Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gyalecta truncigena »

História popisu - Gyalecta truncigena

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 19.08.2017 21:14

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Gyalecta wahlenbergiana var. truncigena Ach. Lecidea truncigena (Ach.) Nyl. Lichen truncigenus (Ach.) Lam. 1<b>Gyalecta truncigena</b> <b>(Ach.) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 27 (1853) <b><font color='#0000FF'>var. truncigena</font></b><br><b>Gyalecta wahlenbergiana var. truncigena</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 152 (1810)<br><b>Lecidea foveolaris var. truncigena</b> <b>(Ach.) Sommerf.</b>, <i>Suppl. Fl. lapp.</i> (Oslo): 171 (1826)<br><b>Lecidea rosella var. truncigena</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 142 (1850)<br><b>Lecidea truncigena</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>3</b>: 132 (1855)<br><b>Lichen truncigenus</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, in Poiret, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 356 (1813)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1386466


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 19.08.2017 21:14

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Mudd 1(Ach.) Hepp


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 31.07.2017 20:04

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Gyalecta wahlenbergiana var. truncigena Ach. Lecidea truncigena (Ach.) Nyl. Lichen truncigenus (Ach.) Lam.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1122742 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 31.07.2017 20:03

Význam:

Old VersionNew Version
1CR kriticky ohrozený (critically endangered) 1Lišajník CR kriticky ohrozený (critically endangered)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 16.06.2017 09:30

Význam:

Old VersionNew Version
1 1CR kriticky ohrozený (critically endangered)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, nenápadný, belavo šedý až zelenkastý Apothecia: drobné 0,2-0,5 mm, oranžové až svetlo hnedo ružové, obvykle zanorené, okraj zhrubnutý, +- hladký, krémový Reakcie: negatívne Substrát: dobre osvetlené bázy stromov Fraxinus, Acer, bohaté na živiny, zriedka na starých múroch Podobná Gyalecta fltowii, vzácnejšia, má odlišné spóry; Gyalecta jenensis rastie na skalách a múroch Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-483.html http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_G/Gyalecta_truncigena.htm


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 10.02.2013 16:26

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1kryptovka kmenová


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:33

kryptovka stromová

Gyalecta truncigena Mudd