Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Clavascidium lacinulatum »

História popisu - Clavascidium lacinulatum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.07.2017 21:34

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.07.2017 20:52

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1nitroplodka

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Catapyrenium lacinulatum  1Clavascidium lacinulatum

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Ach.) Breuss 1(Ach.) M. Prieto

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<br><b>Catapyrenium lacinulatum</b> <b>(Ach.) Breuss</b>, <i>Stapfia</i> <b>23</b>: 92 (1990)<br><b>Catapyrenium lacinulatum</b> <b>(Ach.) Breuss</b>, <i>Stapfia</i> <b>23</b>: 92 (1990) <b><font color='#0000FF'>var. lacinulatum</font></b><br><b>Catapyrenium lacinulatum var. latisporum</b> <b>Breuss</b>, <i>Stapfia</i> <b>23</b>: 94 (1990)<br><b>Clavascidium lacinulatum var. atrans</b> <b>(Breuss) M. Prieto</b>, in Prieto, Mart&#237;nez, Arag&#225;n, Gueidan &amp; Lutzoni, <i>Am. J. Bot.</i> <b>99</b>(1): 28 (2012)<br><b>Clavascidium lacinulatum var. erythrostratum</b> <b>(Breuss) M. Prieto</b>, in Prieto, Mart&#237;nez, Arag&#225;n, Gueidan &amp; Lutzoni, <i>Am. J. Bot.</i> <b>99</b>(1): 28 (2012)<br><b>Clavascidium lacinulatum</b> <b>(Ach.) M. Prieto</b>, in Prieto, Mart&#237;nez, Arag&#243;n, Gueidan &amp; Lutzoni, <i>Am. J. Bot.</i> <b>99</b>(1): 28 (2012) <b><font color='#0000FF'>var. lacinulatum</font></b><br><b>Clavascidium lacinulatum var. latisporum</b> <b>(Breuss) M. Prieto</b>, in Prieto, Mart&#237;nez, Arag&#225;n, Gueidan &amp; Lutzoni, <i>Am. J. Bot.</i> <b>99</b>(1): 28 (2012)<br><br><br><b>Endocarpon hepaticum ? lacinulatum</b> <b>Ach.</b>, (1810)<br><b>Placidium lacinulatum</b> <b>(Ach.) Breuss</b>, <i>Annln naturh. Mus. Wien</i>, Ser. B, Bot. Zool. <b>98</b>(Suppl.): 39 (1996)<br><b>Placidium lacinulatum var. atrans</b> <b>Breuss</b>, in Lendemer, <i>Opuscula Philolichenum</i> <b>1</b>: 54 (2004)<br><b>Placidium lacinulatum var. erythrostratum</b> <b>Breuss</b>, <i>Bryologist</i> <b>103</b>(4): 705 (2000)<br><b>Placidium lacinulatum</b> <b>(Ach.) Breuss</b>, <i>Annln naturh. Mus. Wien</i>, Ser. B, Bot. Zool. <b>98</b>(Suppl.): 39 (1996) <b><font color='#0000FF'>var. lacinulatum</font></b><br><b>Placidium lacinulatum var. latisporum</b> <b>(Breuss) Breuss</b>, <i>Annln naturh. Mus. Wien</i>, Ser. B, Bot. Zool. <b>98</b>(Suppl.): 39 (1996)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: lupeňovitý, lupene 3-8 mm, zaoblené až hlboko laločnaté, okraj zvlnený, prekrývajúci sa, bledo až tmavo hnedý, zospodu bledší s hnedými rhizinami Apothecia: široko hruškovité až polguľovité, 0,6 mm, bezfarebné až hnedkasté Reakcie: negatívne Substrát: na zemi, na otvorených, suchých miestach Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56611&taxauthid=1&cl=0&proj=0&lang=English

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1563527


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:32

Catapyrenium lacinulatum  (Ach.) Breuss