Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Catapyrenium lachneum »

História popisu - Catapyrenium lachneum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 19.12.2017 20:50

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Catapyrenium lachneum</b> <b>(Ach.) R. Sant.</b>, in Hawksworth, James &amp; Coppins, <i>Lichenologist</i> <b>12</b>(1): 106 (1980) <b><font color='#0000FF'>subsp. lachneum</font></b><br><b>Catapyrenium lachneum</b> <b>(Ach.) R. Sant.</b>, in Hawksworth, James &amp; Coppins, <i>Lichenologist</i> <b>12</b>(1): 106 (1980) <b><font color='#0000FF'>var. lachneum</font></b><br><br><b>Dermatocarpon hepaticum var. lachneum</b> <b>(Ach.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>1</b>: 217 (1921) [1922]<br><b>Dermatocarpon lachneum</b> <b>(Ach.) A.L. Sm.</b>, in Crombie &amp; Smith, <i>Monogr. Brit. Lich.</i> <b>2</b>: 270 (1911)<br><b>Dermatocarpon lachneum</b> <b>(Ach.) A.L. Sm.</b>, in Crombie &amp; Smith, <i>Monogr. Brit. Lich.</i> <b>2</b>: 270 (1911) <b><font color='#0000FF'>f. lachneum</font></b><br><b>Dermatocarpon lachneum</b> <b>(Ach.) A.L. Sm.</b>, in Crombie &amp; Smith, <i>Monogr. Brit. Lich.</i> <b>2</b>: 270 (1911) <b><font color='#0000FF'>var. lachneum</font></b><br><b>Endocarpon hedwigii var. lachneum</b> <b>(Ach.) Wahlenb.</b>, <i>Fl. lapp.</i>: 461 (1812)<br><b>Endocarpon hepaticum var. lachneum</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>61</b>: 343 (1878)<br><b>Endocarpon lachneum</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 127 (1803)<br><b>Endocarpon rufescens f. lachneum</b> <b>(Ach.) Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>: 411 (1871)<br><br><b>Endopyrenium lachneum</b> <b>(Ach.) Hav.</b>, <i>Lich. Exs. Norveg.</i>: no. 567 (1927)<br><b>Lichen hepaticus * lachneum</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 426 (1813)<br><b>Lichen lachneus</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 140 (1799) [1798]<br><b>Placidium lachneum</b> <b>(Ach.) B. de Lesd.</b>, <i>Annals Cryptog. Exot.</i> <b>5</b>(1): 100 (1932)<br><b>Placidium lachneum</b> <b>(Ach.) B. de Lesd.</b>, <i>Annals Cryptog. Exot.</i> <b>5</b>(1): 100 (1932) <b><font color='#0000FF'>var. lachneum</font></b> 1<b>Catapyrenium lachneum</b> <b>(Ach.) R. Sant.</b>, in Hawksworth, James &amp; Coppins, <i>Lichenologist</i> <b>12</b>(1): 106 (1980) <b><font color='#0000FF'>subsp. lachneum</font></b><br><b>Catapyrenium lachneum</b> <b>(Ach.) R. Sant.</b>, in Hawksworth, James &amp; Coppins, <i>Lichenologist</i> <b>12</b>(1): 106 (1980) <b><font color='#0000FF'>var. lachneum</font></b><br><br><b>Dermatocarpon hepaticum var. lachneum</b> <b>(Ach.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>1</b>: 217 (1921) [1922]<br><b>Dermatocarpon lachneum</b> <b>(Ach.) A.L. Sm.</b>, in Crombie &amp; Smith, <i>Monogr. Brit. Lich.</i> <b>2</b>: 270 (1911)<br><b>Dermatocarpon lachneum</b> <b>(Ach.) A.L. Sm.</b>, in Crombie &amp; Smith, <i>Monogr. Brit. Lich.</i> <b>2</b>: 270 (1911) <b><font color='#0000FF'>f. lachneum</font></b><br><b>Dermatocarpon lachneum</b> <b>(Ach.) A.L. Sm.</b>, in Crombie &amp; Smith, <i>Monogr. Brit. Lich.</i> <b>2</b>: 270 (1911) <b><font color='#0000FF'>var. lachneum</font></b><br><b>Endocarpon hedwigii var. lachneum</b> <b>(Ach.) Wahlenb.</b>, <i>Fl. lapp.</i>: 461 (1812)<br><b>Endocarpon hepaticum var. lachneum</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>61</b>: 343 (1878)<br><b>Endocarpon lachneum</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 127 (1803)<br><b>Endocarpon rufescens f. lachneum</b> <b>(Ach.) Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>: 411 (1871)<br><br><b>Endopyrenium lachneum</b> <b>(Ach.) Hav.</b>, <i>Lich. Exs. Norveg.</i>: no. 567 (1927)<br><b>Lichen hepaticus * lachneum</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 426 (1813)<br><b>Lichen lachneus</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 140 (1799) [1798]<br><b>Placidium lachneum</b> <b>(Ach.) B. de Lesd.</b>, <i>Annals Cryptog. Exot.</i> <b>5</b>(2): 100 (1932)<br><b>Placidium lachneum</b> <b>(Ach.) B. de Lesd.</b>, <i>Annals Cryptog. Exot.</i> <b>5</b>(2): 100 (1932) <b><font color='#0000FF'>var. lachneum</font></b>

