Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lecanora orosthea »

História popisu - Lecanora orosthea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 28.10.2018 10:14

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Biatora orosthea</b> <b>(Ach.) W. Mann</b>, <i>Lich. Bohem. Observ. Dispos.</i>: 49 (1825)<br><b>Lecanora orosthea</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 400 (1810) <b><font color='#0000FF'>f. orosthea</font></b><br><b>Lecanora orosthea</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 400 (1810) <b><font color='#0000FF'>var. orosthea</font></b><br><b>Lecanora sulphurea var. orosthea</b> <b>(Ach.) Flagey</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#233;mu. Doubs</i>, s&#233;r. 6 <b>1</b>: 294 (1886)<br><b>Lecanora symmicta var. orosthea</b> <b>(Ach.) H. Olivier</b>, <i>Flore analytique et dichotomique des Lichens de l'Orne et d&#233;partements circonvoisins</i> <b>2</b>: 159 (1884)<br><b>Lecanora varia var. orosthea</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>3</b>: 179 (1855)<br><br><b>Lecidea orosthea</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 72 (1803)<br><b>Lecidea orosthea</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 72 (1803) <b><font color='#0000FF'>f. orosthea</font></b><br><b>Lecidea orosthea</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 72 (1803) <b><font color='#0000FF'>var. orosthea</font></b><br><b>Lecidea sulphurea var. orosthea</b> <b>(Ach.) Flagey</b><br><b>Lichen orostheus</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 38 (1799) [1798]<br><b>Lichen peltatus * orosthea</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 396 (1813)<br><b>Parmelia glaucoma var. orosthea</b> <b>(Ach.) Spreng.</b>, <i>Fl. halensis</i>, Edn 2: 536 (1832)<br><b>Parmelia orosthea</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 180 (1831)<br><b>Patellaria orosthea</b> <b>(Ach.) Spreng.</b>, <i>Syst. veg.</i>, Edn 16 <b>4</b>(1): 265 (1827)<br><b>Zeora orosthea</b> <b>(Ach.) Flot.</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>27</b>: 125 (1849)<br><b>Zeora orosthea</b> <b>(Ach.) Flot.</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>27</b>: 125 (1849) <b><font color='#0000FF'>f. orosthea</font></b> 1<b>Biatora orosthea</b> <b>(Ach.) W. Mann</b>, <i>Lich. Bohem. Observ. Dispos.</i>: 49 (1825)<br><b>Lecanora orosthea</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 400 (1810) <b><font color='#0000FF'>f. orosthea</font></b><br><b>Lecanora orosthea</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 400 (1810) <b><font color='#0000FF'>var. orosthea</font></b><br><b>Lecanora sulphurea var. orosthea</b> <b>(Ach.) Flagey</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#233;mu. Doubs</i>, s&#233;r. 6 <b>1</b>: 294 (1886)<br><b>Lecanora symmicta var. orosthea</b> <b>(Ach.) H. Olivier</b>, <i>Flore analytique et dichotomique des Lichens de l'Orne et d&#233;partements circonvoisins</i> <b>2</b>: 159 (1884)<br><b>Lecanora varia var. orosthea</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>3</b>: 179 (1855)<br><br><b>Lecidea orosthea</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 72 (1803)<br><b>Lecidea orosthea</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 72 (1803) <b><font color='#0000FF'>f. orosthea</font></b><br><b>Lecidea orosthea</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 72 (1803) <b><font color='#0000FF'>var. orosthea</font></b><br><b>Lecidea sulphurea var. orosthea</b> <b>(Ach.) Flagey</b><br><b>Lichen orostheus</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 38 (1799) [1798]<br><b>Lichen peltatus * orosthea</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 396 (1813)<br><b>Parmelia glaucoma var. orosthea</b> <b>(Ach.) Spreng.</b>, <i>Fl. halensis</i>, Edn 2: 536 (1832)<br><b>Parmelia orosthea</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 180 (1831)<br><b>Patellaria orosthea</b> <b>(Ach.) Spreng.</b>, <i>Syst. veg.</i>, Edn 16 <b>4</b>(1): 265 (1827)<br><b>Zeora orosthea</b> <b>(Ach.) Flot.</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>[27]</b>: 125 (1849)<br><b>Zeora orosthea</b> <b>(Ach.) Flot.</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>[27]</b>: 125 (1849) <b><font color='#0000FF'>f. orosthea</font></b>

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Bralce - Štiavnické vrchy

Význam:

