Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Chaenotheca furfuracea »

História popisu - Chaenotheca furfuracea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 07.08.2017 21:57

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Baeomyces furfuraceus</b> <b>(L.) Taylor</b>, in Mackay, <i>Fl. Hibern.</i> <b>2</b>: 78 (1836)<br><b>Calicium capitellatum</b> <b>Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 98 (1803)<br><b>Calicium furfuraceum</b> <b>(L.) Pers.</b>, <i>Tent. disp. meth. fung.</i> (Lipsiae): 60 (1797)<br><b>Calicium furfuraceum var. fulvum</b> <b>(L.) Link</b>, <i>Grundr. Krauterk.</i> <b>3</b>: 223 (1833)<br><b>Calicium furfuraceum</b> <b>(L.) Pers.</b>, <i>Tent. disp. meth. fung.</i> (Lipsiae): 60 (1797) <b><font color='#0000FF'>var. furfuraceum</font></b><br><b>Clathrus fulvus</b> <b>(L.) Huds.</b>, <i>Fl. Angl.</i>, Edn 2 <b>2</b>: 630 (1778)<br><b>Clathrus virescens</b> <b>Huds.</b>, <i>Fl. Angl.</i>, Edn 3 <b>2</b>: 632 (1798)<br><b>Coniocybe fulva</b> <b>(L.) Hornem.</b>, <i>Dansk. Oecon. Pl.</i> <b>2</b>: 579 (1837)<br><b>Coniocybe furfuracea</b> <b>(L.) Ach.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>4</b>: 286 (1816)<br><b>Coniocybe furfuracea f. denudata</b> <b>Stein</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>2</b>(2): 308 (1879)<br><b>Coniocybe furfuracea f. fulva</b> <b>(L.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 382 (1831)<br><b>Coniocybe furfuracea</b> <b>(L.) Ach.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>4</b>: 286 (1816) <b><font color='#0000FF'>f. furfuracea</font></b><br><b>Coniocybe furfuracea f. sulphurella</b> <b>Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 382 (1831)<br><b>Coniocybe furfuracea var. fulva</b> <b>(L.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 175 (1850)<br><b>Coniocybe furfuracea</b> <b>(L.) Ach.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>4</b>: 286 (1816) <b><font color='#0000FF'>var. furfuracea</font></b><br><b>Coniocybe furfuracea var. sulphurella</b> <b>(Fr.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 175 (1850)<br><b>Coniocybe sulphurella</b> <b>(Fr.) Nyl.</b>, (1876)<br><b>Embolus furfuraceus</b> <b>(L.) Rabenh.</b>, <i>Fl. lusit.</i> <b>2</b>: 155 (1840)<br><b>Embolus furfuraceus</b> <b>(L.) Rabenh.</b>, <i>Fl. lusit.</i> <b>2</b>: 155 (1840) <b><font color='#0000FF'>var. furfuraceus</font></b><br><b>Lichen capitatus</b> <b>Schreb.</b>, <i>Spic. fl. lips.</i> (Lipsiae): 134 (1771)<br><b>Lichen capitatus</b> <b>Ach.</b>, (1771)<br><b>Mucor fulvus</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1185 (1753)<br><b>Mucor furfuraceus</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1185 (1753)<br><b>Sclerophora furfuracea</b> <b>(L.) Chevall.</b>, <i>Fl. g&#233;n. env. Paris</i> (Paris) <b>1</b>: 315 (1826)<br><b>Stemonitis fulva</b> <b>(L.) J.F. Gmel.</b>, <i>Systema Naturae</i>, Edn 13 <b>2</b>(2): 1468 (1791)<br><b>Stemonitis furfuracea</b> <b>(L.) J.F. Gmel.</b>, <i>Systema Naturae</i>, Edn 13 <b>2</b>(2): 1468 (1791)<br><b>Strongylium capitellatum</b> <b>(Ach.