Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Graphis elegans »

História popisu - Graphis elegans

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 31.07.2017 18:55

Význam:

Old VersionNew Version
1EX vyhynutý (extinct) 1Lišajník EX vyhynutý (extinct)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 16.06.2017 09:43

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1čiarovka 1čiarovka pôvabná

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Aulacographa elegans</b> <b>Leight.</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 2 <b>13</b>: 389 (1854)<br><b>Graphis elegans f. coacervata</b> <b>Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>, Edn 3: 427 (1879)<br><b>Graphis elegans f. parallela</b> <b>(Schaer.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>6</b>: 299 (1858)<br><b>Graphis elegans f. simplicior</b> <b>Cromb. ex W. Johnson</b>, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>10</b>: 114 (1881)<br><b>Graphis elegans f. stellata</b> <b>Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>, Edn 3: 427 (1879)<br><b>Graphis petrina</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>59</b>: 310 (1876)<br><b>Graphis ramificans</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>59</b>: 575 (1876)<br><b>Opegrapha elegans</b> <b>Borrer ex Sm.</b>, in Smith &amp; Sowerby, <i>Engl. Bot.</i> <b>26</b>: tab. 1812 (1807)<br><b>Opegrapha elegans var. parallela</b> <b>Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 152 (1850)<br><b>Opegrapha sulcata</b> <b>Moug. &amp; Nestl. ex DC.</b><br><b>Phaeographis ramificans</b> <b>(Nyl.) Lettau</b>, <i>Hedwigia</i> <b>52</b>: 122 (1912) 1<b>Aulacographa elegans</b> <b>Leight.</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 2 <b>13</b>: 389 (1854)<br><b>Graphis elegans f. coacervata</b> <b>Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>, Edn 3: 427 (1879)<br><b>Graphis elegans</b> <b>(Borrer ex Sm.) Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 85 (1814) <b><font color='#0000FF'>f. elegans</font></b><br><b>Graphis elegans f. parallela</b> <b>(Schaer.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>6</b>: 299 (1858)<br><b>Graphis elegans f. simplicior</b> <b>Cromb. ex W. Johnson</b>, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>10</b>: 114 (1881)<br><b>Graphis elegans f. stellata</b> <b>Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>, Edn 3: 427 (1879)<br><b>Graphis elegans</b> <b>(Borrer ex Sm.) Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 85 (1814) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b><br><b>Graphis petrina</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>59</b>: 310 (1876)<br><b>Graphis ramificans</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>59</b>: 575 (1876)<br><b>Opegrapha elegans</b> <b>Borrer ex Sm.</b>, in Smith &amp; Sowerby, <i>Engl. Bot.</i> <b>26</b>: tab. 1812 (1807)<br><b>Opegrapha elegans var. parallela</b> <b>Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 152 (1850)<br><b>Opegrapha sulcata</b> <b>Moug. &amp; Nestl. ex DC.</b><br><b>Phaeographis ramificans</b> <b>Lettau</b>, <i>Hedwigia</i> <b>52</b>: 122 (1912)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1EX vyhynutý (extinct)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, hladký, veľmi tenký, občas trochu vráskavý, belavo šedý niekedy so zeleným nádychom Apothecia: podlhovasté, lýrovitého tvaru, 1-2,5 mm, zriedka rozvetvené, okraj vyvýšený s 2-7 pozdĺžnymi ryhami, disk štrbinový, nepomúčený Reakcie: C-, K+ žltá, pomaly prechádza do červenej, Pd+ oranžová Substrát: hladká kôra listnatých stromov v zatienených miestach Podobná Graphis scripta s početnejšími, často zakrivenými apotheciami, reaguje K- Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-28.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=634&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_G/Graphis_elegans.htm


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 10.02.2013 16:22

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1čárnička


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:33

čiarovka

Graphis elegans (Borrer ex Sm.) Ach.