Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Catapyrenium daedaleum »

História popisu - Catapyrenium daedaleum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.07.2017 21:29

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.07.2017 20:51

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1nitroplodka labyrintická

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Catapyrenium daedaleum  1Catapyrenium daedaleum

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Catapyrenium daedaleum</b> <b>(Kremp.) Clauzade &amp; Cl. Roux</b>, <i>Bull. Soc. bot. Centre-Ouest</i>, Nouv. s&#233;r., num. spec. <b>7</b>: 825 (1985)<br><b>Dermatocarpon cartilagineum f. daedaleum</b> <b>(K&#246;rb.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>1</b>: 209 (1921)<br><b>Dermatocarpon daedaleum</b> <b>(K&#246;rb.) Th. Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>3</b>: 355 (1861) [1860]<br><b>Dermatocarpon daedaleum</b> <b>(Kremp.) Th. Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>3</b>: 355 (1861) [1860] <b><font color='#0000FF'>f. daedaleum</font></b><br><b>Dermatocarpon daedaleum</b> <b>(Kremp.) Th. Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>3</b>: 355 (1861) [1860] <b><font color='#0000FF'>var. daedaleum</font></b><br><b>Endocarpon daedaleum</b> <b>Kremp.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>38</b>: 66 (1855)<br><b>Endopyrenium daedaleum</b> <b>K&#246;rb.</b>, <i>Syst. lich. germ.</i> (Breslau): 324 (1855)<br><b>Placidiopsis daedalea</b> <b>(Kremp.) Creveld</b> [as '<i>daedaleum</i>'], <i>Biblthca Lichenol.</i> <b>17</b>: 278 (1981)<br><b>Placidium daedaleum</b> <b>(K&#246;rb.) Kremp.</b>, <i>Denkschr. Kgl. Bayer. Bot. Ges.</i>, Abt. 2 <b>4</b>: 230 (1861)<br><b>Placidium daedaleum</b> <b>(K&#246;rb.) Kremp.</b>, <i>Denkschr. Kgl. Bayer. Bot. Ges.</i>, Abt. 2 <b>4</b>: 230 (1861) <b><font color='#0000FF'>f. daedaleum</font></b><br><b>Placocarpus daedaleus</b> <b>(K&#246;rb.) Trevis.</b>, <i>Conspect. Verruc.</i>: 19 (1860)<br><b>Rhodocarpon daedaleum</b> <b>(K&#246;rb.) L&#246;nnr.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>41</b>: 619 (1858)<br><b>Rhodocarpon daedaleum</b> <b>(Kremp.) L&#246;nnr.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>41</b>: 619 (1858) <b><font color='#0000FF'>f. daedaleum</font></b><br><b>Verrucaria daedalea</b> <b>(K&#246;rb.) Nyl.</b>, <i>Acta Soc. Sci. fenn.</i> <b>7</b>(2): 404 (1863)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: lupeňovitý, lupene asi 4 mm, hnedo sivé, bez alebo s jemným pomúčením, zospodu čierne Apothecia: hlboko zanorené, spočiatku bezfarebné, neskôr hnedé až čierne Reakcie: negatívne Substrát: na machoch a prsti v horských oblastiach Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Textes_C3/Catapyrenium_daedaleum.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56416

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1103133


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:32

Catapyrenium daedaleum  (Kremp.) Stein