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 485 (1821)<br><b>Trichia furfuracea</b> <b>(L.) With.</b>, <i>Syst. arr. Brit. pl.</i>, Edn 4 (London) <b>4</b>: 392 (1801) 1<b>Baeomyces furfuraceus</b> <b>(L.) Taylor</b>, in Mackay, <i>Fl. Hibern.</i> <b>2</b>: 78 (1836)<br><b>Calicium capitellatum</b> <b>Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 98 (1803)<br><b>Calicium furfuraceum</b> <b>(L.) Pers.</b>, <i>Tent. disp. meth. fung.</i> (Lipsiae): 60 (1797)<br><b>Calicium furfuraceum var. fulvum</b> <b>(L.) Link</b>, <i>Grundr. Krauterk.</i> <b>3</b>: 223 (1833)<br><b>Calicium furfuraceum</b> <b>(L.) Pers.</b>, <i>Tent. disp. meth. fung.</i> (Lipsiae): 60 (1797) <b><font color='#0000FF'>var. furfuraceum</font></b><br><b>Clathrus fulvus</b> <b>(L.) Huds.</b>, <i>Fl. Angl.</i>, Edn 2 <b>2</b>: 630 (1778)<br><b>Clathrus virescens</b> <b>Huds.</b>, <i>Fl. Angl.</i>, Edn 3 <b>2</b>: 632 (1798)<br><b>Coniocybe fulva</b> <b>(L.) Hornem.</b>, <i>Dansk. Oecon. Pl.</i> <b>2</b>: 579 (1837)<br><b>Coniocybe furfuracea</b> <b>(L.) Ach.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>4</b>: 286 (1816)<br><b>Coniocybe furfuracea f. denudata</b> <b>Stein</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>2</b>(2): 308 (1879)<br><b>Coniocybe furfuracea f. fulva</b> <b>(L.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 382 (1831)<br><b>Coniocybe furfuracea</b> <b>(L.) Ach.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>4</b>: 286 (1816) <b><font color='#0000FF'>f. furfuracea</font></b><br><b>Coniocybe furfuracea f. sulphurella</b> <b>Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 382 (1831)<br><b>Coniocybe furfuracea var. fulva</b> <b>(L.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 175 (1850)<br><b>Coniocybe furfuracea</b> <b>(L.) Ach.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>4</b>: 286 (1816) <b><font color='#0000FF'>var. furfuracea</font></b><br><b>Coniocybe furfuracea var. sulphurella</b> <b>(Fr.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 175 (1850)<br><b>Coniocybe sulphurella</b> <b>(Fr.) Nyl.</b>, (1876)<br><b>Embolus furfuraceus</b> <b>(L.) Rabenh.</b>, <i>Fl. lusit.</i> <b>2</b>: 155 (1840)<br><b>Embolus furfuraceus</b> <b>(L.) Rabenh.</b>, <i>Fl. lusit.</i> <b>2</b>: 155 (1840) <b><font color='#0000FF'>var. furfuraceus</font></b><br><b>Lichen capitatus</b> <b>Schreb.</b>, <i>Spic. fl. lips.</i> (Lipsiae): 134 (1771)<br><b>Lichen capitatus</b> <b>Ach.</b>, (1771)<br><b>Mucor fulvus</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1185 (1753)<br><b>Mucor furfuraceus</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1185 (1753)<br><b>Sclerophora furfuracea</b> <b>(L.) Chevall.</b>, <i>Fl. g&#233;n. env. Paris</i> (Paris) <b>1</b>: 315 (1826)<br><b>Stemonitis fulva</b> <b>(L.) J.F. Gmel.</b>, <i>Syst. Nat.</i>, Edn 13 <b>2</b>(2): 1468 (1792)<br><b>Stemonitis furfuracea</b> <b>(L.) J.F. Gmel.</b>, <i>Syst. Nat.</i>, Edn 13 <b>2</b>(2): 1468 (1792)<br><b>Strongylium capitellatum</b> <b>(Ach.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 485 (1821)<br><b>Trichia furfuracea</b> <b>(L.) With.</b>, <i>Syst. arr. Brit. pl.</i>, Edn 4 (London) <b>4</b>: 392 (1801)

