecanora paraptoides Nyl. – nomen confusum, nutné preštudovať typový materiál zrejme patrí do skupiny Lecanora anopta; revízia materiálu nazbieraného na Slovensku nutná Voľný preklad dodatku: "Checklist of lichens of Slovakia (May 2013)"


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.08.2017 19:04

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Lecanora paraptoides Nyl. – nomen confusum, nutné preštudovať typový materiál zrejme patrí do skupiny Lecanora anopta; revízia materiálu nazbieraného na Slovensku nutná Voľný preklad dodatku: "Checklist of lichens of Slovakia (May 2013)" 1Lecanora paroptoides Nyl. – nomen confusum, nutné preštudovať typový materiál zrejme patrí do skupiny Lecanora anopta; revízia materiálu nazbieraného na Slovensku nutná Voľný preklad dodatku: "Checklist of lichens of Slovakia (May 2013)"

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1388904


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.08.2017 19:04

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Lecanora paroptoides Nyl., Flora, Regensburg 56(19): 291 (1873) (basionym) Lecanora hypopta var. paroptoides (Nyl.) Vain., Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 6: 163 (1881) Lecanora subfusca var. paroptoides (Nyl.) Boistel, Nouv. Flore Lich., Edn 2: 138 (1903)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1388904 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.08.2017 19:03

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Lecanora paraptoides 1Lecanora paroptoides

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1388904


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 19.08.2017 22:34

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Lecanora paraptoides Nyl. – nomen confusum, study of type material necessary; belonging to Lecanora anopta group; revision of material collected in Slovakia is necessary  1Lecanora paraptoides Nyl. – nomen confusum, nutné preštudovať typový materiál zrejme patrí do skupiny Lecanora anopta; revízia materiálu nazbieraného na Slovensku nutná Voľný preklad dodatku: "Checklist of lichens of Slovakia (May 2013)"


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 19.08.2017 22:31

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Lecanora paraptoides Nyl. – nomen confusum, study of type material necessary; belonging to Lecanora anopta group; revision of material collected in Slovakia is necessary

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.08.2017 19:13

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.02.2017 23:30

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1misnička


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:34

lekanora

Lecanora paraptoides Nyl.