Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cornicularia normoerica »

História popisu - Cornicularia normoerica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 28.07.2017 17:58

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.07.2017 15:35

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1_ 1rožkatec skalný

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Alectoria tristis (Weber ex F.H. Wigg.) Th. Fr. Cetraria normoerica (Gunnerus) Lynge Cetraria tristis (Weber ex F.H. Wigg.) Fr. Cornicularia tristis (F.H. Wigg.) Hoffm. Lichen fucoides With. Lichen normoericus Gunnerus Lichen tristis Weber ex F.H. Wigg. Platysma triste (Weber ex F.H. Wigg.) Nyl. 1<b>Alectoria tristis</b> <b>(Weber ex F.H. Wigg.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>(1): 28 (1871)<br><b>Alectoria tristis</b> <b>(Weber ex F.H. Wigg.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>(1): 28 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. tristis</font></b><br><b>Cetraria normoerica</b> <b>(Gunnerus) Lynge</b>, <i>Stud. Lich. Fl. Nowag.</i>: 179 (1921)<br><b>Cetraria tristis</b> <b>(Weber ex F.H. Wigg.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 34 (1831)<br><b>Cetraria tristis</b> <b>(Weber ex F.H. Wigg.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 34 (1831) <b><font color='#0000FF'>var. tristis</font></b><br><b>Cornicularia normoerica f. fucoidos</b> <b>Zahlbr.</b>, in Jacquin (1930)<br><b>Cornicularia normoerica</b> <b>(Gunnerus) Du Rietz</b>, <i>Ark. Bot.</i> <b>20A</b>(no. 11): 32 (1926) <b><font color='#0000FF'>f. normoerica</font></b><br><b>Cornicularia normoerica</b> <b>(Gunnerus) Du Rietz</b>, <i>Ark. Bot.</i> <b>20A</b>(no. 11): 32 (1926) <b><font color='#0000FF'>var. normoerica</font></b><br><b>Cornicularia tristis</b> <b>(Weber ex F.H. Wigg.) Hoffm.</b>, <i>Veg. Crypt.</i> <b>2</b>: 36 (1794)<br><b>Cornicularia tristis</b> <b>(Weber ex F.H. Wigg.) Hoffm.</b>, <i>Veg. Crypt.</i> <b>2</b>: 36 (1794) <b><font color='#0000FF'>var. tristis</font></b><br><b>Imbricaria tristis</b> <b>(Weber ex F.H. Wigg.) Anzi</b>, <i>Cat. Lich. Sondr.</i>: 29 (1860)<br><b>Lichen fucoides</b> <b>With.</b>, <i>Bot. arr. veg. Gr. Brit.</i> (London) <b>2</b>: 727 (1776)<br><b>Lichen fucoides</b> <b>Wulfen</b>, in Jacquin, <i>Collnea bot.</i> <b>3</b>: 143 (1791) [1789]<br><b>Lichen normoericus</b> <b>Gunnerus</b>, <i>Fl. Norveg.</i> <b>2</b>: 123 (1772)<br><b>Lichen tristis</b> <b>Weber ex F.H. Wigg.</b>, <i>Spicil. fl. goetting.</i> (1778)<br><b>Parmelia fahlunensis var. tristis</b> <b>(Weber ex F.H. Wigg.) Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>10</b>: 467 (1840)<br><b>Parmelia tristis</b> <b>(Weber ex F.H. Wigg.) Spreng.</b>, <i>Syst. veg.</i>, Edn 16 <b>4</b>(1): 276 (1827)<br><b>Parmelia tristis</b> <b>(Weber ex F.H. Wigg.) Spreng.</b>, <i>Syst. veg.</i>, Edn 16 <b>4</b>(1): 276 (1827) <b><font color='#0000FF'>var. tristis</font></b><br><b>Platysma triste</b> <b>(Weber ex F.H. Wigg.) Nyl.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Parisiis) <b>1</b>(2): 307 (1860)<br><b>Platysma triste</b> <b>(Weber ex F.H. Wigg.) Nyl.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Parisiis) <b>1</b>(2): 307 (1860) <b><font color='#0000FF'>var. triste</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1383727


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.03.2017 21:24

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Alectoria tristis (Weber ex F.H. Wigg.) Th. Fr. Cetraria normoerica (Gunnerus) Lynge Cetraria tristis (Weber ex F.H. Wigg.) Fr. Cornicularia tristis (F.H. Wigg.) Hoffm. Lichen fucoides With. Lichen normoericus Gunnerus Lichen tristis Weber ex F.H. Wigg. Platysma triste (Weber ex F.H. Wigg.) Nyl.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1383727 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.03.2017 21:22

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1_

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1_

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Cornicularia normoerica  1Cornicularia normoerica

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kríčkovitý 3-4 cm priemer, skôr plochý, nie viac ako 1-2 cm vysoký, konáriky úzke, trochu sploštené, na konci oblejšie, vzpriamené, silne rozvetvené, tmavo hnedé, lesklé Pseudocyfely: chýbajú Apothecia: vrcholové 1-3 mm, čierne, disky ploché, lesklé, okraj vrúbkovaný Reakcie: negatívne Substrát: exponované silikáty v horských polohách Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Cornicularia_normoerica.html http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Textes_C/Cornicularia_normoerica.htm

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1383727


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:33

Cornicularia normoerica  (Gunnerus) Du Rietz