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: lupeňovitý, lupene riedke, niekedy trochu prekryté, do 10 mm, konce zaoblené, červeno až tmavo hnedé, zospodu čierne Pycnidia: okrajové, čierne guľovité Apothecia: široko hruškovité Reakcie: negatívne Substrát: na zemi, machoch a rastlinných zvyškoch Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56420 http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=20589 1Thallus: lupeňovitý, lupene riedke, niekedy trochu prekryté, do 10 mm, konce zaoblené, červeno až tmavo hnedé, zospodu čierne Pycnidia: okrajové, čierne guľovité Apothecia: široko hruškovité, tmavo hnedé až čierne Reakcie: negatívne Substrát: na zemi, machoch a rastlinných zvyškoch Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56420 http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=20589


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 20:48

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Dermatocarpon hepaticum var. lachneum (Ach.) Zahlbr. Dermatocarpon lachneum (Ach.) A. L. Sm. Endocarpon lachneum (Ach.) Ach. Endopyrenium lachneum (Ach.) Hav. Lichen lachneus Ach. Placidium lachneum (Ach.) de Lesd. 1<b>Catapyrenium lachneum</b> <b>(Ach.) R. Sant.</b>, in Hawksworth, James &amp; Coppins, <i>Lichenologist</i> <b>12</b>(1): 106 (1980) <b><font color='#0000FF'>subsp. lachneum</font></b><br><b>Catapyrenium lachneum</b> <b>(Ach.) R. Sant.</b>, in Hawksworth, James &amp; Coppins, <i>Lichenologist</i> <b>12</b>(1): 106 (1980) <b><font color='#0000FF'>var. lachneum</font></b><br><br><b>Dermatocarpon hepaticum var. lachneum</b> <b>(Ach.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>1</b>: 217 (1921) [1922]<br><b>Dermatocarpon lachneum</b> <b>(Ach.) A.L. Sm.</b>, in Crombie &amp; Smith, <i>Monogr. Brit. Lich.</i> <b>2</b>: 270 (1911)<br><b>Dermatocarpon lachneum</b> <b>(Ach.) A.L. Sm.</b>, in Crombie &amp; Smith, <i>Monogr. Brit. Lich.</i> <b>2</b>: 270 (1911) <b><font color='#0000FF'>f. lachneum</font></b><br><b>Dermatocarpon lachneum</b> <b>(Ach.) A.L. Sm.</b>, in Crombie &amp; Smith, <i>Monogr. Brit. Lich.</i> <b>2</b>: 270 (1911) <b><font color='#0000FF'>var. lachneum</font></b><br><b>Endocarpon hedwigii var. lachneum</b> <b>(Ach.) Wahlenb.</b>, <i>Fl. lapp.</i>: 461 (1812)<br><b>Endocarpon hepaticum var. lachneum</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>61</b>: 343 (1878)<br><b>Endocarpon lachneum</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 127 (1803)<br><b>Endocarpon rufescens f. lachneum</b> <b>(Ach.) Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>: 411 (1871)<br><br><b>Endopyrenium lachneum</b> <b>(Ach.) Hav.</b>, <i>Lich. Exs. Norveg.</i>: no. 567 (1927)<br><b>Lichen hepaticus * lachneum</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 426 (1813)<br><b>Lichen lachneus</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 140 (1799) [1798]<br><b>Placidium lachneum</b> <b>(Ach.) B. de Lesd.</b>, <i>Annals Cryptog. Exot.</i> <b>5</b>(1): 100 (1932)<br><b>Placidium lachneum</b> <b>(Ach.) B. de Lesd.</b>, <i>Annals Cryptog. Exot.</i> <b>5</b>(1): 100 (1932) <b><font color='#0000FF'>var. lachneum</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1113433


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.07.2017 21:31

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Dermatocarpon hepaticum var. lachneum (Ach.) Zahlbr. Dermatocarpon lachneum (Ach.) A. L. Sm. Endocarpon lachneum (Ach.) Ach. Endopyrenium lachneum (Ach.) Hav. Lichen lachneus Ach. Placidium lachneum (Ach.) de Lesd.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.07.2017 21:30

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.07.2017 20:58

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1nitroplodka

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Catapyrenium lachneum  1Catapyrenium lachneum

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: lupeňovitý, lupene riedke, niekedy trochu prekryté, do 10 mm, konce zaoblené, červeno až tmavo hnedé, zospodu čierne Pycnidia: okrajové, čierne guľovité Apothecia: široko hruškovité Reakcie: negatívne Substrát: na zemi, machoch a rastlinných zvyškoch Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56420 http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=20589


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:32

Catapyrenium lachneum  (Ach.) R.Sant.