Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Heppia lutosa »

História popisu - Heppia lutosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 16.08.2017 18:51

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1heppia hlinitá

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1hepiovka žlutavá

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Heppia lutosa  1Heppia lutosa

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Collema lutosum</b> <b>Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 309 (1814)<br><b>Heppia brisbanensis</b> <b>F. Wilson</b>, in Bailey, <i>Bot. Bull. Dept. Agric., Queensland</i> <b>7</b>: 32 (1891)<br><b>Heppia urceolata var. lutosa</b> <b>(Ach.) Boistel</b>, <i>Nouv. Flore Lich.</i>, Edn 2: 87 (1903)<br><b>Pannaria lutosa</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Act. Soc. linn. Bordeaux</i> <b>21</b>: 314 (1856)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník CR kriticky ohrozený (critically endangered)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: lupeňovitý až zrnitý, za vlhka trochu rôsolovitý, laloky nepravidelné, čierne alebo hnedé Pycnidia: zanorené, konídie vretenovité Apothecia: jednotlivé alebo viac na laloku, disky tmavo červené až hnedé, 1,7 mm, ploché až mierne vypuklé Reakcie: negatívne Substrát: na zemi na kyslých horninách, tiež na vápencovej suti Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=53631 http://dbiodbs.univ.trieste.it/italic/italic42?specie=758&us=admin https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/768

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1386776


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:33

Heppia lutosa  (Ach.) Nyl.