Old VersionNew Version
1Lišajník 1Lišajník Saxikolný - rastie na skalách


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.08.2017 19:12

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Biatora orosthea</b> <b>(Ach.) W. Mann</b>, <i>Lich. Bohem. Observ. Dispos.</i>: 49 (1825)<br><b>Lecanora sulphurea var. orosthea</b> <b>(Ach.) Flagey</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#233;mu. Doubs</i>, s&#233;r. 6 <b>1</b>: 294 (1886)<br><b>Lecanora varia var. orosthea</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Sci. nat. Cherbourg</i> <b>3</b>: 179 (1855)<br><br><b>Lecidea orosthea</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 72 (1803)<br><b>Lecidea orosthea</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 72 (1803) <b><font color='#0000FF'>f. orosthea</font></b><br><b>Lecidea orosthea</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 72 (1803) <b><font color='#0000FF'>var. orosthea</font></b><br><b>Lecidea sulphurea var. orosthea</b> <b>(Ach.) Flagey</b><br><b>Lichen orostheus</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 38 (1798)<br><b>Parmelia orosthea</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 180 (1831)<br><b>Patellaria orosthea</b> <b>(Ach.) Spreng.</b>, <i>Syst. veg.</i>, Edn 16 (1827)<br><b>Zeora orosthea</b> <b>(Ach.) Flot.</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>27</b>: 125 (1849) 1<b>Biatora orosthea</b> <b>(Ach.) W. Mann</b>, <i>Lich. Bohem. Observ. Dispos.</i>: 49 (1825)<br><b>Lecanora orosthea</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 400 (1810) <b><font color='#0000FF'>f. orosthea</font></b><br><b>Lecanora orosthea</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 400 (1810) <b><font color='#0000FF'>var. orosthea</font></b><br><b>Lecanora sulphurea var. orosthea</b> <b>(Ach.) Flagey</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#233;mu. Doubs</i>, s&#233;r. 6 <b>1</b>: 294 (1886)<br><b>Lecanora symmicta var. orosthea</b> <b>(Ach.) H. Olivier</b>, <i>Flore analytique et dichotomique des Lichens de l'Orne et d&#233;partements circonvoisins</i> <b>2</b>: 159 (1884)<br><b>Lecanora varia var. orosthea</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>3</b>: 179 (1855)<br><br><b>Lecidea orosthea</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 72 (1803)<br><b>Lecidea orosthea</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 72 (1803) <b><font color='#0000FF'>f. orosthea</font></b><br><b>Lecidea orosthea</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 72 (1803) <b><font color='#0000FF'>var. orosthea</font></b><br><b>Lecidea sulphurea var. orosthea</b> <b>(Ach.) Flagey</b><br><b>Lichen orostheus</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 38 (1799) [1798]<br><b>Lichen peltatus * orosthea</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 396 (1813)<br><b>Parmelia glaucoma var. orosthea</b> <b>(Ach.) Spreng.</b>, <i>Fl. halensis</i>, Edn 2: 536 (1832)<br><b>Parmelia orosthea</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 180 (1831)<br><b>Patellaria orosthea</b> <b>(Ach.) Spreng.</b>, <i>Syst. veg.</i>, Edn 16 <b>4</b>(1): 265 (1827)<br><b>Zeora orosthea</b> <b>(Ach.) Flot.</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>27</b>: 125 (1849)<br><b>Zeora orosthea</b> <b>(Ach.) Flot.</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>27</b>: 125 (1849) <b><font color='#0000FF'>f. orosthea</font></b>

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.02.2017 23:29

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, skôr hrubý, žltkastý až žlto zelený, neskôr rozpraskaný na areoly Prothallus: biely Soredia: spočiatku na okrajoch areol, neskôr zaplnia celú stielku, múčnaté Apothecia: vzácne, zanorené vzácne prisadnuté 0,3-1,5 mm, disky žlto zelené, niekedy hnedo ružové až nakoniec černasté, okraj tenký, vekom sa stráca Reakcie: C-, K+ žlto hnedá, Pd- Substrát: kremičité skaly, často pod prevismi, nenašiel sa na umelých substrátoch Podobná Lecanora sulphurea nemá sorédia, hrubšiu stielku a rastie častejšie na vodorovných plochách Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Lecanora_orosthea.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=154&lang=en


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 08:23

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1misnička kamenná


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:34

lekanora

Lecanora orosthea (Ach.) Ach.