Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gyalecta flotovii »

História popisu - Gyalecta flotovii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 31.07.2017 19:58

Význam:

Old VersionNew Version
1CR kriticky ohrozený (critically endangered) 1Lišajník CR kriticky ohrozený (critically endangered)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 16.06.2017 09:19

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Cappellettia flotovii</b> <b>(K&#246;rb.) Tomas. &amp; Cif.</b>, <i>Arch. Bot. (Forl&#236;)</i> <b>28</b>: 8 (1952)<br><b>Lecidea flotovii</b> <b>(K&#246;rb.) Leight.</b>, (1871)<br><b>Secoliga flotovii</b> <b>(K&#246;rb.) A. Massal.</b>, <i>Atti Ist. Veneto Sci. lett. ed Arti</i>, S&#233;r. 3 <b>2</b>: 370 (1856) 1<b>Cappellettia flotovii</b> <b>(K&#246;rb.) Tomas. &amp; Cif.</b>, <i>Archo. bot. ital.</i> <b>28</b>: 8 (1952)<br><b>Lecidea flotovii</b> <b>(K&#246;rb.) Leight.</b>, (1871)<br><b>Secoliga flotovii</b> <b>(K&#246;rb.) A. Massal.</b>, <i>Atti Inst. Veneto Sci. lett., ed Arti</i>, S&#233;r. 3 <b>2</b>: 370 (1856)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1CR kriticky ohrozený (critically endangered)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, zelenkasto šedo béžový, nenápadný Apothecia: obvykle početné, zanorené až prisadnuté 0,2-0,4 mm, disky svetlo béžové, obvykle s hladkým okrajom Reakcie: negatívne Substrát: na báze starých listnatých stromov, rozpadávajúce sa pne stromov Podobná Gyalecta truncigena je menšia Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_G/Textes_G1/Gyalecta_flotowii.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=52949


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 10.02.2013 16:24

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1kryptovka


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:33

kryptovka Flotowova

Gyalecta flotovii Körb.