Význam:

Old VersionNew Version
1NT potenciálne ohrozený (Near threatened) 1Lišajník NT potenciálne ohrozený (Near threatened)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 11.05.2017 19:01

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, zrnitý, jasno sírovo až citrónovo žlto zelený Apothecia: guľovité, 1,5-2,5 mm, drobné, stopky černasté žltozeleno pomúčené 2-2,5 mm, Reakcie: negatívne Substrát: pne a korene vyvrátených stromov, niekedy v trhlinách kremičitých skál, horské oblasti Podobná Psilolechia lucida hlavne v sterilnom stave sa veľmi podobá; Chaenotheca chrysocephala má menšie apothecia a väčšie spóry Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Chaenotheca_furfuracea.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=496&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Textes_C2/Chaenotheca_furfuracea.htm 1Thallus: kôrovitý, zrnitý, jasno sírovo až citrónovo žlto zelený Apothecia: guľovité, 1,5-2,5 mm, drobné, stopky černasté žltozeleno pomúčené 2-2,5 mm Reakcie: negatívne Substrát: pne a korene vyvrátených stromov, niekedy v trhlinách kremičitých skál, horské oblasti Podobná Psilolechia lucida hlavne v sterilnom stave sa veľmi podobá; Chaenotheca chrysocephala má menšie apothecia a väčšie spóry Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Chaenotheca_furfuracea.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=496&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Textes_C2/Chaenotheca_furfuracea.htm


