Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Stictis urceolata »

História popisu - Stictis urceolata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 18.12.2017 16:18

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, tenký, biely Prothallus: Apothecia: kráterovité, čierne Reakcie: Substrát: na kôre listnatých stromov Acer  Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55911 http://mushroomobserver.org/observer/show_observation/44379 http://www.sharnoffphotos.com/lichensB/conotrema_urceolatum.html http://www.wisconsinmushrooms.com/ConotremaUrceolatum.html  1Thallus: kôrovitý, tenký, biely Apothecia: kráterovité, čierne Reakcie: ? Substrát: na kôre listnatých stromov Acer  Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55911 http://mushroomobserver.org/observer/show_observation/44379 http://www.sharnoffphotos.com/lichensB/conotrema_urceolatum.html http://www.wisconsinmushrooms.com/ConotremaUrceolatum.html


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 14.08.2017 20:21

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1dubkovec

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1puklinec

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Conotrema urceolatum 1Stictis urceolata

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Ach.) Tuck. 1(Ach.) Gilenstam

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Bacidia urceolata</b> <b>(Ach.) H. Olivier</b>, <i>Bull. Acad. Intern. G&#233;ogr. Bot.</i> <b>21</b>: 171 (1911)<br><b>Conotrema urceolatum</b> <b>(Ach.) Tuck.</b>, <i>Proc. Amer. Acad. Arts &amp; Sci.</i> <b>1</b>: 278 (1848)<br><b>Lecidea urceolata</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 671 (1810)<br><b>Lichen peltatus * urceolata</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 388 (1813)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník EX vyhynutý (extinct)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, tenký, biely Prothallus: Apothecia: kráterovité, čierne Reakcie: Substrát: na kôre listnatých stromov Acer  Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55911 http://mushroomobserver.org/observer/show_observation/44379 http://www.sharnoffphotos.com/lichensB/conotrema_urceolatum.html http://www.wisconsinmushrooms.com/ConotremaUrceolatum.html

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1564478


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:33

Conotrema urceolatum (Ach.) Tuck.