Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Catapyrenium cinereum »

História popisu - Catapyrenium cinereum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.07.2017 21:28

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.07.2017 20:49

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1nitroplodka šedá

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Catapyrenium cinereum  1Catapyrenium cinereum

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Dermatocarpon cinereum</b> <b>(Pers.) Th. Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>3</b>: 356 (1861) [1860]<br><b>Dermatocarpon cinereum</b> <b>(Pers.) Th. Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>3</b>: 356 (1861) [1860] <b><font color='#0000FF'>var. cinereum</font></b><br><b>Endocarpon cinereum</b> <b>Pers.</b>, <i>Neues Mag. Bot.</i> <b>1</b>: 26 (1794)<br><b>Endopyrenium cinereum</b> <b>(Pers.) Oxner</b>, <i>Flora Lisha&#301;nikiv Ukra&#239;ni</i> (Kiev) <b>1</b>: 134 (1956)<br><b>Involucrocarpon cinereum</b> <b>(Pers.) Serv&#237;t</b>, in &#268;ernohorsky, N&#225;dvorn&#237;k &amp; Serv&#237;t, <i>Klic k Urcov&#225;n&#237; Lisejn&#237;ku &#268;SR</i> <b>1</b>: 33 (1956)<br><b>Placidium cinereum</b> <b>(Pers.) Szatala</b>, <i>Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.</i> <b>51</b>: 122 (1959)<br><b>Verrucaria cinerea</b> <b>(Pers.) Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>6</b>: 332 (1833)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: lupeňovitý, belavo šedý až hnedkastý, spočiatku pomúčený, lupene malé 0,2-1,5 x 0,2-0,4 mm, s vejárovitým okrajom, zospodu čierno hnedé Prothallus: čierny Apothecia: početné, guľovité 0,2-0,3 mm, čierne, v strede lupeňov Reakcie: negatívne Substrát: na zemi, humuse, machoch, vo vyšších, vlhších polohách, dobre osvetlených a vystavených dažďu Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Textes_C3/Catapyrenium_cinereum.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56413 http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=20588

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1433808


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:32

Catapyrenium cinereum  (Pers.) Körb.