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 09.05.2017 14:13

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Baeomyces furfuraceus</b> <b>(L.) Taylor</b>, in Mackay, <i>Fl. Hibern.</i> <b>2</b>: 78 (1836)<br><b>Calicium capitellatum</b> <b>Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 98 (1803)<br><b>Calicium furfuraceum</b> <b>(L.) Pers.</b>, <i>Tent. disp. meth. fung.</i> (Lipsiae): 60 (1797)<br><b>Clathrus fulvus</b> <b>(L.) Huds.</b>, <i>Fl. Angl.</i>, Edn 2 <b>2</b>: 630 (1778)<br><b>Clathrus virescens</b> <b>Huds.</b>, <i>Fl. Angl.</i>, Edn 3 <b>2</b>: 632 (1798)<br><b>Coniocybe fulva</b> <b>(L.) Hornem.</b>, <i>Dansk. Oecon. Pl.</i> <b>2</b>: 579 (1837)<br><b>Coniocybe furfuracea</b> <b>(L.) Ach.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i>: 286 (1816)<br><b>Coniocybe furfuracea f. denudata</b> <b>Stein</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>2</b>(2): 308 (1879)<br><b>Coniocybe furfuracea f. fulva</b> <b>(L.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 382 (1831)<br><b>Coniocybe furfuracea f. sulphurella</b> <b>Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 382 (1831)<br><b>Coniocybe furfuracea var. fulva</b> <b>(L.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 175 (1850)<br><b>Coniocybe furfuracea var. sulphurella</b> <b>(Fr.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 175 (1850)<br><b>Coniocybe sulphurella</b> <b>(Fr.) Nyl.</b>, (1876)<br><b>Embolus furfuraceus</b> <b>(L.) Rabenh.</b>, <i>Fl. lusit.</i> <b>2</b>: 155 (1840)<br><b>Lichen capitatus</b> <b>Schreb.</b>, <i>Spicil. fl. lipsiens</i>: 134 (1771)<br><b>Lichen capitatus</b> <b>Ach.</b>, (1771)<br><b>Mucor fulvus</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1185 (1753)<br><b>Mucor furfuraceus</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1185 (1753)<br><b>Sclerophora furfuracea</b> <b>(L.) Chevall.</b>, <i>Fl. g&#233;n. env. Paris</i> (Paris) <b>1</b>: 315 (1826)<br><b>Stemonitis fulva</b> <b>(L.) J.F. Gmel.</b>, <i>Systema Naturae</i> <b>2</b>(2): 1468 (1791)<br><b>Stemonitis furfuracea</b> <b>(L.) J.F. Gmel.</b>, <i>Systema Naturae</i> <b>2</b>(2): 1468 (1791)<br><b>Strongylium capitellatum</b> <b>(Ach.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 485 (1821)<br><b>Trichia furfuracea</b> <b>(L.) With.</b>, <i>Bot. Arr. Brit. Pl.</i>, Edn 4 (London) <b>4</b>: 392 (1801) 1<b>Baeomyces furfuraceus</b> <b>(L.) Taylor</b>, in Mackay, <i>Fl. Hibern.</i> <b>2</b>: 78 (1836)<br><b>Calicium capitellatum</b> <b>Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 98 (1803)<br><b>Calicium furfuraceum</b> <b>(L.) Pers.</b>, <i>Tent. disp. meth. fung.</i> (Lipsiae): 60 (1797)<br><b>Calicium furfuraceum var. fulvum</b> <b>(L.) Link</b>, <i>Grundr. Krauterk.</i> <b>3</b>: 223 (1833)<br><b>Calicium furfuraceum</b> <b>(L.) Pers.</b>, <i>Tent. disp. meth. fung.</i> (Lipsiae): 60 (1797) <b><font color='#0000FF'>var. furfuraceum</font></b><br><b>Clathrus fulvus</b> <b>(L.) Huds.</b>, <i>Fl. Angl.</i>, Edn 2 <b>2</b>: 630 (1778)<br><b>Clathrus virescens</b> <b>Huds.</b>, <i>Fl. Angl.</i>, Edn 3 <b>2</b>: 632 (1798)<br><b>Coniocybe fulva</b> <b>(L.) Hornem.</b>, <i>Dansk. Oecon. Pl.</i> <b>2</b>: 579 (1837)<br><b>Coniocybe furfuracea</b> <b>(L.) Ach.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>4</b>: 286 (1816)<br><b>Coniocybe furfuracea f. denudata</b> <b>Stein</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>2</b>(2): 308 (1879)<br><b>Coniocybe furfuracea f. fulva</b> <b>(L.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 382 (1831)<br><b>Coniocybe furfuracea</b> <b>(L.) Ach.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>4</b>: 286 (1816) <b><font color='#0000FF'>f. furfuracea</font></b><br><b>Coniocybe furfuracea f. sulphurella</b> <b>Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 382 (1831)<br><b>Coniocybe furfuracea var. fulva</b> <b>(L.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 175 (1850)<br><b>Coniocybe furfuracea</b> <b>(L.) Ach.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>4</b>: 286 (1816) <b><font color='#0000FF'>var. furfuracea</font></b><br><b>Coniocybe furfuracea var. sulphurella</b> <b>(Fr.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 175 (1850)<br><b>Coniocybe sulphurella</b> <b>(Fr.) Nyl.</b>, (1876)<br><b>Embolus furfuraceus</b> <b>(L.) Rabenh.</b>, <i>Fl. lusit.</i> <b>2</b>: 155 (1840)<br><b>Embolus furfuraceus</b> <b>(L.) Rabenh.</b>, <i>Fl. lusit.</i> <b>2</b>: 155 (1840) <b><font color='#0000FF'>var. furfuraceus</font></b><br><b>Lichen capitatus</b> <b>Schreb.</b>, <i>Spic. fl. lips.</i> (Lipsiae): 134 (1771)<br><b>Lichen capitatus</b> <b>Ach.</b>, (1771)<br><b>Mucor fulvus</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1185 (1753)<br><b>Mucor furfuraceus</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1185 (1753)<br><b>Sclerophora furfuracea</b> <b>(L.) Chevall.</b>, <i>Fl. g&#233;n. env. Paris</i> (Paris) <b>1</b>: 315 (1826)<br><b>Stemonitis fulva</b> <b>(L.) J.F. Gmel.</b>, <i>Systema Naturae</i>, Edn 13 <b>2</b>(2): 1468 (1791)<br><b>Stemonitis furfuracea</b> <b>(L.) J.F. Gmel.</b>, <i>Systema Naturae</i>, Edn 13 <b>2</b>(2): 1468 (1791)<br><b>Strongylium capitellatum</b> <b>(Ach.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 485 (1821)<br><b>Trichia furfuracea</b> <b>(L.) With.</b>, <i>Syst. arr. Brit. pl.</i>, Edn 4 (London) <b>4</b>: 392 (1801)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1NT potenciálne ohrozený (Near threatened)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, zrnitý, jasno sírovo až citrónovo žlto zelený Apothecia: guľovité, 1,5-2,5 mm, drobné, stopky černasté žltozeleno pomúčené 2-2,5 mm, Reakcie: negatívne Substrát: pne a korene vyvrátených stromov, niekedy v trhlinách kremičitých skál, horské oblasti Podobná Psilolechia lucida hlavne v sterilnom stave sa veľmi podobá; Chaenotheca chrysocephala má menšie apothecia a väčšie spóry Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Chaenotheca_furfuracea.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=496&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Textes_C2/Chaenotheca_furfuracea.htm


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 10.02.2013 17:16

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1prachouleček plevnatý


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:33

stopkovnica otrubová

Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell