Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lathagrium auriforme »

História popisu - Lathagrium auriforme

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 31.07.2017 18:16

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 18.04.2017 20:39

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1koléma 1koléma uškovitá

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Collema auriforme 1Lathagrium auriforme

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(With.) Coppins & J.R. Laundon 1(With.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Collema auriculatum</b> <b>Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 98 (1796) [1795]<br><b>Collema auriculatum f. membranaceum</b> <b>(Kremp.) Leight.</b><br><br><b>Collema granosum</b> <b>(Schreb.) Rabenh.</b>, <i>Deutschl. Krypt.-Fl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 53 (1845)<br><b>Collema granosum var. auriculatum</b> <b>(Hoffm.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 253 (1850)<br><b>Collema granosum var. membranaceum</b> <b>Kremp.</b>, (1861)<br><b>Eucollema auriculatum</b> <b>(Hoffm.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Eucollema granosum</b> <b>(Schreb.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Gabura auriculata</b> <b>(Hoffm.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 875 (1891)<br><br><b>Lichen auriculatus</b> <b>(Hoffm.) Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 137 (1798)<br><b>Lichen granosus</b> <b>Schreb.</b>, <i>Spicil. fl. lipsiens.</i>: 128 (1771)<br><br><b>Parmelia auriculata</b> <b>(Hoffm.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 247 (1803)<br><b>Parmelia granosa</b> <b>(Schreb.) Steud.</b>, <i>Nomencl. bot.</i>: 310 (1824)<br><b>Riccia auriformis</b> <b>With.</b> 1<b>Collema auriculatum</b> <b>Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 98 (1796) [1795]<br><b>Collema auriculatum f. membranaceum</b> <b>(Kremp.) Leight.</b><br><b>Collema auriculatum var. granosum</b> <b>(Schreb.) Boistel</b>, <i>Nouv. Flore Lich.</i>, Edn 2: 305 (1903)<br><b>Collema auriforme</b> <b>(With.) Coppins &amp; J.R. Laundon</b>, in Laundon, <i>Lichenologist</i> <b>16</b>(3): 228 (1984)<br><br><b>Collema granosum</b> <b>(Schreb.) Rabenh.</b>, <i>Deutschl. Krypt.-Fl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 53 (1845)<br><b>Collema granosum var. auriculatum</b> <b>(Hoffm.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 253 (1850)<br><b>Collema granosum var. membranaceum</b> <b>Kremp.</b>, <i>Denkschr. Kgl. Bayer. Bot. Ges.</i>, Abt. 2 <b>4</b>: 92 (1861)<br><b>Eucollema auriculatum</b> <b>(Hoffm.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Eucollema granosum</b> <b>(Schreb.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Gabura auriculata</b> <b>(Hoffm.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 875 (1891)<br><br><b>Lichen auriculatus</b> <b>(Hoffm.) Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 137 (1799) [1798]<br><b>Lichen granosus</b> <b>Schreb.</b>, <i>Spic. fl. lips.</i> (Lipsiae): 128 (1771)<br><br><b>Parmelia auriculata</b> <b>(Hoffm.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 247 (1803)<br><b>Parmelia auriculata</b> <b>(Hoffm.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 247 (1803) <b><font color='#0000FF'>var. auriculata</font></b><br><b>Parmelia granosa</b> <b>(Schreb.) Steud.</b>, <i>Nomencl. bot.</i>: 310 (1824)<br><b>Parmelia granosa</b> <b>(Schreb.) Steud.</b>, <i>Nomencl. bot.</i>: 310 (1824) <b><font color='#0000FF'>var. granosa</font></b><br><b>Riccia auriformis</b> <b>With.</b>, <i>Bot. arr. veg. Gr. Brit.</i> (London) <b>1</b>: 704 (1776)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: lupeňovitý, ružice 3-10 cm, laloky do 1 cm, za sucha trochu zbrázdené, majú podobu ucha s hladkým okrajom, tmavo hnedo zelené až čierne s početnými guľovitými isidiami 0,2-0,8 mm, za mokra laloky výrazne napuchnuté Apothecia: zriedkavé, 2-3 mm, hnedo červené, okraj hrubý zo stielky, neskôr sa mení na isidia Reakcie: negatívne Substrát: vápencové skaly prerušovane vlhké, múry, piesočnaté duny Podobné Collema fuscovirescens a Leptogium plicatile Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Collema_auriforme.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-08.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=339&lang=en

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1106025 1805682


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 09.02.2013 19:40

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1huspeník


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:33

koléma

Collema auriforme (With.) Coppins & J.R. Laundon